Nieuwe Vlaamsche illustratie

1595 0
27 septembre 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 27 Septembre. Nieuwe Vlaamsche illustratie. Accès à 03 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t43hx1956r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. ZONDAG 27 SEPTEMBER 1914. Cif\~ TA A T» /~" A XT/"«' v/h. o.a. FIRMA F. B. VAN DITMAR, Utrecht Verkrij^bair, bij den Uitgever van de GAZETTE VAN GENT a t; a tvt r\T?n i i a rrr^ m it'tvt * /_• t\ Prijs 90 centimen per 3 nui,ancien of frs. 3.60 per geheel jaar *■* flii ■ illHu w JH Een offer op het altaar des vaderianas. In Duitschland is men sedert den aanvang van den oorlog begonnen overal gouden Irouwringen in te ruilenvoor ijzeren. Doel is de gouden trouw. ringen te doen versmelten ten bate van de schatkist, waarvan in dezen oorlogstijd zoo geweldig veel wordt gevergd. De Duitsche bladen hebben berekend, dat, wanneer iedereen tôt deze inwisseling overging, een bedrag van ongeveer i00 millioen Mark de Duitsche schatkist zou ten goede ko-men. Men. ziet hierboven afgebeeld welk een druk gebruik van de inwisseling wordt gemaakt. X' _ J T _ __ Te Neufmontiers werden in grooten getale gewonde Fransche en Duitsche soldaten in de kerk ondergebracht, waar de ongelukkigen op gespreid stroo werden neergelegd, en zooveel mogelijk met dekens gedekt. De volkerenkrlifir. van menschenlevens wordt de oorlog tusschen de voornaamste volkeren Met onverminderde kracht; met nau- van Europa op de Fransche, Duit- welijks gebreidelde verbittering en met sche, Oostenrijksche en Russische algeheele geringschatting van de waarde slagvelden voortgezet. Duizenden krij- gers zijn reeds gevallen en hoe velen zullen er nog ten onder gaan in dezen allesvernietigenden verdelgingsoor-log. In den loop der vijandelijkheden is het krijgsgeweld zelfs verplaatst naar andere werelddeelen en zoowel in Afrika, als in Azië en Amerika heeft de krijgsklaroen weerschald tus- „V> 1 . 1 ~ ^ .1 1_ „ 1 „ sche aanvallers, die eenige oorlogs-schepen er heen zonden om in te pal-men wat te veroveren viel. Ja de felle oud-bestrijders der Russen, de gele Japanners wierpen zich in den strijd en gaven hierbij blijk van het bezit van een niet geringe dosis neiging om XJLVI/ » U.11 VA/ T Wii. In België lieten de Duitsche soldaten op verscliillende plaatsen de mannen der Belgische bevolking loopgraven aanleggen, terwijl zij zelven op het werk toezicht hielden met geladen geweer. niseerende, nu met elkaar in Een kwade tong verraadt een bedor-oorlog verkeerende Europeesche ven gemoed, evenals een beslagen tong mogendheden en de Europee- getuigt van 'n van streek zijnde maag. wa,ax ue ooriogsgeeseï iieersiueg. 1 Gezicht op een straat in Dendermonde, waar bijna aile huizen door het verschrikkelijk vuur der Duitschers zijn verwoest en uitgebrand..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes