Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

770 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Juillet. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 27 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rx93776z3q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IN° 28 Dimanche 14 Juillet 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD'yan liLEIME AANIifoWMGMGEi\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 l'r. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet ijummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voorJiet 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men abonneert ziclî te Leuven, bij VAN LINTHOUT, Die^tsche straat, 32. AANK.ONDIGINGEN. ANNONCES. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à 3 regels : i .25 fr. ; voorts 0,40 fr. trois lignes: 1,25 lr. ; au delà per regel. 0,10 fr. la ligne. Eerste blad/. : 0,50 fr. per regel. Première page : 0,50 fr. la ligne. Reklaam, rechterlijke en doodsbe- Réclame, judiciaire et annonces richten : 1 fr. per regel. mortuaires : 1 fr. la ligne. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTHOUT, rue de Diest, 32. T On nous prie d'annoncer 'a mort de MONSIEUR Henri - YiGfor - Emmanuel - Léon TEU&ELS né à Malines. le 29 octobre 1872, décédé'à Lou-j vain, le 10 juillet 1918, muni des Secours de la Religion. 773 28 Le service funèbre et l'inhumation'ont eu lieu. Les amis et, connaissances' qui, par oubli, n'auraient pas reçu de lettre de laire-papf," sont priés de considérer le présent avis comme en tenant lieu. Louvain, rue du Canal, 35. Dankbetuiging. De familie VERDUYSTERT bedankt de vrien-den en kennissen, voor de inenigvuldige blijken van deelneming, hun aangeboden bij bet afsterven nn ' 774/28 MIJNHEER PIETER VERDUYSTERT hunnén welbeminden ecbtgenoot, vader, scboon-en grootvader, broeder, oom en neef. Blguwput, Kerksfraat, 65. Adminlslratie van eersten Rang KAPITAAL TWEE MILLIOEN, neemt nog eenjge welbetaalde BR1EFWISSELAARS aa/in de L ANDBOUWSTREKEN VAN HET LAND. Om deze plaats te kunnen bekomen, is het noodig wel bij sprake en eerlijk te zijn en zich goed voor te doen. — Schrijven : M- E. SPINOY, 177, rue Gau-cheret, Brussel. 733/27 VOLETS MÉCANIQUES en Bois et en Acier filets sur Rails - Jalousie Hollani (Persiennes) MONTE-PLATS G. Jacobs=Vanobbergen 145 10, RUE DE TERVUEREN, 10 21 SEL FIN GROS 87, Rue Minckelers, 87, Louvain. ACHILLE RIDDERBEECKS AGENT DE CHANGE Agréé près la Bourse de Bruxelles depuis 1899 — Fréquentant ou étant représenté journellement à la Bourse officieuse de Bruxelles LOUVAIN " 30, RUE LÉOPOLD, 30 - LOUVAIN EXÉCUTION D'ORDRES DE BOURSE. La Maison se charge gratuitement : 1. De la souscription à toutes les émissions; 2. De l'encaissement de coupons belges et étrangers, aux plus hauts cours; 3. De la régularisation de titres. — Renseignements financiers gratuits. Bureaux ouverts le lundi, mercredi et vendredi, de 9 à midi et de 2 à 4 h. Ancienne Maison N. Mahaux & Sœurs ASSURANCES VIE 641 SUCCESSEUR : 23 couvrant les G. FRÈRE=DE 8AETS HiofllIPQ r]p piipifO san.s RUE de la STATION, 109 (coin r. Melsens) SllulfllOu UG UlIGIIG Surprime VERRES A VITRES — GLACES RENSEIGNEMENTS GRATUITS : -179/17 Entreprise^ enerales de Vitrages. M A CART0N> Rue Vital Decoster, 38. VENSTERGLAS — SPIEGELS 7 ; ' Algemeene Ondernemingen van Glaswerfy. Eclairage Electrique ASSU RANCES DE T0UTE dans maisons et communes 346 compagnies de i« ordre 12 Th. F R I C K X, Ingénieur, à Héverlé ADOLPHE MANET, RUE REGA, 46. Chaussée de Namur, 170 374/21 CREDIT MUTUEL HYPOTHECAIRE 25, Leopoldstraat, 25, BRUSSEL. KAPITAAL EN RESERYEN : 4.500.000 FR. ■ 1. SPAARKAS 3 1/2 en 4 %. — Aile gestoi'te gelden moeten en rllC\ worden op goede. hypotlieek geplaatst in België en worden aile oogenblikkèn terugbetaald. \ 2. GELDLEENINGEN OP ONDE11PAND voor te bouwen en aan- | ko6p*van onroerende goederen met groot géniale van terugbetaling. ^Vraagt de lijst van de sticlitCrs der Maatschappij, meerendeels Nota-- 4 ' rissen, en onze verschillende drukwerken. 179/7 Algemeene Agent : Octaaf PROVOST, Deurwaarder, Graanmarkt, 21, te Leuven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Leuven du 1839 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes