Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

1726 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Novembre. Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0c4sj1bc2c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD VA\ I4LEIIVE AANKONDIGINGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet nuraraer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzemien per post. l'envoi par la poste. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTIIOUT, Diestsche straat, 32. AANKONDIGINGEN. Gewone aankondiging van een tôt 3 regels : 1.25 fr. ; voorts 0,40 fr. per regel. Eerste bladz. : 0,50 fr. per regel. Reklaam, rechterlijke en doodsbe-richten : 1 fr. per regel. ANNONCES. Les annonces ordinaires de une à trois lignes : 1,25 fr. ; au delà 0,40 fr. la ligne. Première page : 0,50 fr. la ligne. Réclame, judiciaire et annonces mortuaires : 1 fr. la ligne. On s'abonne à Louvain, chez VAN LINTIIOUT, rue de Diest, 32. J. * Madame Robert MARQUE, née Claire HAMANDE et ses enfants Marie-Louise et Paul nous prient d'annoncer la mort de leur époux et père bien-aimé monsieur Robert-Antoine-Paul MARQUE Capitaine Commandant d'Etat-Major de Ia2rae Division de Cavalerie de l'Armée Belge mort pour la patrie le 12septemb. 1918. Le service solennel, pour le repos de son âme, sera célébré le jeudi 7 courant, à 12 h. (H. E. C.), en l'église de Saint-Albert, rue Victor Hugo (Place Dailly), Schaerbeek. 1194/44 Le présent avis tient lieu de faire part. Schaerbeek, 67, avenue du Diamant. Remercîments. Monsieur Maurice STRÉA ; Le Docteur Lambert STUBBE, inspecteur général vétérinaire au Ministère de l'Intérieur, et Madame STUBBE, née Emma DE VROYE, et la famille ont l'honneur de remercier les amis et connaissances pour les nombreuses marques de sympathie reçues lors du décès de madame Emérence Marie Madeleine STUBBE VEUVE DF. Monsieur le Capitaine-Commandant François STRÉA leur mère, fille, sœur, belle -sœur, tante, Il nièce et cousine bien-aimée. Rue Juste Lipse, 26. 1196/44 S Stoofmakerij FRANS BDRMANS36 Maria Theresiastraat, 73, Leuven Leuvensche stoven, cuisinières en Godins. ACHILLE RIDDERBEECKS WISSELAGENT geagregeerd bij de Beurs van ffirussel sedert 1899. — Elk.cn dag de Dienstbeurs van Brussel hijwonende LEUVEN - 30, LEOPOLPSTRAAT, 30 - LEUVEN UITVOERING VAN ALLE BEURSORDERS. Het huis gelast zich kosteloos met de volgende diensten : 1. Inschrijvingen op al de leeningen ; 2. Inning van aile belgische en vreemde koepons aan den hoog-sten koers ; 3. Regeling van titels. — Kostelooze financieele inlichtingen. Het bureel is open de Maan-, Woens-en Vrijdagen, van 9 tôt 12 en van 2 tôt 4 u. N. B. — Zie onze « Dienstbeurs » op de laatste bladzijde. 543/20 Maison Ve A. Schievekamp 128, RUE DE BRUXELLES, 128 (Vis h vis de l'Hôpital St-Pierrc). Atelier spécial pour la fabrication des appareils orthopédiques. — Jambes et bras artificiels. — Corsets orthopédiques. — Semelles pour pieds plats. — Fabrique de bandages herniaires. — Ceintures ventrières. — Magasin d'irrigateurs, sondes, bougies, pes-saires, canules, suspensoirs, clysoirs,. — Lunetterie. 1188/44 Benzol en Naphte voorverlichting en motors. Zichwenden Minckelersstraat, 186. — Levering met de vereischte toelating. — 1112/41 Benzol et Naphte pour éclairage et moteurs. S'adresser rue Minckelers, 186. — Livraison avec autorisation. ASPHALTWERKEN Platte en schuinsche daken in Houtciment Prosper Kynpers & Zoon Ci, DIESTSCHE STRAAT, 64, UEUVEIST 910 GEWAARBORGD WERIv. 31 Uitverkoop aan aile aanneembare Prijzen Liquidation à toute offre acceptable Kofoniale waren - Specerijen Denrées colon. - Épiceries TOILETZEEP SAVON DE TOILETTE Ledige kassen te koop. Caisses vicies à vendre. 40, Rue Vital Decoster straat, 40 1162 LEUVEN - LOUVAIN 44 Administratie van eersten Rang KAPITAAL TWEE MILLIOEN,neemt nog eenige welbetaalde BR1EFWISSELAARS aan in de LANDBOUWSTREKEN VAN HET LAND. Om deze plaats te kunnen bekomen, is het noodig wel bij sprake en eerlijk te zijn en zich goed voor te doen. — Schrijven : M. E. SP1NOY, 177, rue Gau-cheret, Brussel. 733/27 Werkhuis van mekanieke Con-tructie. H. Van Doren=Souris BOGAERDENSTRAAT, 103, LEUVEN Specialiteit van motors, werkende met gaz, armgaz, benzine, enz. - Gazogènes. REPARAT1ËN. 1178/43 A vendre 15 superbe piano « Pleyel », demi-queue» 80, rue de la Station. I N° 44 Dimanche 3 Novembre 1918 100e année

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven appartenant à la catégorie Advertentiebladen, parue à Leuven du 1839 au 1974.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes