Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

487 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 21 Janvrier. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 11 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9w08w38x6j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

N° 3 Dimanche 21 Janvier 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden per post. l'envoi par la poste. Men abonneert zicli te Leuven; bij Van Linthout, Diestsche straat, 32. AANKONDIGINGEN. ANNONCES^ Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à 3 regels : 0.60 fr. ; voorts 0.20 fr. trois lignes : 0.60 fr.; au delà per regel. 0.20 fr. la ligne. Eersie bladz. : 0.10 fr. per regel. Première page : 0.40 fr. la ligne. Reklaam : 0.50 fr. » Réclame : 0.50 fr. » Doodsbericht : 5 fr. Annonces mortuaires : 5 fr. On s'abonne à Louvain, chez Van Linthout, rue de Diest, 32. The MODERN SCHOOLS ============ OF LÀN6UÂ0ES 34, LEOPOLD STRAAT, 34, LEUVEN Bijzondere Oireciie : MEiR, 41, &NTWERPEN ER ZIJN SLECHTS TWEE WIJZEN OM EENE VREEMDE TA AL GOED AAN TE LEEREN Ofwel het land gaan bewonen waar zij gesproken wordt, ofwel ze gaan aanleeren in da MODERN SCHOOL Elke taal kan geheel of afzonderlijk aangeleerd worden in honderd lessen door ieerlingen van alien ouder-dom (Damen en Heeren.) 915/53 Proefles Gratis | | 1-4 Al ICC A Département : CHAUFFAGE v> 1 i Eau chaude, Vapeur et Ais* chaud S 11 f S.r.ic» vacuara. i ' Il i, I lILlilllll1 "»«Eiâra&.nw» S I 1 g « iff] 1 Bl Û lî Département /FERRONNERIE D'ART |É 11 H|| Ej III g| Il liïsIfP lill Cache-radiateurs, Guiichets p® H nU I H S 9L IBHbI «i mil Revêtements pour ascenseurs, eto. B|: |g "-04 til ■ïj ki —3 lui Eîi i.ij 5à tïi \£s> Projets et Devis gratuits sut" demande MBW|SOCial 8 B"° BaSai5y 63 et S3ay Dankbetuiging. De familiën VANDEN ABEELE, 1 BIRONT, GILIAS en MOMBAERTS, m bedanken de vrienden en kennissen l | voor de menigvuldige 'olijken van deel- 1 1 neming hun aangeboden bij het af- tî MIJNHEER Gérard VANDEN ABEELE hun welbeminden echtgenoot, vader, | schoon- en grootvader, overgrootvader, broeder, schoonbroeder en oom, ge-J boren te Leuven, den 27 December | 1840 en aldaar godvruchtig overleden | den 30 December 1916. 38/3 il y/29 Atelier de Pierres bleues et bianciies Jos. FONTAINE Boulevard de Diest, 86 305 LOUVA8SM 19 Maison J. Vandeplas Manufacture Royale des Pianos " BERDEN „ Occasions depuis 300 francs (garanti), anciennement : RUE DE LA STATION, 7ï ®58 provisoirement : 47 RUE des FLAMANDS, 126 I ANGLAIS ALLEMAND FLAMAND FRANÇAIS, etc. par la Méthode BERLITZ 153, Rue de la Station, 153, LOUVAIN. Prospectus franco et sans engagement. — La brochure ! "LES ÉCOLES BERLITZ ET LEUR MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT „ est adressée franco sur demande. Références des Écoles BERLITZ 38 Années d'existence L'École de Louvain existe depuis 15 ans 350 Succursales — 150.000 Élèves. L'enseignement officiel dévolu aux Écoles BERLITZ dans plusieurs pays. L'enseignement privé donné à tous, en leçons particulières, à domicile, en groupes privés ou en cours. 1/1 Les récompences obtenues aux Expositions Universelles, notamment à : PARIS 1900, deux Médailles d'or. ST-LOUISI90L Grand Prix. LIÈGE 1905, hors concours. BRUXELLES 1910, Hors conc. (Membre du Jury).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Leuven du 1839 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes