Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

1118 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 28 Octobre. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vd6nz81r3n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— 522 — Verkoopzaal en bazar VANKEROKHÛYEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salie da ventes et bazar VANKERGKHOVEN Bazar de jouets. — Meubles neufs et anciens. — Poêles et cuisinières. Grand arrivage des fleurs. On accepte tous les objets pour vendre de la main à la main. Tous les jours vente de la main à la main. Place Marguerite, Louvain. Verkoopzaal wed. J. Dewit Brusselsche-slraat, 68, Leuoen. 888 OPENBARE VERKOOPING 42 van Goede en Sclioone Meubelen Coffre-fort, naairtujchienen, enz. De deurwaarder C. JANUS, in verblijf te Leuven, zal, op maandag 29 Oktober, open-baarlijk overgaan, in den Verkoopzaal WeJ. Dewit, Brusselsche straat, 68,om 1 uur nanoen, tôt het verkoopen van goede en schoone meubelen : schoon salongarni-iuur (7 stukken met tafel), twee volledige slaapkamers in notelaar. Eene slaapkamer • in mahoniehout. Bedden, lavabos, nacht-tafels, kleerkassen, keukenkassen, tafels, stoelen, stoven, enz., enz. Empire commode, poudreuse en tafel, hoekschapraai (encoignure) Louis XVI. Goede coffre-fort. — 2 Goede naai-machienen.Deze verkooping geschiedt met 10 °/o on-kosten, met gereed geld. Te zien den dag der verkooping van af 8 ure 's morgens. Men aanvaardt meubelen voor deze verkooping.Verkoopzaal Ste Gertrudis 508 Half-Nîaartstraat, 10 27 (Hoek der Slc Gertrudiskerk) • Bestuurder : V. VAN CAUWENBERGH. Aile dagen verkoop uit ter hand van nieuwe en occasiemeubels. Verscheidene volledige slaapkamers, nieuwe en occasie. Men aanvaardt aile voorwerpen om uil ter hand te verkoopen. Aankoop van meubelen, op comptant. Meubels voor café. Vrijen ingang, van 8 ure 's morgens toi 7 ure 's avonds. Tous les jours vente de la main à la mair d'objets neufs et d'occasion. Plusieurs chambres à coucher d'occasior comme neuves. — J LL On accepte tous les objets pour vendre de la main à la main. Achat de meubles, au comptant. Mobiliers pour cafés. Entrée libre de 8 heures du matin à 7 h. du soir. ? Sîsafïïiêkerij P, en F. OORMANS24 73, Maria-Tlieresiastraaf, Leuven GROOTE KEUS VAN nickkeie Leuvensche stoven. — Nikkele cuisinières en zwarte. — Prachtkachels en zwarte ordinaire. — Koolbakken en schup-pen. — Aile soorten van occasie. Onde ijzeren Bedden. Bij sterfgeval. 856 OPENBARE VEROOP1NG 41 van schoone MEUBELEN Vlamingenstraat, 38, te Leuven- De hussier J. CLERCKX, Jan Stasstraat, 14, te Leuven, zal, op dijnsdag 30 Oktober 1917, om 2 uren stipt, ten huize Vlamingenstraat, 38, Leuven, openbaarlijk verkoopen : Eene groote partij meubelen in accajou, bestaande uit verscheidene bedden met ressorts en goede matrassen, lavabos, nacht-tafels, tapijten, kleeikassen, buffetten, linnen-kassen, zaalmeubels, zaalgarnituren, pen-duuls, glazenbuffet, stoven, cuisinière, coffre-fort, keukengerief, enz. 2 bureaux ministre. Engelsche bedden. Oudeschilderijen, meubel LouisXV. Schrijf-machien (Dactyl.). — Naaimachien. Te zien den dag der verkooping van af 8 uren. Comptant, kosten 10 % Met toelating der Duitsche Overheid. 917 OPENBARE VERKOOPING 43 van uitgaande Dennen, Kanada & Buska BOOM EN onder Holsbeek en Kessel-Loo TE K00P TE HOLSBEEK. De hussier Alex. CALUWAERT, te Leuven verblijvende, Vital Decosterstraat, nr 31, zal openbaar verkoopen, op donder-dag 8 November 1917, te Holsbeek : a) Ter herberge van Van Hove, om 1 uur. 1. Wegens de heeren Van Tilt. • 23 koopen uitgaande dennen. 18 koopen kanadas. b) Onmiddellijk daarna ter herberge van Thomas Smout. 1 • Wegens de heeren Vermeyen. 27 koopen bueken op Kalenberg, ondei Holsbeek. — 1 koop kanada. Aan te wijzen daor Thomas Smout. 2. Wegens mad. wed. Gustave Meule-mans, te Leuven. Onder Kessel-Loo (Leemingsbergen). 25 koopen zuivere en hoogstammige i bueke boomen van 1 m. tôt 1.50 m. omtrek 5 koopen kanthout. i Aan te wijzen door Simon De Keyzer, t« Kessel-Loo. — Met gereed geld. Met toelating der Duitsche Overheid. 915 OPENBARE VERKOOPING van KANADA, ABEELEN Beuken en Schaarhout onder Muysen, Hofsfade, Hever en Boorlmeerbeek. De hussier Alex. CALUWAERT, te Leuven verblijvende, Vital Decosterstraat, n' 31, zal openbaar verkoopen, op maandag I 5 November 1917, om 12 uren, te Hever, bij J -B. Sermens, aan de Pont : Wegens mevr. Van Langhendonck. 107 koopen schaarhout; 130 koopen kanada boomen. Eenige koopen abeelen en bueken. Handbilletten bij den voornoemden hus- i sier. — Met gereed geld. Met toelating der Duitsche Overheid. 916 OPENBARE VERKOOPING M von Kanada BOOMEN te Wijgmaal-Herent. De hussier Alex. CALUWAERT, te Leuven verblijvende, Vital Decosterstraat, nr 31, zal openbaar verkoopen, op dijnsdag 6 November 1917, om 1 uur nanoen, te Wijgmaal, aan de brug, bij Theodore Van der Elst : Wegens M. Delimoy de Roriff. 60 koopen kanada boomen, in den Nieuwen bosch, onder Wijgmaal-Ham-bosch; iedere koop 2 boomen. Handbilletten bij den deurwaarder Calu-waert en bij den boschwachter Ferd. Van-derlinden, te Thildonck. Met gereed geld. De hussier Jules VAN VLASSELAER, Vlamingenstraat, 100, te Leuven, zal, op maandag 5 November 1917, om 12 uren 's middags stipt, ter plaatse « Het Koei-gat », op den weg van Park-Heverlee naar Haasrode, openbaarlijk verkoopen, ongeveer 50 koopen zwaar olme takhout liggende ter gemelde plaats van de verkooping. — Comptante betaling. 905/43 907 GROOTE OPENBARE B MOBILIAIRE verkooping Diestsche straat, 245, te Leuven. De hussier VANDE PUT, te Leuven, zal, op dijnsdag 6 November 1917, om 1 uur nanoen, openbaarlijk verkoopen, in de zaal Diestsche straat, 245, te Leuven, aile huis-meubelen voortskomende van een burgers-huis der stad, namelijk : Meubelen in eiken hout, accajou en notelaar. Verschillige slaapkamers, salongarnituren, enz., enz. — Zie de plakschriften. De meubelen zullen te zien zijn zondag 4 en maandag 5 November 1917, van 10 tôt 12 uren. N. B. — Men haalt ten huize kosteloos al de meubelen voor deze verkooping. ! Zich wenden tôt den bestuurder Victor Van Oost, Blijde Inkomststraat, 89, Leuven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Leuven du 1839 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes