Nieuwe Vlaamsche illustratie

1736 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Avril. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Accès à 18 août 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/b27pn8zh2d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. 29. ZONDAG 12 April 1914. 19e t JAARGANG. Verkrijgbaar bij de (Jitgevers van Hir HANDELSBLAD VAN ANTWERPEN Prijs Frcs. 36© per jaar iq Antwerpen, fr. p. post Frcs. 4.20. * ! ———i i — | ' Druk & Uitgave Uitgevers-Maatschappij „Neerlaridia' v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR. TTt.rpçht. Keizer Wilhelm te Venetië. Op zijn jaarlijksche reis naar Iiorfoe lieeft keizer Wilhelm dit jaar ook een bezoek gebracht aan Venetië, waar hij den Italiaanschen koning ontmoette. Men ziet hem hier ver motor-barkas in de stad der lagunen den wal naderen. Keizersreis. De tijden zijn voorbij, waarin men de drie laatste Duitsche keizers achtereen-volgens ,,der greise, der weise und der reise-kaiser" noemde. Immers keizer Wilhelm II reist er lang zoo druk niet meer op los als een tientai jaren gele-den het geval was. Toch maakt hij telken jare eenige langzamerhand trad'itioneel * geworden reisjes. W© noemen daarvan zijn reis naar de Finsche Scheren, en de Noorsche F. van der Werf, t Oostenrijk directeur der St. Willi- heeft ,aan" brordusschool le Utrecht, gekocht en een zeer goed bekende ^ in onderwijskringen, lijKB weken cuerleed aldaar op 48- gaat door-jarigen leeftijd. brengen. Foto O. J. Ii. Vermeulen. ^ y y —S I .. ■ » I Aan de grenzen. De grenzen van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Mexico zijn aangegeven door 236 granieten monumentjes, die men veiliyheidshalve in qroole ijzeren kooien heeft geplaatst, daar het voorgekomen is dat toeristen zulk een steenblok als curiositeit mee naar huis namen en op die manier de geheele grenslijn verstoor-den. Men ziet hier zulk een omtraïied monument afgebeeld. De Rijn buiten de oevers. Gezicht op St. Goar, waar de liotelgasten per roeibooc uii en in werden gebracht.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Nieuwe Vlaamsche illustratie appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Antwerpen du 1895 au 1915.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes