Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

628559 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 01 Août. Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rj48p5wb9p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

IV" y ./■ // _ jj ■ c? \ y/ \ i? l'c 7> fci 14> 'M i v. ', ; i '/ ' ^■ v..' ■ ' ••{ tc>- ^ ^ )' I » M !> r> c •'- /> - A n - > ' rA Jj , -j J, "• • >? •=> "> - ■ P-"' ^ /;r""/^ x -VxU" y V /V G®e£ gekeurd door de ilitaire sverheid. REDACÎIE Revere-mi J, ïeeus, Eelgian Social and Charitable Home, 520 Fulham R»asl, S.,:'„6, - ' » Vriendlijk verz ' di t aanstonds na ontvangst dezer een kaartje te sturen dat men dit nuzn>aer g*eâ ontvangen hesft. Prière d'accuser r ception de ce numéro aussitôt que possible. B-EST.fi VRI jNDEN . r . De laatsten t-ijd bren-t van verschilende kanten trootetende tijdingen omtrent de verspreldl ng van den Godsvrucht aan het Hèlig Hart in het leger, en in veie battaillons .verà er ook een bond van het H3ilig Hart gesticht, en ik h-op dat vsle. onzer oude studenten daar in geschreven zijn. Op geen enkele manier kunnen zij meer in cvere.enstemming hande-len de g®ede opvoeding die zij in het College fyebben genoten. fij kunnen m-tktieli k beseffen hoe invloe^ig die devotie is op geheel ons le-ven en voor enze oude rtudenten bestaat hierin een e. plicht om zooveel mogelijk mede te \yerken om Godsvrucht 'te verspreideri . Vele hebben . dat al gedaan en ik reken op de medewerking van al de oude studenten om da zaak zooveel mogelijk te behartige. hieronder een uittreksel van brie:' van ëenèn onzer ieverige brankardiers. " ,/at or .on j *nd van het he: lig Hart betreft, v/ant naat ik oordeelen kan stelt ,;ij daar- veel bel angen „in... het eerste Ter k, want zulkiets stichten in een midden wêai sinds lang ni etira gewerkt is, ge begrijpt dit wa&: '' d? 'grond :oc w-èt voorb'. -eiden om't zaat t'e ontvangen, dit b^-stond vooral in intieme gesprekken over hunne oude r s en famille-- eens ik 1 ®s had «f ieze katholiek waren dan "/as het vluch g&rsgëld, dan ver telde ik op mijne beurt dat weldra een bond zou gesticht wirden om goed te blijven, geed weer t e kee'ren, te bidden voor ouders, broeders en zusters enz. .en zeer gering was het geta'i dergenen die weigerden; in dit laatste geval voegde ik er vluch bij dat 't wel mogelijk was' goed kath® liek te blijven alhcewel geen lid van onzen bond. Een vijftigtal had ik zoo afzondarlijk verwittigd toen de Zondtg aanbrak. In 't sermoon onge-lukkigleik volgens gewoonten een weinig bedeesd, werd rond uit gezegd 1 de bond is gesticht''groote verwondering van verscheidenen die zich da-delijk na hèt sermoen, waarin warrd ui-tgelegd' en aangemoedigd, lieten op schrijven niet min dan vijf en zestig Communies was den uitslag onzer werking. Hog twee Communie dage "i hebben wij sind gehad, deze om wil lender ongunstige omstahdighedën zijn minder goed gelukt. Dit belet niet dat den goeden wil «nzer soldaten steeds aangroeid en one toelaat ter-rein te winnen- 't laatste nieuws is : dat wij £>n elk peloton een pr»-pagandist hebben die elke maand aandui d den dag der algemeene Communie het uur der i.îis en der Biec^ht. j tj (rja i ■ Chers Amis* ' Pour cette fois ci la place me quelque peu défaut, je me bornerai a vous envoyer un corti'al bonjour, l'assurance de mon souvenir bien vivant et je vous demande en meme temps de continuer comme par le passe a faire honneur a la bonne éducation que vous avez recme au College, beaucoup le font deja. qu'ils ne se laissent pas effrayer par la longueur de l'e-preuve,. un j #ur viendra qui tout paiera. Tout vôtre en Hotre Seigneur.. ) //. j , " . /' ) / // / S f/ r / ' — /

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph appartenant à la catégorie Studentenbladen, parue à Londen du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection