Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

1276 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Avril. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 20 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn40s6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL. Nr. 6. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 7? April 1915. Honderdste geboortedag van Bismarck. Op lsle ' April van het loopend jaar heeft men overal in Duitschland den honderdsten geboortsdag van Bismarck gevierd. Het is begrypelyk dat men dieu dag als een byzonderen feestdag aannaxn. Want in dit oorlogsjaar, kregen wy het bewys dat liet ryk, dat hy gesticht heeft, op sterke grond-vesten steunt. Hoe had het anders gedurende meer dan 8 maanden den oorlog met de drie aandeel afstaan van het korts daarvoor veroverde hertogdom Sleswig-Holstein ; maar voor het overige bleef zyn grondgebied ongeschonden. En zoo ook, in 1871, heeft Bismarck slechts de door Duitschers bewoonde deelen van Elzas-Lotharingen geeischt; daarentegen het gedeelte, waar een fransch sprekende bevolking woonde, werd alleenlyk uit krygskundige redens opgevorderd : men voegde ook Metz en omstreken by het door Frankryk van Bismarck. sterkste staten van Europa kunnen uithonden ! Natuurlyk kunnen wy hier ons niet oplaten met het uiteenzetten van de politieke beteekenis van Bismarck. Wy willen maar op het eene punt duiden, waar Bismarcks politieke wysheid zich het duidelykst aantoont. Hoe groot ook zyne uitwerksels waren, toch heeft hy geenszins gedaan aan een mateloze veroveringspolitiek. In den oorlog tusschen Pruissen en Oostenryk in 1866, heeft Bismarck het op zulke wyze afgedaan dat Oostenryk van zyn aanstammige provinties niets verloren heefi. Oostenryk moest alleenlyk afzien van het opperheerschap in Duitschland en van het lidmaatschap by den duitschen bond en zyn aftetreden gebied, daar die sterke vesting in de lianden der franschen een te sterke bedreiging zou geweest zyn voor het duitsche grondgebied. En evenmin mag men vergeten dat Bismarck nog ongeveer 20 jaar na den duitsch-franschen oorlog (tôt op 25n Maart 1890) Duitschlands ge-schiedenis stuurde zonder ook maar enen oorlog te beginnen. Als men by voorbeekl nagaat hoe Napoléon I de door hem gewonnene machtstelling gebruikte om andere landen te onderwerpen, dan hoeft men toe te geven dat het door Bismarck ge-stichte ryk zich op verrassende wyze als een vrede-staat heeft doen aanzien. Men heeft in Duitschland sedert den duitsch-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes