t Nieuws van St Truiden

257 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Mai. t Nieuws van St Truiden. Accès à 15 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/445h98zv3s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Nummer 17 Mei 1917 t Nieuws van St Truiden (Lrlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 280, IIIe gr. (Kcipelaan van S' Marten S1 Truiden.J Beminde JWakkefs, Weer is 't de blijde Mei! De maand van Onze Lieve Vrouw. Gaat nog eensmet uweinbeeldicg naar huis, of herinnert u wat de blijde Meimaand was in onze streek vôôr den oorlog. 't was al groeien en bloeien in veld en hof onder de eerste zonne-stralen van de lentezon ; de lucht verzuiverde van de grauwe en vuile winterwolken ; de vruchten en kruiden kropen uit de aarde, appels en kerzeboomen botten groen in onze boomgaarden,'twas leven overal dat opging na de doodmaanden. In onze kerken was 'tookluchti-ger geworden en de eerste bloernen kwamen op 't Lieve Vrouwaltaar; in huis op de schouwplaat was het H. Maagdbeeld bebloemd en t licht was nu dààr aangestoken bij het gezamentlijk avondgebed. En lange bedevaarten trokken op dagelijksch naar Cortenbosch en <! Scherpenheuvel. Hoe is 't nu ginder ? Weest overtuigd, beminde mak-kers, dat onze geliefde streek, tôt nu gespaard, even schoon en be-minnelijk staat in de blijde lente-maand; dat ze vuriger dan ooit de H. Moeder viert. Weest overtuigd dat onze beminden er nog vuriger bidden op hunne godvruchtige bedevaarten vcor hunne jongens die de blijde maand moeten door-leven in de streek van verwoesting van ellende en van dood ! Timmertin uw hart een pracht-altaar aan Onze Lieve Vrouw, brengt er rond haar beeld de bloernen uwer schoone deugden, be-wierookt het met uwe vurige ge-beden ; plaatst aan de voeten van de goede Moeder, dcn last uwer beproevingen, ontberingen en kommernissen, het offer van uw lijden en strijden, maar 00k dat uwer goede voornemens. Gij hebt zooveel te vragen aan uwegoede Moeder! Maar, gij hebt haarveel tegevenook! Tevragen: voor uwe ouders, vader, moeder, broeders en zusters, en de gansche familie; voor u zelf, ai uwe drin- gende noodwendigheden naar ziel en lichaam: voor uwe makkers,, 't zelfde als vooru zelf. — Tcgeven uwe liefde; bemint uwe hemeJsche Moeder meernog dan deze die te St. Truiden vooru weent.gr bicit-uwe gebeden : zegt dagelijks een deel ten mirste vanuwrozenhoed-je, als gij a.leen zijt, in uw kan-tonnement of in ce loopgraven, zonder flauw menjchelijk cpzicht, zonder schroom; draagt den scba-pulier of de medalie van den scha-pulier, als een schutsel tegen de gevaren voor uw ziel en vcor uw iichaam. Ik vergeet u niet in mijne gebeden, voornamelijkaan het H. Altaar dat God u allen beware door de vooispraak van zijne en onze H. Moeder Maria ! Onze L. Vrouw van Cortenbosch, Bescherm en verdedig Ons land en ons huis, Onz'Ouders en vrienden Onz'kerk en onz'kluis! x.V.- » 7 -rO)i- »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre t Nieuws van St Truiden appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes