Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

209 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 13 Octobre. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 24 fevrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5x25b00m0m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

1165 - Gesetz-und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, LeuvensclK strâRt 40. lïet w'et- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde jlrukkerij, in Duitscliland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers ko^ten 20 Pfennig per stuk. l)c doorloorende toe-zending van liet bijblad tôt bel Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal te inneii som van 4 Pfennig per ve) van ieder nummer bebteld worden. fiir die okkupierten Oebiete Belgiens. Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slrekea van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique, imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique^ à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfen-nig. La susdite imprimerie se cliarge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, A la lin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruck in der Druckerei des Gesetz- und Verorduungsblatfes zu DrU.ssel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschlam und im neutralen Ausland durch die deutschen I'ostanstalten fUr 2,r>0 M. vierteljiihrlich regelmiis sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 pfennig. Die fortlaufende Zusendung de Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Di'uckerei gegen die an Ende jeden Vierteljahres einzuzlehenden Betrage von 4 Pfennig filr ein Blatt der einzelnen Numme. beatitragt «verden. BRÛSSEL. 188. 13. 0KT0BER 4915. JiVBAZr.-Blenden von vôgeln, s. 1165. — Verordnung, betr. Erhebung von Zôllen fur Tabak, zttndhôlzer und Spielkarten in dem an das Generalgouvernement angegliederten Gebiet von Maubeuge, S. 1166. INEOUD : Vogelbiinden, bl. 1165. — Verordening betreffend het hef^n van tolrecliten op tabak, lucifers en speelkaarten in het bU het Generalgouvernement aangehechte gebied Maubeuge, bl. 1167. SOMMAIRE : Interdiction d'aveugler les oiseaux, p. 1166. — Arrêté concernant la perception des droits de douane sur le tabac, les allumettes et les cartes à jouer dans le district de Maubeuge dépendant du Gouvernement général, p. 1168. « • 1. HLENtJÈN VON VÔGELN. Es ist zu meiner Kenntnis gelangt, dass im Bereieh des Generalgouvernements zahlreiehe geblendete Vogel, nanientlich f'inken in Kiifigen gehalten werden. Das kunstliche Blindmachen von Vôgeln ist eine Grausamkeit, die ich keinesfalls dulde. Ich ersuche die Gouvernements und Kommandanturen, in diesem Sinne erzieherisch auf dre Bevolkerung einzuwirken und gegen Uebertretungen mit rucksichtsloser Strenge einzuschreiten. Fur Bestrafungen sind die Bestimmungen der Jagdordnung vom 11. August 1915 le Nr. 11111 unter den Ziffern 2 E und 10 massgebend. Briissel, den S.'Oktober 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, le 16292. Generaloberst. VOGELBIINDEN. Mij werd ter kennis gebraeht, dat binnen het gebied van het Generalgouvernement talrijke geblinde vogels, ni. vinken in kooien geliouden worden. Het opzettelijk blinden van vogels is wreedheid, wat ik hoegenaamd niet duld. lk verzoek de Gouvernements en Kommandanturen, in dezen zin voorbeeldig op de bevolking intewerken en elke overtreding onver-biddelijk te beteugelen. Het bestratfen geschiedt krachtens de bepalingen der Jachtregeling van 11" Augustus 1915 le nr 11111 onder Je nrs 2 E en 10. Brussel, den 5n Oktober 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Treiherr von Bissing, le 162*92. Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes