Ons land: in woord en beeld

687283 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1919, 08 Juin. Ons land: in woord en beeld. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6688g8g48k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

GENT. De stad der Bloemen, Praalgebouwen en Begijnhoven. Heden ter» dage maakt Gent den indruk van een bloementuin, waar, tusschen de azalea's en de orchideeën, de nijverheid tiert, de le^teren, de kunsten en de wetenschappen gekweekt wor-den, verklaart Busken-Huet. Wat Gent en omstreken van de andere steden van België onderscheidt, wat het als een stad van een gansch bijzonder soort in het land ken-schetst,dat" is de indrukwekkende massa van zijn ver sterkte kasteelen en van zijn middeleeuwsche keiken, dat is de wonderlijke rij groote praalgebouwen te midden van de stad, dat zijn de buitengewoon talrijke lierinneringen aan de oude neringen en gilden, dat zijn de twee Begijnhoven, kleine door mu-ren omsloten stedekens bewoond door honderden vrouwen in een eigenaardige, middeleeuwsche kleederdracht, dat zijn de twee rivieren en de talrijke vaar-ten, die er door kronkelen onder zestig bruggen. dat zijn de duizenden broeikassen vol uitheem. sche planten en de ontelbare bloembedden, die de meeste warmoestuinen en velden in de omstreken hebben vervangen. Thans maakt Gent zulken diepen indruk op den vreemdeling als in 1333 op Petrarcha en in 1525 op Albrecht Durer, want jrijn schatten uit het verleden, brengen den luister van weleer in herinnering, en daar is die stad vol van, en niettemin is Gent zich blijven roeren londer in te sluimeren zooals Brugge. Teleurgestelde verwachtingen. „De tijden zijn wel veranderd", vertelde eens Mark Twain, terwijl hij het over George Washington had. „Ik betwijfel sterk of menschen van Washington's onkrenkbaarheid tegenwoordig nog wel in trek zouden lijn. Een rijk advocaat ging eens op een avond, na-dat het diner afgeloopen was naar zijn kamer om op zijn gemak een pijp le rooken. Hij nam een prachtige meerschuimen pijp, een geschenk van cijn vrouw, van het rek, — maar helaas, de kop viel in twee stukken. Blijkbaar had iemand de pijp gebroken en de stukken weer voorrichtig tegen elkaar aan gezet. Met een luiden kreet van woede snelde hij zijn kamer uit om te gaan hooren, wie hem dat ge-leverd had. Zijn eenig loontje van elf jaar, be-kende eerlijk zijn schuld. ,,Papa", sprak hjj, „ik kan niet liegen. Ik heb het gedaan." De advocaat prees de eerlijkheid van zijn kind maar dien nacht kon hij niet slapen van ver-driet en teleurstelling. „Het was mijn dieibaarste wensch, dat mijn zoon mij eens «ou opvolgen, maar nu hij *00 waarheidlievend is, — kan er onmogelijk iets van komen," zuchtte hij. Niet klagen Maar dragen En vragen om kracht ; Niet zorgen Voor morgen Bij valîenden nacht ! Niet beven Voor 't leven, Gegeven van God; Maar 't heden Besteden Naar^Jicht en gebod! Niet dringen In dingen, Door niemand bevroed; Tevreden Te treden Bij 't licht op het pad En de lamp voor den voet! x. De zaak Landru, de moderne blauwbaard van Frankrijk. Zijne villa te Gambais. — 2. De beruchte vrouwenmoordenaar bij zijne aankomst aan het gerechtshof. — 3. Een akelige opdracht. Het opsporen van de gebeenten te Gambais, — 4. Landru s villa te Vermouillet. g58 ONS LAND

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons land: in woord en beeld appartenant à la catégorie Financieel-economische pers, parue à Brussel du 1919 au 1973.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes