Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

1299 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Mars. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Accès à 30 novembre 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9g5gb1zj5c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klem land kan groot zijn Eendracht E«n land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maakt macht. zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MU YLE, 17, Ru« de Vie, Calais (France). D« bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te zsnden naar den Drukker-Uitgever. D*z« Y*n geschiedkundigen aard naar : E. H. HOSTEN, 60, Rue des Francs Bourgeois, Pari» Deze uit het onbezette land naar : Villa Leopold, De Panne. Unde Venis ? door JELIS DUPON. —-* Armoede der Rijken, Nood der Armen. Op de weidsche markt krielde het van krljgs-lieden, en het breede voorland en geleek niet kwalijk op een hoog gerezen stroom, die gestremd aan zijne monding den watervload niet kon lossen en hier en daar uit zijn bed vloeide. Hoog en trotsch keek boven ailes de machtige Soren uit die daar te midden van zijn reusachtige Halle te pralen stond als een zinnebeeld van vrijheid, van rijkdom en weelde. 'tWas meer dan middag, en menig man, en had nog niets over de lippen gehad tenzij met het ontluiken van den dag een schamel stukje brood. 't Waren er die ook niets te verbeuren hadden. Toch kon men, en nlet als een zeldzaamheid, daartusschen eenige welstellende burgers tegen-komen, die met het geld in de hand hen niet konden verhelpen. Ik xag een rijken vrek uit een rijk huis komen, het een hôtel na het andere in en uitgaan en met spijt, hij kon dit niet verkroppen, destad verlaten : we zouden hier nog vergaan riep hij mij toe met het geld in de beurze l Hij was slechts een halve ure te late gekomen. Als bij in zijne doening in weelde en genot leefde, kwamen de behoeftigen, die aan zijne deur klopten altijd te vroeg; hij stelde ze ait tôt later, en nu kwam hij op tljd te latt. 1 Wto tljd misschien dat hij d« les gMpeld wierd, en ook eens wierd uitgesteld. Men zoude elders zijn geld \rillen ! 1k zag ook aldaar een Lazarus, niet een arme Lazarus, maar een Lazarus rijk van goed en arm van geld, die aijn leven lang dan armen bijstond doch zelve gesparîg leefde rijk in deugden maar arm van geest. 'k Zag hem rond hem heen kijken of hij niemand van kennis kon ontwaren. 'k Ging hem in 't gemoet toen eene afdeeling engelsche soldaten mij den weg af stonden ; hij ook bleef staan, tôt dat ze voorbij waren, en nog een gevolg van knechten, met pakken kisten en dozen geladen, achterlieten. Kunt gij een van die dozen missen ? 'k Zag de weidoener der armen naderen. De engelschman bleef staan, en bezag den burger, als wilde hij zeggen : daar is verbod op. Tegen aile geld uit ; al geven wat ge vraagt ! Van waar zijt ge ? Ge spreekt engelsch ! Van hier een uurke of îwee in 't ronde. Over een veertien dagen, toen ik nog ten huize was, heb ik ailes wat ik liggen had van tabak en cigaren, van fruit en lekkernijen aan uw volk ten beste gegeven. Toe laat me een van die groote dozen over. 't Lukte. De man was gered. Hij trekt te wege eene herb rg binnen ; men slaat hem op den schouder. Och H^erel Sedert gisteren avond niets genut; geheel 't gezin, ik, 't » ijf, fn de jongensl Gh moet dan wel met achten zijn, omdat ze naar u niet zouden omzien! Och 1 gebuur hebt medelijden; •we zijn arme; gij zijt rijke; wij hebben toch altijd goed overeengekomen, en u goed ten dienste gestaan ; och, geef oos die doze, ge kunt gij daar nog aan geraken ge zult nog wel gelegenheid hebben. i* Jaar — ÎT» 5. Het mimmer f & eentismen Maart (2® helft) i918 »"*>AT'*^W'iâi.y é'<P"hé é é w é'i û'Wié'W 9 t w a f'ià <

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Stavele du 1916 au 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes