Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

144 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 10 Novembre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 15 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w08w952c68/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz- und Verordnungsblatt für die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezette slrekcn van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé, Herausgegehen von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt 111 der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brûssel, Lôwenerstrasse 40. lias Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Helgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durcti die deutsclien Postanstalten fur2,ô0 M. vierteljuhrlich regelmiis-sig bezogen werden. Die einzclne Nummer kostet sn pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Ende jeden vierteijahres erazuzielienden Betrâge von 4 Pfennig (Qr era Blatt der einzelnen Nummer Ditgegeven door de politiefce afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40 Het wet- en Verordeningsblad Is in Belgif verkrijgbaar bij bovengenoenide drukkerij. in Duitschland en in liet onzijdige buitenland bij de Duitsche posl-kantoren tej;en een kwartaal-abonnenicnt van 2,50 mark. Kn-ïele nummers Kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-lending van tiel bijiilad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal te innen som van 4 Pfennig per vel van ieder nummer besteld worden. i la Publié rar le département poli-, tique prêt le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue deLou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, éen Belgique, à la susdite impri-> merie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes. — au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sépa-w rement le numéro coûte 20Pfen-:Kt nig. La susdite imprimerie se . charge également, sur demande. rlQ de l'envoi régulier de l'annexe IS" au Bulletin des Lois et Arrêtés. Ies contre paiement, à la fln de ,ra chaque trimestre, de 4 Pfennig er par feuille de chaque numéro. I I ■ BRUSSEL. iV «75. 10. NOVEMBER 1916, INBALT : Bekanntmachung, betr. Stellung einer Firma unter Zwangsverwaltung und Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 2949. INBOVD : Bekendmaking betreîfend het plaatsen onder dwangbeheer einer onderneming en de benoeming van een dwangbeheerder, bl. 2919. SOMMAIRE : Avis concernant la mise sous séquestre d'une entreprise et la nomination d'un séquestre, p. 2919. OViuJ«dicunocintuit ta imco auuo ocqucoiit; u. une ciiii ioc ici uvinmauiuu vi uu uvijuvoiiv, y j.'- BEKANN TMACHUNG. Mit Zustimmung des llcrrn Generalgouverneurs in Belgien ist gemiiss den Verordnungen vèiri 17. Februar und 26. Àugust 1915 die Firma Société Anonyme des Carrières du Viroin in Vierves unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Zum Zwangsverwalter ist Herr Bergrat Hasse ernannt worden. Brussel, den 12. September 1916. Bar Verwaltungschef bei dem Goneralgouverneur in Belgien C. C. IVa 18519. Abteilung fiir Handel und Gewerbe. BEKEN DM A KING. Met toestemming van den Heer Generalgouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 17 Februari en 26 Augustus 1915, de firma • « Société Anonyme des Carrières du Viroin » te Vierves, onder dwangbeheer geplaatst. Tôt dwangbeheerder is de mijnraadsheer (Bergrat) Hasse benoemd. Brussel, den 12" September 1916. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien, C. C. IVa 18519. Abteilung fiir Handel und Gewerbe. AVIS. Avec l'approbation de Son Excellence le Gouverneur général en Belgique et conformément aux arrêtes des 17 février et 26 août 1915, j'ai mis sous séquestre la Société Anonyme des Carrières du Viroin, à Vierves, et nommé séquestre 31. Hasse, Bergrat. Bruxelles, le 12 septembre 1916. Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien, C. C. IVa 18519. Abteilung fiir Handel und Gewerbe. ■■ | ■ 1 1 ———— Bei den mit drei Sternen bezeiclineten Verordnungen | De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ' Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, ist Bekanntgsbe auch durch Ma'eranscMag beabsichtigt. ook door middel van aa îphkbrieven bekend gemaakt. 1 Les autres doivent être portés à la connaissance du publie Die ilbrigen sJnd durcli die GemeindebehOrden in ortstlb- Aile andrre Verordeningen moeten door de gemeénte- et spéciilement des intéressés par les administrations licher Weise iàsbesondrrè an die Inlêfesscntén bekannt overiiéid voigeiis de gèbruikelijke wijze van bekeud'maken communales, qui procéderont alusi qu'elles o<it coutume m uphpn Adorai aan dé bëlaiigJi 1 i!on medegedéeld wérden de le faire. - 3949 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes