Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

267 0
01 janvrier 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Janvrier. Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rv0cv4g73c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Paderborn. * 28. Nommer. 1918. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchîiche Krlegshilfe. Vooroordeeîen. „ Om een goed oordeel te vormen zijn drie dingen noodig : zien, onderzoeken en oordeelen. Maar wie dit drietal roekeloos omkeert, wie eerst ziet en dan onmiddelijk zijn oordeel velt... komt tôt vooroordeeîen; begrepen? — Maar, (aldus Jan) hem staat nog altijd den weg open tôt een nader onderzoek. —■ Dat doet het... En langs dien weg kan men van zijn vooroor-deel terug komen. Waar ge zoo juist een fonkelnieuw voorbeeîd van geciteerd hebt... Hoe langen tijd, jeremieert ge, — hebben de menschen niet gedacht dat de zon om de aarde draaide...? — Zeker, dat was zoo'n vooroordeel! En nu begrijp ik ook hoe ze daartoe gekomen zijn. Men is begonnen met te zien... — Juist en wat was er te zien...? Hetzelfde wat we nu nog te zien krijgen : de zonnebol rond den aardbol wentelend. Want dat is het wat onze oogen eigenîijk waarnemen. — En toen heeft men de orde der te verrichten handeîingen lichtvaardig omgekeerd : in plaats van stevig te onderzoeken, heeft men aanstonds geoordeeld. — 1k zie dat je me begrepen hebt. Zeker eerst had men ter dege moeten onderzoeken, d. w. z. zich rekenschap moeten geven, of de schijn hier wel klopte met de werkelijkheid. In plaats daarvan werd de knoop maar aanstonds doorgehakt met te zeggen : —O 't is de zon, die om ons heendraait... een vooroordeel. — En lang, lang na dat voorbarig oordeel heeft men zich tôt een onderzoek gezet en gevonden... dat de werkelijkheid niet overeen kwam met den schijn. Alsdan werd begrepen, dat men te haastig in zijn oordeel, dat men bevooroordeeld was geweest en van dien boozen weg is men teruggekeerd. • % — Ge zegt het, m'n waarde, een vooroordeel is dus een valsch oordeel, dat hiervandaan komt, door dat men ondoordacht op den uiterlijken schijn is afgegaan. — Jawel, dat kan ik nu wel droomen, pastoor. Maar wat besluit U daaruit, in 's hemelsnaam, ten gunste van ons toekomstig leven, of

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Paderborn du 1917 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes