Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

936 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 07 Avril. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 02 juillet 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ft8df6m05z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'WEiÉ^SLAl) vÀrc KLEIflfE iV^ROI\DIGI]\GEIV ' ABflNNEMESSTSPKÏJZEîr. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester ..... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 Ir. Par an 7.50 fr. Het «ummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 4.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men abonneert zich te Leuveir, bij VAN LINTHOUT, Diestsche straat, 32. . AANKONDIGINGEN. - ANNONCES. Gewone aankondiging van een (ot Les annonces ordinaires de une à 3 regels : 0,90 fr. ; voorts 0,30 fr. trois lignes: 0,90 fr. ; au delà per regel. 0,30 fr. la ligne. Eérste blad/. : 0,50 fr. per regel. Première page : 0,50 fr. la ligne. Reklaam, rechlerlijke en doodsbe- Réclame, judiciaire et annonces richten : 1 fr. per regel. mortuaires : 1 fr. la ligne-On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTHOUT, rue de Diest, 32. y, Zï. W f.V2'Zœ>c-gre.- Dankbetuîcjlng. Mijnheer Frans BORMANS; Mevr. We G. BORMANS en zoon | bedanken de vrienden en kennissen voor | de blijken van deeineming hun aange- | ■ boden bij het afsterveri van Mijnheer Pierre B Q R M A N S hunnen welbeminden vader, schoon- en y ! grootvader. 392/14 De " MAROCAINE ,, is de beste verf voor allerlei stoffen Voor 't groot : Vital Decosterstraat, 40 305 LEDIGE KASSEN TE KOOP. 11 VOLETS MÉCANIQUES en Bois et en Acier | Volsls m Rails - Jalousie Hollani (Persiennes) MONTE-PLATS G. Jacobs=Vanobbergen 345 10, RUE DE TERVUEREN, 10 12 Stôôfmâkerij FRANS ËORMÂNS " Maria Theresiastraat, 73, Leuven GROOTE KEUS VAN ! Leuvensche stoven. — ■ Nikkele cuisinières, Prachtkachels. ALLE REPARAT1ËN. "ASSURANCES d»aT/ee |3i6 COMPAGNIES DE 1" ORDRE 12 I ADOLPHE Fi/1 A NET, RUE REGA, 46. VOLETS MÉCANIQUES ASCENSEURS I Persiennes-Jalousies — Stores automatiques ■ stores Egypt. - Tentes mécaniques - Moulures I JOS, REUÂRD-VAN WEOOINGEN I " ^ R.ue Notre Dame, 9, Louvain '0 <k III GELDBELEGGINGEN terugbetaalbaar OP ZICIIT of op VASTEN TERMIJN |*UITGIFTE EN INKASSEERING VAN CI1ECKS OP BELGIË EN BUITENLAND ^ Il | AAN- EN VERKOOP VAN TITELS \ ^ H INSCHRIJVING OP ALLE UITGIFTEN /Jr | FÏNANCIEELE 1NLICHTINGEN NAZ1EN DER TREKIvINGEN s' ^ -C^ | REWARING VAN TITELS COUPONS SPAARKAS 3 1/2'.% ^ GARDE DE TITRES M KASBONS 4 o/o BONS DE CAISSE 4 •/. M KOEPONS CAISSE D'ÉPARGNE 31/2 o/0 H y^Pdi' <Ç) VÉRIFICATION DE TIRAGES RENSEIGNEMENTS- FINANCIERS f ^ ACHATS ET VENTES DE TITRES ^695/35 SOUSCRIPTION AUX ÉMISSIONS S V y' * ÉMISSION DE CHÈQUES sur la BELGIQUE & L'ÉTRANGER |I ^ DÉPOTS DE FONDS REMBOURSABLES A VUE ET A ÉCHÉANCE ASSURANCES. Incendie, vie, acci- J dents, vol, glaces, achats immeubles en rentes viagères, par Compagnies de 1er ' ordre. — Conditions avantageuses. — S'adresser à M. PROVOST, huissiei^ Marché-aux-Grains, 21, à Louvain. 489 27 VINS Particuliers, vendez vos vins au plus haut prix. Discrétion absolue. — Ecrire : Fernand MATTÀGNE, à Wavre. Joseph Stroobants & Zonen 313 Diestsche straat, 87, LEUVEN "11 gelast zich met aile soorten van vervoer. Caisse d'Épargne - 3 ^ 4 0 0 es fonds sont placés sur BONNES * 2 / HYPOTHÈQUES en Belgique. -179/7 ^Demandez notre liste d Actionnaires et nos brochures spéc. PRÊTS HYPOTHÉCAIRES AVEC FACILITÉS DE REMBOURSEMENT. société anonyme CréditWksiml Rue ^opold, 25 Capital : Fr. 2.COO.OCO *^ ****** Réserv. : Fr. 2.6*00.000 £-ufpotMC€ure - Bruxelles - Agent Général : Octave PROVOST, Huissier, Marché-aux-Grains, 21, Louvain. 1N° 14 Dimanche 7 Avril 1918 100e année „

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Leuven du 1839 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes