Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

339 0
01 janvrier 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/tt4fn1481n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborn. 18. Numraer. 1918» LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Op weg naar 't licht van Bethlehera's stal. Heilzaam Licht, gegroet van verre, Gij die in den winternacht Als een neergedaalde sterre Wenkt en minzaam op ons wacht! Ja wîj komen, hoe ons voeten Moe voorttrekken langs de baan, Hoe wij, balf maar ziende, moeten, Stap voor stap uitziende, gaan; Ja wij komen en verlangen In te wonen in uw schijn, Klaarheid in den nacht t'ontvangen, Ziende in uw licht te zijn! 0 wie ml de vreugd uitzeggen In uw stralen toe te treêo, Eh verklaard zich neêr te leggen Voor uw liehtverborgenheên ! Wees gezegend, wees aanbeden, Ûat Gij, Zonne van 't heelal, Licht van Licht, ons duisterhedeH Tôt een baak zijt in een stal! L. REIJPENS, S, J. Kerstmis bij Guido Gezelle. „ OI Kerstnacht, sclioonêr dan de dagen1 " De gebeurtenis van Kerstmis, met verrassenden eenvoud in het evangelie vermeld, heeft groote meesterstukken der Kunst in het leven geroëpen. Met zang en mysteriespej zien wij de middeleeuvven rond de kribbe geschaard, en het ruischt -als een echo uit de vrome tijden : „ stille nacht ! heilige nacht ! *

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes