Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

796 0
01 janvrier 1917
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1g0ht2kf65/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborn 8. Nummer. 1917. mil. un , ,-sg-^s^^3^^ iiiL-^a=a^^paa!»saeLJi'lL 1 LICHT en LIEFDE | H aaesaaaoaaaaaaaaaaaaaaa | M Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. | ijjj Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. ^ De Maand Juni. Hoe gaat ge de maand Juni vieren? „ O ! zoo goed als ik kan, Pater ! " Zoolang ge niet over die algemeenheid heenraakt, hoor ik den duivel in zijn vuist lachen! Met dergelijke goede voornemens is de hel, of althans het tfage-vuur geplaveid! Tusschen dât en niets, nog geen ruimte genoeg voor een spinneweb ! Luister. / I Veerbeeld u eens weg de twee duizend jaren, die sedert den dood Christi voorbijvloden ; weg de zeven honderd uren die u van Jerusalem seheiden — een spanne tijds, een stip ruimte —, en verplaats u le-vendig op CalVarie. Daar wordt de rechterhand des Zaligmakers op het kruishout opengevouwen. Zie levendig de punt van den nagel op de hand drukken, den hamer telkens op en neer gaan : bij elken slag verwijdt zich de gapende wonde, schuren de plompe nagels folterend langs de teerge-voelige wanden. Daarna worden linkerhand en voeten vastgespijkerd... Kniel nu neder vôér uw gekruisigden God. Van hoofd tôt voeten is Hij ééne wond. Erger gewond dan zijn lichaam is nog zijn Hart : waar leed eene moeder immers het meest, wanneer hare kinderen haar folteren zouden, wanneer hare kinderen zelven een gruwzamer dood te gemoet liepen dan zij haar aandoen? Gëwond zijn eergevoel : tusschen twee moordenaars hangt Hij, lager gezonken dan het draf van't menschdom. Uit liefde voor u leed Hij dat al! En bewijs mij nu eens, beste Lezer, dat er meer liefde aan u kon besteed? Kon die liefde van hooger uitgaan? Ze vloeit u toe uit het Hart van een God! Kon ze voiler geschonken, sterker bewezen dan door lichaamsfoltering, zielsverguizing, hartsvermorzeling tôt den dood?. Daarom doe dit eerst gedurende deze maand : iederen morgen, tijdens een godvruchtige oefening thuis of in de kerk, bezie aandachtig het Hart van den Zaligmaker — dat bloedende Hart met het kruis beplant, met de doornenkroon omkneld, met de lans doorstoken, met

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes