Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

418 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Juillet. Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/599z030582/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ONZE TAAL Nr 107. il JULI-nummer Gôttingen, 1917. Nu weer zullen ze schreeuwen dat we fossielen zijn. Genadige Hemel! 1302 her-denken in de dagen van de Bôntgenstralen, van de electroly'se en van de draadtooze telephonie ! Inderdaad. De luchtschepen en de duik-booten en de tallooze andere objectiveeringen van den Wil der menschen om mékaar be-hulpzaam te zijn, en mékaar te vernietigen, hebben in een sclirikkelijk korten tijd lang erkende verhoudingen omgekeerd. Onze eeuw is de eeuiv van den vooruitgahg. Iedereen schudt den ouden mensch af en treedt voor in een nieuwe gestalte. Emiel Vanderveldc, vertegenwoordiger van de antimilitairische gedachte, ivordt bij-gevoegd minister van Oorlog. Kitchener, de held van Transvaal, ivordt strijder voor het recht der kleine volkeren. De Senegaleezen vecliten voor de Latijnsche kultuur. De Fransche, Bepubliek tvil de Vlamingen bevrijden. En de kleinkinderen van Byron.... Bij Zens! de harten hoog, Hellenen door het bloed — de harten hoog, Hellenen naar den geest ! Laten ivij geloonen aan den Vooruitgang, en bouwen wij een hieuwen tempel op voor de Onbekende Goden der Toekomst. Wij zijn de eerstelingen van de Nieuwe Era. Wat zullen ice ons nog bekommeren om de bleeke gebeenten van gisteren ? Wordt Leonidas nog lierdacht ? Moet 1302 nog herdacht ? De, Thermopidciï zijn 'n anekdote voor de laaere humaniora : de goedendags, museumversiersels of 'n motief voor driftige strijdgedichten. En morgen is 't motief versleten, de anekdote vergeten. Komaan Vlamingeny wij ook zijn mannen van den modemen tijd : wij zullen niet meer den goedendag zivaaien, in driftige gedichten, en daarna aan Hoogerhand een smeekschrift sturen, en teekenen : wij burgers van 2de klasse. We zullen het oude feest vieren in de métamorphosé die de vooruitgang' voor ons heeft uitgewerkt. Wij hebben de bajonet gekruist en granaten geslingerd. Wij zij^ gedrild, ivij weten wat tucht is. Wij hebben schoon rood bloed op bleeke wangen, grauwbruin geronnen bloed op de koude stalen lemmers gezien ; en weten ivat ernst is. We kennen onze plichten en kennen onze rechten. De heerschers die het zouden ivagen ons Vlaamsch Becht te rooven, stellen zich buiten de Wet. We zullen niet dulden dat out-laws in ônzen staat den baas spelen, dat out-laws zouden krenken den kleinste onder de dui-zenden die voor Vlaanderen hebben geijverd. We zullen niet dulden. * We zullen, als het moet, voor ons goed recht den strijd van Groeninghe herstrijden, in de métamorphosé die de vooruitgang van de techniek heeft uitgewerkt, maar met den-zelfden ouden ivil en met dezelfde oude offer-vaardigheid. BINK.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Göttingen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes