Ons vaandel: tolk der militianenbonden en kringen

313 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Avril. Ons vaandel: tolk der militianenbonden en kringen. Accès à 25 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/599z02zt7j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

KONINKLIJKE FAMILIE YAN BELGIE Zijne Majesteit Albert I, Leopold, Cle-mens, Maria, Mainrad, geboren te Brussel, den 8 April 1875, in den echt getreden te Munchen, op 2 October 1900, met hare Ko-ninklijke Hoogheid prinses Elizabeth, Va-leria, Gabriella, Maria, hertogin in Beieren, geboren te Possenhofen, den 25 Juli 1876; legt den grondwettelijken eed af in beide landstalen, en beklimt den troon den 23 De-cember 1909. HUNNE KINDEREN: Leopold, Philip, Karel, Albert, Mainrad, Hubert, Maria, Miguel, geboren te Brussel, den 3 November 1901, hertog van Brabant; Karel, Theodoor, Hendrik, Antoon, Mainrad, geboren te Brussel, den 10 October 1903, graaf van Vlaanderên ; Maria, José, Charlotta, Sophia, Hendrika, Amelia, Gabriella, geboren te Oostende, den 4 Oogst 1906. NATIONALE FEESTDAGEN 8 April, verjaardag van Z. M. Koning Albert I. 21 Juli, verjaardag der inhuldiging van Z. M. Leopold 1. lsten Koning der Belgen. 21-22 en 23 Juli, nationale feesten (de feesten van September vervangende). 25 Juli, verjaardag van H. M. Koningin Elizabeth. 4 Augustus, verjaardag van H. K. H. Prinses Marie-José. 10 October, verjaardag van Z. K. H. Prins Karel, graaf van Vlaanderen. 3 November, verjaardag van Z. K. H. Prins Leopold, hertog van Brabant. 17 November, verjaardag van H. D. H. de Gravin van Vlaanderen (moeder des Konings). 15 November, nationale feestdag van Z. M. Koning Albert I. 23 December,: verjaardag der inhuldiging van Z. M. Koning Albert I. > P ^ ^ 0 * a tr 3 <i P S* B. o o <2:5° R o s*, s § H £■ ® a E3t°S. S S- ^ CD 0 ® gf B g-i" g 2. f* h> J 0> CP • îï L < N 4 m 2 H ^ H ? ® I g d ^ ^ p p 2 05 P e-j. M „ S? m ^ P £ o <1 ©' 25 M S K O ^ ® g B 3 m E. © ?* B 2 3 m" b* Cb CD N g g 5 CD « ©> £ p S & £■ CD 6 ^ S CD CR3 ^ ** 2 © *? 2* < ® 2 û 2L S S ® 2 p S CD 5 N S ^ ^ a <j g- o " o ^ • J-aa * ® P 2 ^ © ® S* ^ 4 & H 3 O, ® ^ ^ P ® <1 2 /K* P p- g" $ c: g g m P, P S -, û M ® ®' o £ * " ® ® B S'rtU H , p © © CD Li r © P 3 S B oa » P4 M P 3 N • M* P 2 M M* & » g g » © £ © P 03 tJ^'O J W 50 CD O g p ? p p a NATIONAAL LIED. l. O Vaderland, o edel land der Belgen, Zoo machtig steeds door moed en werkzaamheid, De wereld ziet verwonderd uwe telgen Aan 't hoofd van kunst, van handel, nijverheidl De vrijheidszon giet licht op uwe wegen, En onbevreesd staart gij de toekomst aan! Gij mint uw vorst, zijn liefde stroomt u tegen; ) ^ Zijn hand geleidt u op de gloriebaan, ) Zijn hand geleidt u op de gloriebaan. (bis) 2. Woei eens de storm ons toe uit vreemde streken, Blijft, Vlaming, Waal, vereend met hert en ziel; Ons voorgeslacht heeft nooit een stap geweken, Maar streed met moed en zegepraalde of viel! Het roept ons toe : Bewaart het erf der Vadren! B^waart hun roem ! uw eendracht zij uw' machtl O luistert nooit naar lafaards en verradren! ) T. > ois Weg met al wie het Vaderland veracht! ) Weg met alwie het Vaderland veracht! (bis) 3. Aan 't fiere land waarvoor ons vaadren streden Behoort ons hert, behoort ons goed en bloed! Werd ooit de grens door vreemden overschreden, Wi] schoten toe met .vlaamschen heldenmoed ! Laat overal 't driekleurig vaandel wappren, In dorp en stad, bij burger en soldaat; Dat zinnebeeld is heilig voor de dappren : ) [ Ai o Wee hem die 't ooit wou schenden of vermaadt; ) Wee hem die 't ooit wou schenden of versmaadt. (bis)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons vaandel: tolk der militianenbonden en kringen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1911 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes