Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1311 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Avril. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ff3kw5881z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NUMMER 5JUNI 1917. mands Studentenpa van Sint-Amands college te Kortrijk. Verschijnt als 't past. r studenten en oud-studenten Voor wat uitgave en opstel betreft, alles sturen naar E. H. MulHe, Aalmoezenier. C 127. - TjuTjii-wru-uuiriri-rv-r i_jTj"if-TLnj~iru"i.-u~ru—i~u— ir* -»-■•* --■■»-»whhhhm>«■»■«■»»»««« -»»«««»» »»-,«i«»« »>»i--«. Enkele inlichtingen, eerst toch uit goede bron vernomen, en in onze voorgaande nummers overgedrukt, zijn mis. Niemand en neme dit euvel op ; 't is nu zoo moeilijk volstrekte zekerheid te bekomen. Wij rekenen vast op de welwillendheid en de genegene medewerking van allen. Dank op voorhand aan al wie een handjen toesteekt. -— In onze lijst der gesneuvelden, Aprilnumraer, bl. 5, in plaats van Emile Lannoy, leest Achille Lannoy. Diè stierf den heldendood op 4nDecember 1915, en ligt begraven op het militair kerkhof te Adinkerke. Nummer 4, Meimaand, blz. 7, leest : DrEtienne Debbaudt, Chevalier de l'Ordrede la Couronne — Croix de guerre. Léon Soete, missionaris in Afrika, hebben we aangezien als vermist. Wij vernemen,dat hij, kort vóór den oorlog, uit Carthago vertrok om reden van ziekte, en te Kortrijkverbleef. Op inAugustus 1914, werd hij opgeroepen als ziekenverpleger, en deed enkeleweken dienst in 't militair hospitaal te Antwerpen. Doch zijn gezondheidstoestand liethet hem verder niet meer toe ; hij werd gereformeerd, en keerde terug naar huis. InJanuari 1915 — uit Kortrijk komt er zoobitter weinig nieuws over — was hij op debeterhand. Bl. 5. nr3 leest: gesneuveld: LouisDelputte, caporaal, 3de Jag. te voet. 4/11 VdeLegerafdeeling. ■f In Memoriam Inlichtingen nopens onze gesneuvelden — -—-♦* — van DrDe Brabandere, C 65, 3eBat. Met groot spijt vernemen we het afsterven van onzen strijdmakker Van Laere Marcel, zoon van DrVan Laere van St-Anne (bij Kortrijk). In Namen werd hij krijgsgevangen genomen en naar Soltau overgebracht. Die jongeling, rild opgeschoten, met eene flauwe lichaamsbouw, weerstond opperbest, twee jaar lang aan al de ontberingen en het juk van zijn gevangenschap ; maar 't duurde te lang ; hij wierd gevaarlijk ziek en in December 1916 over Zwitserland naar Lyon gevoerd ; daar stierf hij reeds in Januari 1917. Wij bieden zijnen broeder Emile, C 244, 7eCom. de uitdrukking van ons oprecht medegevoelen. — Mededeeling van Herman Depla, Brankardier, C 265, 4eCie.C. A. A. B. Ik heb toevallig het volgende ontdekt: op het kerkhof, te Caeskerke, tusschen OudeCapelle en oude Barreel, ligt het graf van Pierre Depoortere ; 'n gewoon kruisje met volgende woorden : Hier rust De Poortere Pieter, grenadier, geboren te Kortrijk den 27" Juni 1895, gesneuveld voor 't Vaderland te Dixmude, den i5" November 1915. D'autre part nous apprenons les détails qui suivent : Pierre s'était engage en juillet i5, malgré un premier cas de réforme, malgré mes instances ; je savais qu'il n'était pas des plus solides, et lui conseillais d'attendre, puisqu'il était réformé. — Malgré cela, et a l'aide d'un' certificat d'aptitude arraché a un médecin francais, il est entre a l'infanterie, et, a peine i5 jours aux tranchées, a été frappe a la tête par un éclat d'obus. J'ai eu la consolation d'apprendre que la longue souffrance lui a été épargnée ; je tiens a son souvenir, parce que je sais combien la liberté et Ie droit lui étaient chers, et que ses principes ont toujours été la regie supérieure de sa conduite. Communication du DrEtienne Debbaudt, C99, HeBat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Périodes