Ons land: in woord en beeld

3633 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1926, 20 Fevrier. Ons land: in woord en beeld. Accès à 31 mars 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/st7dr2q51s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

K U N S T P L A T E N VERSTOPPING Zeifs vroegere, overwonnen in eenige dagen en zeer gemakkelijk genezen zonder purgeermiddel. Schrijven : MAURICE M ICHOTTE te HAREN. NOG STEEDS GEEFT "EXCELSIOR,, Briefwisselend Onderwijs-^esticht ->44 90, Naamsche Vest, 90, Leuven DE FLINKSTE CURSUSSEN van Fransch, Public iteit, Hoo^er Vlaamsch en Fransch en vreeinde talen Nergens betere voorwaarden voor degelijker studie. Gratis Proeflessen ! Vraaj£ heden no» zijn Lnxe-Prospecta>. PIANOS- HAR/nONlU/nS L. C. U/nBREIT 13. JUSTIT1E PLAAT5, 13 — 1PLACE DE LA JUSTICE) TEL. 245.68 BRUSSEL TEL 245 68 STEn/nEN- EN HERSTELL1NGEN GALSTEENLIJDEN lien operatie blijft altijd gevaarlijk en als men een dergelijke gevaarlijke maatregel kan voorkomen.... Met galsteenlijden kan dit in de meeste gevallen. „ ANTIFELLIN " is een middel van erkende verdienste. Het geneest in zeker 95 van de 100 gevallen binnen 24 uren zelfs hardnekkige gevallen van galsteenlijden, zonder pijn. Er zijn gevallen bij de menigte bekend, dat menschen, die zelfs 20 jaren lijdende waren ge-weest, door « Antifellin » radikaal zijn genezen. Wat dat beteekent kan slechts een galsteenlijder volkomen beseffen. — Vraagt gratis brochure met attesten, tevens van een dokter uit Brussel, bij : J. DWARSHUIS :t4,; VEEMARKTSTRAAT, 84 GR0NINGEN (H0LLAND) TEL. 915 Abonneert U op ONS LAND ; ïlaminBen" Vlaamsch huizen: ! AALST : «Volksverheffing» 36, Lange Zoïitstr. ANTWERPEN : « Maipi rtus. » Sint Jacobs- markt, 93-1)7. AUDENAERDE: «VI. iuis», 61, Groote Markl. jij ! BRUGGE : « Tenierskelder », 14, Hallestraat. i BRUSSEL: «'t VI. Huis», 16, Groote Markt. ' DEERLIJK : «Vlaamsch Huis.» i DENDERLEEUW : « De Verbroedering», aan de Statie. EREMBODEGEM : « Volksverheffing » Den-dei'brug.GEERAA RDS BERGEN : «Vlaamsch Huis» Denderstraat 1 GENT: «Uijenspiegel», 3, Korte Kruisstraat, ISEGHEM ; « Vlaamsch Huis». KNOCKE : « Noordzee-hotel », Lippenslaan. KORTRIJK : « Helpt Elkander », 11, Gasinopl. LEDE :« Vlaamsch "Huis », 43,-Dreefstraat. 1 LEUVEN :« Vlaamsch Huis», 15. Muntstr. LOKEREN : «Vlaamsch Huis». MECHELEN : « Guldenhuis, » 5. V pfMiiarkt. (il NINOVE :« Vlaamsch Huis». OLSENE: «Vlaamsch Huis». OOSTENDE : « Ons Huis », 21. Jozef 11 straat. POPERINGHE : « Vlaamsch Huis », Markt. ROESELARE: V.O.S. Statieplaats. RONSE : « Werkerswelzijn » Sl-Maaitenstr. SCHERPENHEUVEL :«Flandria». bij stalie. " SINT-NIKLAAS: «Drie Linden» 21 Truweelstr SOTTEGEM : «Vlaamsch Huis» Hoogstraat. ■£llllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII E ooooo D E ooooooooooooooocooo oo°o Clâ/A JM o°oo ooo iPff = o o w-w -m m.m m 0 0 E ooooooooooo VULPEN ooooo j is onverslijtbaar = en technisch volmaakt | OVERAL VERKRIJGBAAR — K Vraagt onze jV spéciale inktpot = M „LA DERNIÈRE GOUTTE" voor zeifvullende S In t groot verkoop | 8-10, Nieuwstraat, Brussel £ | Bank Crédit Populaire i I STATIEPLEIN 2-3 ANTWERPEN j E ■ Aile Bank- en Beursverhandeiingen Hypotheken VSpaarkai . . . 4.25 % net r Geldplaatsing op termijn V _ — Stortingbon* op naam en aan drager p AGENTSCHAPPEN Fin de voornaamste gemeenten HET TEEKEN DES KRUISES IN BOEKVORM KOST 5 FRANK V, SERYAES 2, LANGE YPERMANSTRAAT - ANTWERPEN "T F I F P M n n N R7DRB r Schilderijen en Tapijtwerk op doèk - Reprodu< tien - Beeld-houwwerk - Fineerhout - Plakhout - Inlegbanden - Filets-enz. Bakkers ! Abonneert L' op het Weekblad ♦ DE VLAAMSCH E BAKKERIJ ♦ Orgoan oan den Algem. Belgischen fBakkersbond Abonnement voor één jaar ; 15 frank. Secretarîaat der Bakkerij : Clementinastraat, 12 BRUSSEL ELSENE HOLLANDSCHE ZAADHANDEL BRUUL, 93 MECHELEN GROOTE EIGEN KWEEKERIJ EN VEREDELDE SOORTEN Onze uitgebreide, rijk geïllustreerde prijscourant Is verschenen en wordt op aanvraag gratis en franco toeçjezonden. 358 MATRAÇÇFN F^briek-DE STER„OYGHEM lflri 1 tV/iOljCn TRflMSTATIEPHATS 170, 111, 112, 236 B. TELEfOOH 29 H KOMT ZI EN ! VRAAGT PRIJZEN. — GROOT en KLEIN. — In gelijke kwaliteit veel beterkoop dan elders. — Kolossale keus. Thuisbestelling per auto-kamions. Verkoop met waarborg. Honderden ge-reed opgemaakte-matrassen in aile prijzen, op aile maten. SARGIEN, BEDSPRIJEN, VOETKUS-SENS, ENGELSCHE BEDDEN, Kl N DERBEDDEN, Kl N DERRIJTUIGEN, KINDERSTOELEN, WlEGEN, ZETELS, STOELEN, TAPIJTEN, SCHAAPWOL, FLOCONWOL, WINDHAAR, KONIJ-N EN H AAR, KAPO-K, PLU I M EN, CRIN, ZEEGRAS, BEDDECOUTILS.TIJKEN enz. KOMT ZI.EN ! 't Is en blijft de meest en van ouds bekende fabriek van vertrouwen van heel 't land. H2- 722 ONS LAND IN WOORD EN BEELD

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons land: in woord en beeld appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Brussel du 1919 au 1973.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes