Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1540 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 28 Avril. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7m03x84n7k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

29. 7. 15 ONZE TAAL. Nr. 9. Weekbladie voor de vlaamschsprekende kryqsqevanqenen 2Re Anril 1Q15 Jong-Vlamingen. stevig vasthouden ; het is de taal waarin onze Ailes wat op deze wereld aan 't licht komt, voorouders voor vryheid en recht geleefd en ge- dooft na zekeren tyd uit, liet eene wat sneller, streefd en geleden hebben. het andere wat trager: ailes moet eenmaal de Wanneer wy onverschillig worden jegens die plaats inruimen voor het nieuwere dat wereld taal, zyn wy ook koel en koud voor onze voor- en menschdom ons baren. ouders. Trappen wy de woorden en daden van Wy, Jong-Ylamingen, zyn diegene op wien onze oudere leiders onder~de voeten, dwalen wy onze oudere vlaam- van het pad af ons sche leiders en stry- — door hen aangewezen, ders het oog gericht dan ontrooven wy ons houden. Een voor , , . nageslacht van de een zullen zy aan het Panierfort loucm der Fcatung Uittidx. vruchten en van de lot dat aile menschen Z- rechten in onze han- beschoren onder- ^ !ia^6" Bloemen verwelken, ^ • j.-,* \ naam en de rechten vlaamsche blomme j* Laat ons, jongeren, onze spraak, die wy >%*. y ~-l 11 boeren en wroeters, en wegsterven ; met dichte gelederen, hand dat zaad in ons zyn in hand, met één hart wy opgegroeid, de wortels hebben zich rondom en ééno ziel, achter onze gele strydvlag, „den ons herte heengeslingerd zoodat, als nien het zwarten leeuw op 't gouden veld" geschaard uitroeien wil, men insgelyks ons herte, ons leven staan! Laat ons hardnekkig en fier vasthouden hoeft te nemen. aan onze taal. Laat ailes wat de ouderen ons zegden en voor Laat ons toonen dat die vergrysde „Ylaam-ons deden, ons duurbaar zyn: Zy hebben altyd sche Koppen" niet te vergeefs op ons hun béons vlaamsch als de taal der Vlamen aange- trouwen stelden. nomen en liefgehouden; laat ons ook daaraan Indien wy daarop altyd vaststaan en geen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes