Onze Temschenaars

1633 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Novembre. Onze Temschenaars. Accès à 08 juin 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gq6qz23391/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 9 en 10. (Met toelating der krijgsoverheid) November-December 1917. - Prijs : K0STEL00S. OnzeTemschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cle — Belgiech Yeldleger ; b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G. I. nr 5, 1/2 Kîe, Kamp van Auvours (Sarthe). (Onze Temsehenaars in Holland : tôt AUGL BRYS, Loods 21, Kamp, Harderwijk) 4» Adresverandering. — Een Ministerieel Besluit schaft de militairen af, in dienst op liet Konsulaat van Cherbourg. Dooi* deze omstandigheden werd onze mede-opsteller Cl. De Landtsheer verplicht den C. I. 5 -1/2 Ki# Kamp van Auvours (Sarthe) te vervoegen. Wij verzoeken onze vrienden goede 1.^ T~\^ D KERSTDAG... Uit den warboel dezer bloedtijden, wekt dit woord in ons gemoed een wonder gevoelen,en voor ons droome-rig 00g rij zen weer de beelden op, uit onze kinderjaren : weer zien we onze besneeuwde straten,... weer zien we, die donkere schimmen ingetogen ter kerke tiegen naar de middernachtmis, waar, in 't helle kaarslicht, in zijn kribbeke van strooi, een God verlos-sing bracht aan de menschheid. Weer zien we, die stoeiende jeugd onder den schitterend-verlichte kerstboom, met blij verlangen turen naar de rijke ge-schenken... weer komt voor ons 00g dit warm gezellige thuis, waar 'n goede moeder, 'n ernstige vader met ons, blijgemoed bij het lamplicht zaten.... dit ailes komt weer voor onze droo-merige blikken en onwillekeurig ma-ken wij de vergelijkîng van vroeger en nu... 't Is nu de 4e Kerstdag van dezen onmenschelijken oorlog : viermaal dat het woord van Kristus : a Vrede op aarde aan demenschen van goedenwilo luidt alseen ijdele zin. De 4e Kerstdag dat onze jongens aan den Yzer hun leven geven voor 'tideaalder vrijheid. Dien dag zal er boven de bloedge-i drenkte loopgraven een gevoelen zwe-ven, hooger dan de haat der menschen, : want het is liefde, en in gedachte , zullen we allen verwijlen met onze i dierbare gevallenë helden... Met onze ouders en fa*milie, die ginder, in r Vlaanderen, met ongeduld op onze 1 thuiskomst wachten... met vrouw en t kinderen, die zich dagelijksch afvragen wanneer vader wederkomt... j Moge er welhaast * vrede » komen op aarde, en « goeden wil » onder de , menschen, en laat ons met moed de toekomst inblikken. D$ Redaktie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Onze Temschenaars appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Temse du 1917 au 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes