Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger

172 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 29 Janvrier. Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger. Accès à 22 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h707w68w0s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— 3225 — Gesetz- und Verordnunqsblatt füR die okkupierten Gebiete Belgiens, Uitgegeven door de politieke atdeeling bij den Generaalgou-ïerneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het "Wet- en Verordeningsblad is in België verltrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland b{j de Duitselie post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,30 mark. En-kele nuDimers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorioopende toe-îending van liet liijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerU tegen deaan 't cindevan elk kwartaal te innen som van i Pfennig per tel van îeder nummer besteld Wet- en Verordeningsblad voor de bezettc strekcn van Bclgic. Eullelin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupe. 3E ïlerausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt In der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel. Lôwenerstrasse 4U. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgicn durch die genannte Druckerei. in Deutschland und îm neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fUr2-r>0M. viertcljahrlich regelmas-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2n Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei ^'ogen die am Endcjeden Vierteliahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fur ein Biattder einzelneu Nummer Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtes, rue de l.ou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel, vendu séparément le numéro coftte ïO Pfennig. I.a su>dite Imprimerie si-charge également. >tir demande, de l'envoi régulier île l'anuexe au Bulletin des I.ois et Arrêtes, contre paiement, à la fin <'»• chaque trimestre, de 4 Ptennitf par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 30». 29. JANUAR 1917. INBA.LT: Verordnung, betr. Anmeldopflictit und BescHlagnahme dor Fertigfabrikatc aus Kupler, Zinn, Nickel und derea Legierungen in Haudels- u-d Gewerbe^ betrieben, S. 3225. riTBO UD • Verordening betreltende de verplietiting tôt aangifte en de inbeslagneming van de afgewcrkte voortbreagselen uit kopsr, tin, nikkel of uit een legeerin* van deze metalen in handels- en nii verheidsbedrij ven, bl. 3228. SOMMAIRE : Arrêté concernant l'obligation de déclarer les produits achevés en cuivre, étain, nickel ou en un alliage de ces métaux, s; trouvant dans les exploitations commerciales et industrielles, et la saisie de ces produits, p. 3230. 1. VERORDNUNG, betreffend Anmddepflicht und Beschlaijnahmc der Fertigfabrikate aus Kupfer, Zinn, Nickel und deren Legierungen in Handels• und Gewerbebetrieben. o In Ergiinzung der Verordnung vom 8. Juli, 1916 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nr 239) werden samtliche am 31. Januar 1917 (Stichtag) im Gebiete des Generalgouvernements vorhandenen Bestànde an nachstehend aufgefiihrten Gegenstànden au's Kupfer, Zinn, Nickel oder deren Legierungen hiermit der Anmeldepflicht unterworfen. § 2. Von der Verordnung betroffene Gegenstânde. D. Handelsartikel (zum Verhauf bestimmt). I. Kupferklassen. Klasse 28. Fertige Armaturen und Apparate fiir Wasserleitungen, Gasbeleuchlungen und Zentralheizungen sowie deren Zubelnir» teile, z. B, Ventile, Hàhne, Injektoren, Schmierapparate usw. Klrnse 29. Fertige lose Môbel- und Baubeschlâge, z. B. Portierentriiger, Stangenlager, Treppenstangen-Zubeliorteile, Tiir- und Fensterbeschlâge, Kleiderhaken, Verkleidungen von Heizkorpern, Heizrosetten, Heizklappen und dergleichen. Klasse 30. Sonstige lose Beschlagteile, z. B. fiir Sattlerwaren und dergleichen. Klasse 31. Messinggegenstànde fiir Geschafts- und sonstige ijffentliche Verkaufsràume und Teile dazu, z. B. Schaufenstereinricll-tungen, Garderobenstànder usw. Klasse 32. Gewichte, sowie Firmen- und Namenschilder. Klasse 33. Seidenumhiillte oder gummiumhûllte elektrische Leitungsdrâhte. Klasse 34. Zum Verkauf bestimmte Spezialapparate und Teile dazu fiir die unter E aufgefiihrten Betriebe der Klassen 40 bis 49. Bei den mit drei Sternen bezeichneten Vernrdnungen 1 De met drie sterretjes geuierkte Verordeningen worden ! Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affiché» tst Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publia Die ttbrigen sind durch die GemeindebehOrden in ortstlb- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- i et spécialement des intéressés par les administrationi Ucher Weise insbesondere an die Interesscnten bekannt1 overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken \ communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutuml zu geben. vooraJ aan de belanghebbenden inedegedeeld worden. 1 de le faire. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Verordeningsblad voor het Etappengebied van het 4e Leger appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Gent du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes