Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

759 0
01 janvrier 1917
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m901z4577b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborn. 14. Nummer. 1917. LiCHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Krîegshilfe. Trein-Idylle. In het jaar 1917 onzes Heeren, 6630 sind de Juliaansche tijdre-kening, 2693 sinds de Olympiade, 2670 van de stichting van Rome, 1334 van de Hegira trot ik in de monumentale restauratie van een station, dat wegens oorlogsgevaar onbekend moet blijven, een vriend man me zoo bodemloos verdiept in zijn krant, alsof zijn eigen verloving daarin gestaan h ad. Een tik op zijn schouder en hij keek me aan met zijn schaapachtigst gezicht, stak met het gebaar van een Kindsbergen, die een goudvis-schenkom verdwijnen doet, zijn krant in den zak en zei op z'n onbe-vangendst : — Kijk, dat treft bijzonder, pastoor. Mijn trein arriveert een kwartier over tijd, doch dat laat me nu koud, car j'en profite.... — Je weet je tijd anders aardig door te komen, meesmuilde ik met een tikje vaderlijke tragiek in mijn stem en klopte tegelijk op z'n jaszak en z'n geweten. — 1k heb u namelijk wat te vragen, voer hij voort met een stalen gezicht of hij als ornament van een dakgoot gepensionneerd was, en u komt als een antwoord op een gebed. Ik lees daar zoo juist in ... nu ja, waarin dat doet er niet toe.... Maar zegt u eerst eens ... wat verstaan wij door de H. Schrift oî dan Bijbel? — Vooruit dan maar. Door den Bijbel verstaan we de H. Boeken van het oude en nieuwe Testament, die onder ingeving van den H. Geest geschreven zijn. — Juist zoo ik dacht. En aangezien het Gods eigen Woord is — dat houdt u immers — kan er geen dwaling in staan, want God is onfeilbaar. — Onverbeterlijk. God kan niet dwalen, dus bewat Zijn Woord geen dwaling, bijgevolg ook de Bijbel niet; de gevolgtrekking is onberispelijk. Jan lachte. Het was een ilauw en vaag lachje. — Merci. Maar de wetenschap komt tôt andere conclusies. De wetenschap beweert — hier nam hij een manier van spreken aan alsot een smoushondje knorde — dat er in den Bijbel gegevens voorkomen, die allerminst kloppen met de resultaten der moderne geschied- en natuurkunde. - - ■ ■ ■ - I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes