Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

370 0
01 janvrier 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bn9x061j90/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborn. 33. Nummer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Allerzielen. Dit is een dag vol hoop, vol weedom en vol troost, vol zuchten en gebeden. Ons vroom gemoed peinst aan de velen die togeri ten eeuwigen leven, wier lichamen neergelegd, stijf en roerloos, in den droeven kuil, verrotten en vergaan. Allerzielen! ook een weemoedig feestgetij van de liefde; raenige liefde is er op aarde, aan God aangenaam, die de menschen snoert aan elkaar en tôt heiliging verstrekt. Uit de liefde echter wordt het leed geboren, want het staat onherroepelijk vast in Gods besluit : „ bij het liefste behoort het scheideq;. " Een der wreedste naweeën der zonde is dat zij^bij het sterven de menschen van elkander scheurt, somtijds op de ure dat het scheiden grievend het harte wondt. 't Is waar ook, de tijd heelt de smart allengskens aan : „ uit de oogen, uit den zin " verluidt het spreekwoord; maar toch wanneer de mensch één voor één al de oude bekenden ziet heengaan, al de lieve gezichten wegdrijven in den nevel, wanneer hij daar staat vereenzaamd langs den weg, dan ontwaakt de gedenkenis aan vervlogen dagen zoo zoet, en hij voelt het in zijn kranke ziele hoe zalig het zou wezen nogmaals een vriend weer te krijgen, nogmaals de hand te drukken die zijn moeden gang eens steunde op de barre paden... Allerzielen! een dag vol weedom en vol hoop. Onze Verlosser wil niet gedoogen dat dood en scheuring eeuwig zijn. „ In zijn Vaderhuis heeît hij veel woningen bereid. " (Joan. 14, 2.) Klonk op aarde zoo treurig, bij flets geschemer van gewijde kaars, het „ vaarwel " uit brekende harten, ginds, boven de ellende van aardsche vergankelijkheid, verblijdt het „ wederzien " in gloriestralend licht, voor allen die samen opwaarts gingen den berg en afdaalden langs de helling, en stierven in de liefde Gods. Allerzielen ! dag vol weedom en vol troost. De klokken luien traag door grijze nevelluchten. Zij trillen hol in de huizen en de kamers van de levenden, en smeeken om gebeden voor de dooden. Zij zuchten in dof getamp : „ Aan de zielen die lijden in vuur en ballingschap, opent de poorten van de hemelsche stedeL. Gij die hun vrienden en hun broeders waart, vergeet ze niet! " * * $

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes