Ons Vlaanderen

842114 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 16 Decembre. Ons Vlaanderen. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xw47p8vb9s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

TE GENT : 24, Wellinckstraat. VEKSGHIJNT ELKEN ZATERDAG TE PARUS : 131, Rue de Gharonne. ÂBONNEMENTSPRIJS : Voor België en Fraukvijk : Voor een jaar frs. 5 00 Voor zes maand » 3 00 Voor drij maand . . : », 2.00 i.• Vnnr pwi inar Yi fi OH DOOR EENDRACHT STERK AANKONDIGINGEN : Tien fr.ank voor eerste opname. Voor verscheidene opnamen : Priis volgens overeenkomst. leor aile pile zielei ! Kerstdag staat aan de deur, voor de vierde maal gedurende dezen schrik kelijken o:>rlog. «Ons' VLAANDEREN» komt hog eehs voor de schoonste en bra ifste jongens van onsMuurbaar Bolgisch voik zijne hand ùitstekèn. Zij, de soldaten, moe-ten met Kerstdag, feest m iken en een dag vc-rgeten dat het oorlog is. Zij moeten zich het harte warmen met uwe iiefde, die zich uit in uwe edel-moedige gifte. En dat er geen misver-stand v.eze! Hue meer er is, hoe beter, 't is zeker ; maar er mag niemand achterblijven. Onze inschrij t-ingslijst zal zeker dit jaar, nog meer opbren-gen dan de twee voorgaande jaren ; wij bemerken immers dat de giften door den band grooter zijn tian vroe-ger, maar de kleine giften blijven achter. Ehvvel 't is tôt de r.edérige gevers dat wij ons richten nu, en voor onze jongens, komen wij aan al onze lezers ten minste de nedorige gifte van 25 centiemen af^meeken Wij moeten op kerstdag honderdc Belgische jongens geltfkkig maken. Zeg lezers, wi!t gij niet meehelpen : Ons VLAANDEREN. KERSTGESCHENK der Belgische Soldateii Onder bet Eerevoorzitterscliap van E. H. Moyersoen, Bestuurder van het c< Werk der Vlàffiingm » Stuur uwe giften hoe klein ook. naar « Ons Vlaandèren »181, Rue de Charonne Parijs. Bedrag der vorige lijsten : fr. 1.684,: Preneel Félix Westroosebeke, nu lo Lat- taye Pesnel, !•' Preneel Judith, Westroosebeke, nu le taye Pesnel, !•' Wwe Devos, Meessen, nu te Vaumain (Oise), , 5j Plamon Henri, Poelcapelle, nu te Bieel (Oise), !•' Jules Denys, Grombeke, nu te Toulon- sur-A.. . !•' 8 Vlaamsche jongens uit de Cantine der Glacerie van Montluçon. B.i Dubuisson Pieter, Passchendaele, nu te Guiscriff (Morbihan), 2.1 Debal Victor, Wytschaeto. nu te Mont- Lagor, * . 21 Pierre Dewvtter-Debyser, Dixmude, nu te Nieuil "l'Espoir, Lievin Strubbe-Deruyter, Ichtegem ; nu te Nieul l'Espoir, " 1 Onderwyzers belgische schoûl kolonie van Bayonne, Jean De\vilde, Becelaire ; nu te Lavar- dens (Gers). r 0.; Victor Willemyns, Staden, nu te Vaux- le-Pénil, . *•' CtForrey-, ftonnebeke, nu te St-Germain par MarthoU, *•' Jonckheere, Henri, van Poelcappelle ; nu te Demouville (Calvados). 3j Alph Michel, Jeffosses par Joinville, Terryn Cyriel, Staden Baut Gorlay (C.-ct-N.), x l-! Louis De Weirdt, ferme Sébastopol par Moreuil (Somme). 5j Th. Trawant, Elverdinghe, nu te Rosay (Eure), !•' Phlypo Honoré, Merckem, nu te Le Havre, Foyer Belge, 58, rue Ftançois-Arago,Phlvpo Marie, Merckem, nu te Le ftâvre, Foyer Belge, 53, rue P'rançois-Arago, 0-; Phypo Gamiel, Merckem, nu te Le Havre, Foyer Belge, 53, rue François-Arago, • 0. Dekeerl.e Léon, Merckem, Uu te. Le Havre, Foyer Belge, 53, rue François-Arago, 0- Delatre (huisgezin), nu te Fontaine (E.-et-L.), . 2. Charles Deseck, van Ilouthulst, te Bos- seville, 1- Odelaere Mme, Blois, rue des Hautes Granges. Grande Cour, 14, 2.1 Henri Van Thournout Bogaert, La Lice près La Rochelle, 2j Henri Sevs, le Ernemont, 1." Onbekend, Godewaersvelde, . 5.' Aloïse Decadt, Oostnieuwkerke, nu te Godewaarsvelde, 2j M. Decaestecker, Beziers, '5j Desmyter Richard, Poelcapstle, nu te "VVormhoudt, 3.1 Henri Flypo, Fremainville (S.-et-O.), I.1 De Loof August, St-Andries ; nu te Toury, 3.: E. H. Caeldries, Parijs, 5.' Henri De Vrieze, Auddervoorde ; nu Ghaumont (Yonne), 1.' Houttekiete August, Morienval, 1.: Vanheule, Gh.-L., Louviers (Eure), 2. Henri Vancoillie Arteel, Rousselaere, nu St-Etienne-du-Rouvray (S. Inf.), ^ 1.' Fidèle Boudry-Bossaert, Ponthierry (S.- et-Marne), * . ^ Mçiria De Smet, Le Havre, 81, r. Thiers. 2. W° Bordon en familie, Le Portel (Pas- de-Calais), 1- Rozalie Domarele, Dixmuide; uu te Jhennum, 1- Kint, Yper, nu Nonancourt (Eure), 1. | Mej. Populier, Poucques, nu Nonancourt. (Eul'e), 1 Th. Joseph, Hooglede ; nn NonancoiirZ (.Eurrt), 1 Edm. Gaudron, St-Jan, nu St-Aubin (P.- ! de-Galais), " 1 Pharaïlde Rigole, St-Jan ; nu St-Aubin (P.-de-C.), 1 Richard Coudron, St-Jan; rue St-Aubin (P.-de-C. \ 1 Léon Coudron, St-Jan (Yper); nu St- Aubin (P.-de-C.), 1 Eudoxie Coudron, St-Jan (Yper); nu St- Aubin (P.-de-C.), 1 Honoré Delo3. Merckem; nu la Graverie (Calvados), 2 Pauline Vanneste, Rijsel; nu la Graverie (Calvados), 2 Maurice Raes, Ledege-m; nu te la Graverie (Calvados), 2 Dieudonné Ilermant. Asnellès (2# stor- ting), 1 II. Cappelle-Deman, BixschooU; nu. 7, rue G'ambetta, Fourchanibault (Nièvre), 2. Camille Gallewaert-Raes en dochter Joséphine, van Oost-Nteuwkerke; ou au château de Guy, par Argentan (Orne), 2. Gelina Teirlinck, van Aalst ; nu au château de Guy. par Argentan (Orne), 0. Jules, Alphons/Elodie en Marie Calle-waert, van Oost-Nieuwkerke ; nu au château de Cuy, par Argentan (Orne), 2. Jules en Marie Gappelle. van Ooôt- . Nieu"\vkei ke; nu tôt Occagnes, par Argeutan (Orne),' 1 Julie Gasteleyn, van Oost-Nieuwkerke; nu tôt Guy, Occagnes, par Argeutan (Orne), ' 1 W* Van Dam me Van den Bussche en dochter Martha. gvan Oost-Nieuw-: kerke, nu tôt Cuy, Occagnes, par Argentan (Orne), - 1 Richard Birttein, van Cortemarck, nu 1 tôt Guy, Occagnes, par Argentan (Orne), 0 Odile Watteyne-Rommelaere, van Thou-rout; nu tôt Guy, Occagnes, par Argentan (Orne), " 0 Henri Denecker Olivier van Hooglede St-Joseph, nu tôt Occagnes, par Argentan lOrne), x 1 Pierre Ugille, Zillebeko nu t« Puiseux- les-îiOUvres (S.-ot-O.), 1 Louis Grison. Zillebeko nu te Puiseux- los-Louvros (S.-et-O.), 1 Cruydt Cyriel, Zonnebeke; nu te Garray (Manche), » 1 Flavie Volckaert, Langemarck; nu te Gavray (Manche), 1 Jaak Boeykens, La Roche-sur-Yon, 1 De Belg. Vluchtelingen van Evreux : Defever Augusta, Ceyghein, 2 Dedier Hector, West-Roosebeke, 2 Van Eenaeme Jules, Ypres, 2 Naomé Auguste, Dînant, . 2 Poot Arthur, Ypres, 2 Lagae Achille, Iioeselaere, 2 Plancke Alidor, Ro^selaere, 2 Vieren Herman, De Panne, 2 Schoofs, St-Truiden, ,2 Vercouter J., 3 Wildermeersch Aloïs, Poelcappelle, 2 Declercq, Bruxelles, 2 («illis Gustave, Ypres, 2 Valcko Pierre, Ypres, 2 De Poorter Gust.. aalmoczenier, Kevem, 5 Lammens Pierre, Zonnebeke, 1 fjarnmeus Cyriel, Zonnebeke, 1 Lammens Victoor, 1 Lapare Célestin, Zonnebeke, 1 M. V.. "1 W° Gappelle Constant, Merckem, 1 Tanghe Henri, Waasten, 1 Gappelle Ernest, Veurne, 1 Baijot F-, - 1 Laurent, 1 Lambert, 1 Wyns, 1 Roquiny, Bruxelles, 1 Bouchez, Bruxelles, 1 Janssens, Bruxelles, 1 Vanlerberghe, Bruxelles, 1 Cardoen Auguste, Yper, ' 1 Vrouw Descan, Yper, 1 Sintobin Aloïs, Staden, 1 Vrouw Van Mynsberghe, Yper, 1 Maertens Abdon, Yper, 1 Beun Jules", Yper, 1 VV° La Comte, Yper, 1 W° De Wachter, Yper, 1 Wildermeersch Ernest, Poelcappelle, 1 Van den Hamel Cyrille, Zonnebeke, 1 Dufour Alphonse, Yper, 1 Glaeys Dufour, Yper, 1 Bruneel, Mont St-Amand, lez Gand, 1 Vinkier Gustave, Roeselaere, 0 Lobbestal Martha, Roeselaere, 0 Douillez Albert. Thuin, 0 Douillez Hector, Thuin, - 0 Decroix Léonard, Becelaere, 0 Gheeraert Aloïs, Zonnebeke, 0 W° Knockaert, Yper, 0 Knockaert August, Yper, 0 Cardoen Valère, Yper, 0 Dethoor Arthur, Yper, 0 Dethoor Jules, Yper, 0 Ommeslag Robert, Yper, 0 Bogaerd Henri, Clerken, 0 Velghe Valère, Yper, 0 Descamp Henri, Poelcappelle, 0 Gilbert Henri, Yper. 0 W* Craye-Dewitte, Yper, 0 Pattyn, Becelaere, 0 Omhaling gedaan in de vergadering der Belgen te Evreux ter gelegenheia des naamfeest onzer Vorsten op 18 No-vember laatst, 2o Glaeys Désiré, Poelcapelle, nu te Dax, 1 Mme Vanden Ameele, Elodie, Rousselaere, mi te Dax, 1 Vve Rocse", Hooghlede, nu te Cahors, 2 Desnouck Steverlynck Henri, Staden, nu te Riscle (Gers), 2 Reynaert Cyrille, West-Roosebeke, nu "te Buscoiis (Landes), 1 De Nolf A, curé belge, Oratoire à Marines (S.-et-O.), ' Z Duprez Victor, Staden; nu te Espelette (B.-P.), 1 Van Den Heede, Gyselbrechteghem, nu te Itteville, 1 Prof. Gust. Verriest, Leuven, nu te St- Gloud (Seine), 2C Debonnet Leo-Masil, Wervick; nu Gr.- Rue, 54, Bue (S.-et-O.), '1 A. D. Warneton, • c Arthur, Bruno en Prosper Igodt, Boe- singhe, nu te Thoury, E Verkamer Hélène, Komen, nu te Montherlant, l.t Verkamer Marie, Comèh, nu te4 Mon- J-h-erlaut, ' * "î :t Th. Greus, te Mauze-s.-C., Mignon 0.5 Familie Casier, van Yper, nu te Gorges (Manche), 1.0 Jules Beurms Depauw, te Pussay, 1.0 Van de Casteele, J.-B., 130, rue de La- Boétie, Parijs, 2.0 Barbier, zarren, nu te Ivry (Seine), 1.5 Grombez Theodoor, R. B., Ebeilleaux (Oise), 2.0' W" Lemahieu, West-Rosebeke, Vert-le- Grand, , l.Oi René Van Maeckelberghe, Staden, te Vert-le-Crand, "l.Ol Aug. Soenen, Staden, te Vert-le-Grand. 1.0< Gust. Zwaenep'oél. Westroosebeke, te Vert-le-Grand, 0.5( Stephanift Soenen M'oenaert, Staden te VertrIe-GraQd, 0.5( X..., Lourdes, 2.0( Henri Verbeke, lloudonville (Eure), 2.0( Mlle Germ. Vandamme, Merckem, Fours, l.f( Mlle Irma Vandamme,■ Merckem, Fours, 1.0. Richard Golpaert en Bernard Schepens, Gastelnaudary (Aude); 5.0( Ch. Deseyne, Becelaere ; nu te Gouzon (Creuse). 1.0( Polydor Do Bruyne, Wormhoiit. 5.0( Vande Candelag, Cyriel, Staden, nu to La Rochelle, " 1.0( Engel Glorie, Yper, nu te Sambin (L.-et-Ch.), ' 1.0( Decoeae Henri, Passchendaele, nu te , Roujou (Hérault), 1.5( Vandamme Jules, Staden, nu te.Aubiet (Gers), 3.0! Vande lanoollte, Gamiel, Moorslede, nu te Touques, 0.7; Vaubelle, Cyrille, St-Aubin-du-Perrou, 2.0i Backelamit. " Georges, Outtersteene-les- Bailleul, 1.0 Masson, rue Tiphaine, Parys, 5.0 Emilie Vanstaen, V^Dekein, Boesinghe^, nu te St-Omer, v 1.0 Dokein, Marlha, Boesinghe, nu te St-Omer, i.O Croes, Constant, Boesinghe, nu te St-Omer, 5!0 Cardoen Henri, Poelcapelle, nu te St-Maurice-les-Louis. 5.0 Krodoux Edmond, St-Clément, 2.Û Vanliove Rosalie, Nieuwpoorl, nu te Villergnon (Char;, ..iJ' Dubuv Benoit, Nieuwpoort, nu to ViUergnon (Char), l.C Dubuv Valérie, Nieuwpoort, " nu te Viilergnon (Char), l.C Drie Kinders Yan der Yzei-, nu te Los Andelys (Eure), - 5.0 Pattyn Cyrille en zuster Madi-leiue. Slypo Moorslede, nu Les Rochesses- Verton, 3.C Van Thommo August, Veaurille (S.-Inf.), 2.C De Belg. Schor.l van Versailles (Best. M. Verbrugge) 15.C Belangrijk Bericht Tôt ons groot spijt kunnen w van deze week enkel op twee blac zijden verschijnen, daar v. e tijdelij zonder papier zijn De toekomenc week zal ailes weer effen zijn. Vriendelijk verzoeken wij ons abonnenten wier abonnement verva vùôr- 31 December 1917 ons den pri (DRIJ frank voor zes maand of VIJ frank voor een gebeel jaar) per pos! mandaat te willen opsturen. Deze die ons den abonnementsprijs nit opzenden, zullen wij natuurlijk va de lijst onzer abonnenten moete afschrappen. Wij herinneren ook dat bij adre: verandering een timbi.r van 15 eti moet meegezonden worden voor de onkost. Landbouwverîof Veel Belgische solda!en vragen or of we geon âdressen kenne-n va vlaamsche boeren om daar hun verli te gaan doorbrengen. Ze heipen zc de boeren in hun werk, verdiene nog wat centen en brengen eene aangenamen congé door. Aan dezen onzer sold'aten-lezers d zoo eenen landbouwcongé zoude v.rlangen, mogen wij laten weten d; ze best daarover zouden schrijvt aan het volgend adres : Mijnheer t Baron Gilles de Pélichy, 4, place Fr ' déric Sauvage, Ste-Adresse (Seine-Inf. Deze heer zal al doen wat mogelij 3 is om hun voldoening te geven. o Deze die een ziekverlof zouden hebbe 0 en die dit verlof ook geerne bij eene o vlaamschen boer zouden doorbrengt om met hun v erk, wat centen sparen, mogen ook gerust op hoege 0 vermeld adres schrijven 0 WEEKALMANAE ^ Zondag, 1G Dec. 3*. Zondag v. d. Advent. q .6 ure 11. Ondergang,5 u 2011' dàg van den oorlc q Maand., 17 » II' Olympia. Dinsd., 18 u H. Cratianus. n Wocnsd., 19 » Quatertomper. r. Donder-, 20 » H. Pkilogone. Vrijdag, 21 » H. Quatertemper E. K. q Zaterdag, 22 n Quatertemper. Zondag, 23 j> H. Anastasie. UIT ONS VADERLAND BRABAMT brussel. — Groote houtmagazijner werden door de Duitschers opgerxhi in het Zoniën woud. Daar liggen mil lioenen sterren hout, dwarsliggers vooi spoorwegen enz. ledven. — De heer Gelder, studiepre-fekt aan het koninklijk athenaeum werdop pensioen gesteld en vervangen door den heer Goeman. De bierbrouweri) van Artois ver-leent eene dagelijksche schadevergoe-ding — wegens de groote levensduurte — aan .al hare beambten en werklie den. lier. — Te 5 uur 's morgends, den 19 October, Iwamen.liier 8s0 uitwijke-lingen toe uit Roesselaere. Een dag en een nacht moesten zij in den trein doorbrengen. Zs zijn bij de inwoners gehuisvest. ANTWERPEN deubns. — Burgemeester Antoon Var den Boes.lie, advokaat, vadçr var 5 kleine kindertn, werd naar Duitsch-land vervoerd begin December 1916 De reden van deze wegvoering is ni gekead. Il;j bewees te vele diensten aan d( inwonèrs en aan de gemeente ei belette in de mate der mogelijkheic de onrechtvaardigc en willekeurigi opeischingen der Duitschers. Hij i ,'imrgerlijke gevangene in Sennelager ^" Tdernbbri. . OOST-VLAANDEREN LiXB vaw waes. — Een aanlal inwo nas van Si Gilles Waes, Stekene, St Pauwels, Mo: rbekè en andere gemeen len uit het Land van Wae.;, ziji opgeroepen om naar Duitschland t w. rden overgestuutd. Naar allerhand' geruchten die hier in omloop zijn zoi men in Duitschland veel lijden tel gevolge aan hetgébrek aan wt-rkliéden ; );ider de weggevoerden treft mei de houtkapp.rs aan die tôt hiertoi gerust gelaten werden, op voorwaarui dat zij zouden werken ten voordeeli van de duitschers. Men treft onde: hen ook nog begoede burgers aan, dii zich', mits betaling van eene grooti som van de deportatie hadden vrijge Indien men de oorzaken samenva welke het duitsch schrikbewind in he land doen heerschen, dan kan mei ze als ,volgt rangschikken : 1° Deportatie naar de vuurlinie 2° Wegvoering naar den Elzas o naar het Noorden ven Frankrijk 3° Dwangarbeid ter plaatse. 4° Dwang arbeid voor de vrouwen . 5° Dwangar beid voor de kinderen. geht. — Inwoners van de stad werdei weggevoerd naar het front, om daa te arbeiden. Maar de jongens staaktei den arbeid en gingen op de vlucht Daarom werd de stad gestraft. Vôô 8 uur van den morgend of na 6 uu van den avond mag niemand ziji neusken buiten zijn deurken steken De zwakste.ziekelijke personen moetei aan de haven van Port-Arthur werken om daar zand en grint te lossen. selzaete. — Gedurende de laatst' weken werden hier zeventien inwonei : gefusilleerd. st. niklaes. — Dagelijks rij^en er hit twee of drij treins voorbii, proppens.o : gevuld met duitsche gewonden die va het front werden weggevoerd i sas van gent. — Een der opgëeischt i honden is hier bij zijn meester weei i gekeerd. Hij droeg een medalje aa : défi hais en een kasken daarbij. Op d - medalje stond gegrift : « Diensthon van he' Westerfront ». Het doosje dier om orders te dragen. De diensthonde .worden zoo overal op het Westerfror gebruikt. drongen. — Mijnheer Gustaaf Eche straete, notaris te Auweghem, wei notaris benoemd te Drongen. ursel. — Volgens een brief, de 19 9-17 verzonden, voeren de Dui schers de jonge mannen naar Duitscl land. Zelfs zouden er jonge vri.u.ven weg zijn. Bij den aanvang van 't offensief in de Vhat^ders lcwamen er veel vluchtelingen van Oostende een sc'nuilp'.aats zoeken nàar Ussel. Volgens 't schijnt zijn de volgende parochianen dood : Alfons Baute, August Gilles uit de Brugstraat, vrouw August Gyselbrecht en zoon Henri (Plansbeke), Amandus Hautekeete, Oscar Bauté'.van 't Keigat, onder den tram verongelukt, Henri Lootens en l'a vrouw, en Charles Van de Velde. volkegem. — Ailes gaat nog tamelijk wel in 't dorp. LeVensmiddelen zijn nog voorhanden ; maar 't verslecht lo h rr.et den dag. E H. J.-B. Vanlangenhove is ver-plaatst naa.i. Asper. E. H. Fruytier verving hem. — Léo Declercq en J.'B., De Vos zouden door de Duitschers gedood zijn. WEST-VLAANDEREïï ANSEGHEM EN OHLICGENDE. —Te Caster leggen de duitschers een nieuw vlieg-plein aan. Vrouweii en jonge meisjes van Tieg'nem, van VVaermaerde, Kerk-hove, Anseghem en de omliggende gemeenten moeten hout, steenen, kalk en alierhande bouwmateriaal aanbren-gen en den grond effen strijken. Bij-zondere straf kompagnies zijn voorzien waarvan al diegenen deelmaken die, xicii- ee'nigszins onwillig toonen. ledsgem-dadizeele. —Het dorp Lede-gem, tusschen Meenen en Roeselaere, achter het Ypersche front, is nu ook door de burgerlijke bevolking vcrlaten De bannelingen zijn naar middeii België geveerd. Dadizeele is reeds eenigen tijd gele-den ontruimd. Dit dorp, een half uui gaans van Ledegem, was geheel Vlaan-deren als bt d-vaartsplaats bekend ; De prachtige kerk, die lang als lazaTel diende, is nu een paardenstal. Het ver-maarde O X. Vrouwebeeld werd dooi kloosterzusters naar Kortrijk gebracht. De bewoners van Wevelgem, het eerste dorp aan de Leie en. achter hel ontruimde Meenen, moeten noch îei plaatse blijven. Toch wordt ook deze gemeente beschoten. Het station i: reeds vernield. (leLegr., lu Nov.) roesselaere- — Dikwijls staan bi avond de bewoners van Rumbeke ei Iseghem naar de vlammen boven Roes . selaere te kijken, Luguber is de aan-blik van de geheel ontruimde stad waar de bewoners ailes moesten achter laten. En 't was een ■ stad met vee rijkdom . Voor millioenen machinerieëi en andeve bezittingen moest de armi bevolking prijsgeven. De Duitscher: voeren nu allerleimateriaal weg : weef getouwen, spinmachines, ketels, enz Veel, dat niet vervoerbaar is, word vernietigd. Met-de diepste ontroerinj zagen de bewoners van nog bevolkti plaatsen de burgers der geteisterde stac heentrekken, per trein of te voet. Xang< triestige stoeten, kwamen langs Rtim beke, Isegem en Ardooi, Thielf Moeil lijk en pijnlijkwas.de reis. En reed zag men de bannelingen stil staan ei om eien naar den hoogen Sint Michiels tor- n, want het.scheiden viel zoo zwaai E^ri leven van arbeid en zwoegen, lie men er achter ; arm en beiooid moeg mon verder. Onmiddellijk" bij het front zij: : Winkel, St. Elooi, Wevelgem Isegerr - Rumbeke nog bewoond. Maar hoe lan i nog ? 't Leven is er lastig en gevaai : lijk en' velen slapen er reeds maande 1 in den kelder. t — Vijf duizend inwoners van Roe 1 selaere kwamen te Wetteren tof f MeestendeJs moesten te voet den we naar Gent afleggen. Al wat de duii ; schers naar hun land niet konde 1 vervoeren, werd vernield. Talrijk inwoners uit de omliggende gemeente i verblijven te Schellebelle, Wichelen e - Hamme, In dit laatste dorp treft me - 500 vluchtelingen aau. ) ! Van Rocsida-^e 1/ amen er eenigen j.in \ zuidegt vàa i iinburg, ve'.cn . j Li r ÇT»50}. 'tûsscllëi! Tien É." H.' van | Quacqélbergb, pastoor, en E. H. ! Duffel,-enkelen naar Herenthals, maar die trekken dan verder op, de.Kempen in. handzaet<te. — Bijna niemand meer op 't dorp dat ontruund is Vele vluchtelingen verblijven in de gfemeenten rond Aalst ; een dcrtigtal te Baelen aan Neeth ; 131 te Wickévorst en 6 te Heyst op di*n Berg. Rond de 300 in-won-TS van llandzaeme verblijven nog ié Thielt. thielt. — Op het laatste van 't jaar 1915, vermoedde een duitsch soldaat, die bij bakker. Godeyne, in de Onde Statiestraat thuis was, dat er- nog eene duif moest in huis zijn. De Mof. en kwamen huiszoeking doen, maar de duif was reeds do.id er werden ver;che duiveoverblijfs Is gevonden en dat beklaptehet liuisgçan. Vadër, moeder en zoon werden om de schromelijke misdaa;l aangehoude-n en bleven 6 weken gevangen in Amicitia en dan gevonnist. Do vader kreeg 7 jaar en moeder en zoon elk een jaar en ze wierden naar Duicschland gevoerd. Moeder en zoon kregen op s' keizers feestdag gerade en mochten weer naar huis, doch bakker Godeyne moest guider blijven en in 't begin van dees jaar kregen ze in Thielt de mare dat hij aan eene hert-ziekteoverledenwas . Mogede Heer hêm genadig wezen. Moeder en zoon stellen het nu wel in Thielt, rnochleu ze allicht humien zoon en broeder voor goed weer thuis zien. thourout. — Honderden inwoners van van die stad verlaten .ze. De stad is immers eerl belangrijk iniddenpunt van spoorwegen. Een deel van de bevolking is gehuisvest in Brabant, een ander in de provincie Limburg. waar zich reeds inwoners bevinden van Roeselaere, Meensn, Wervicq en omliggende dorpen. moerkerke. — JNotaris Lie fleurisse werd nfa.' Duitschland gevoerd. Zijne woning is door de duitschers bezet. blankenberghe. — Een aantal dienst-meiden moesten hunne gewone bezig-: heid staken o;n aan militaire werken te arbeiden. De jonge dochters weigerden en werden opgesloten. Eenige dagen ! nadien liet men ze los Drij dagen i nadien werden zij terug opgeroepen en nàar alierhande richtingen ge-stuurd, onder andere naar Zeebrugge en naar de vuurlinie. Zieken en ver-minkten worden zelfs niet gespaard. Een man die tôt militairen arbeid werd gedwongen, maakte de opmer-king dat hij maar één been had. Hij kreeg aanstonds voor antwoord dat men hem specialen arbeid zou bezor-gen dien hij met de handen kon ver-richten.Een andçre, met ééne hand,-kloeg ook over het zware werk. Men beloofde hem aanstonds nog een verminkte met één hand bij hem te plaatsen, « Beide, voegde men erbij, zult gij het^ werk verrichten .van een volwassen man. » zeebrugge. - De gemeente is nog bewoond door ofigeveer 250 inwoners, mannen, vrouwen en kinderen. Allen zijn gehuisvest djeht bij de kerk. 1 T E™*B Ê"fUG HTE N ~"~ Hulptroepen uit Japan î Londen, 12 December. ■— Men meldt t uit Washington aan de « Times » : Het Japaneesch gezantschap legt de j verklaring af dat Japaneesche troepen te Vladivostok aangekomen zijn. Japan 'y heeft besprekingen aangeknoopt met ' de Vereenigde-Staten nopens den hui-1 digen toestand van Rusland. beeicht' Bij opzending van een mandaat naar • Ons VLAANDEREN, 181, rue de ? Charonne, Paris, ontvangt men onmiddellijk1 « Het Kerkboekje van den Vlaamschen Vluchteling » Piachtuitgave 1.25 Gewone uitgave o.5o De Kaart van het Belgisch Front, (van Nieuwpoort tôt Lens) vooro,5ofrk. Derde Jaar. — Nr 43. HIISEUM lEPgf; Prijs : 10 Centiemen per Nummer . Zondag 16 December 1917.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Ons Vlaanderen appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Parijs du 1915 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes