Vlaamsch leven: wandelknapenblad

142 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Octobre. Vlaamsch leven: wandelknapenblad. Accès à 26 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fn10p0xp7h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2e Jaargang ' Nr 12 Octobèr 1914 | ! Vlaamsch Leven j WANDELKNAPENBLAD ! M. , Œt^Trr™,i™ ! j Onder Redactie van: Karel Resseler 4, -0- -0- -0- -0- buREEL: -0- -0- -0- -0- jj Lange Nieuwstraat, 48. Antwerpen. || il 11 "|l " ' ~ ! -o- Prijs per nummer 5 centieraen -o- j Aankondigingen: 0,05 fr. den regel per ar. | 0,30 fr. den regel per twaalf nummers. 1 P^BELÂIf&EIJK BERICHT Te beginnen met de derde jaargang wordt «Vlaamsch Leven» per post naar de lezers die' ; geen deel aan de uitslappen- der„ Wandelkna-pen nemen, verzonden, om aile vertraging in de beslelling te voorkomen. Daardoor wordt ook de abbonementsprijs met 25 et. verhoogt, voor verzendingskosten, zoodat «Vlaamsch Leven» thans 0,85 fr. per jaargang zal kosten. Men kan «Vlaamsch Leven» éditer nog aan 5 centiemen per nu m mer verkrijgen: op het bureel, Lange Nieuwstraat, 48 of gedurende de uitstappen bij Rarel Resseler (Ie Groep) en bij Oskar Angermille (2e Groep). * * * Lezers welke «Vlaamsch Leven» aan huis besteld verlangen zijii vriendelijk verzocht : het aan dit nummer btjgevoegd inteekenbiljèt in te vullen en terstond naar ons bureel op te sturen of het er te$bezorgen. Het vorige abonnement zal als opgezegd aanzien worden indien de inteekening niet vernieuwd wordt. Het zal in het blad aangekondigd worden wanneer de kwijting van den derden jaargang bij de lezers zal aangeboden worden. * * * De lezer is ook vriendelijk verzocht ons van elke adresverandering zoo spoedig moge- lijk te willen verwittigen om aile onregelma-tigheden te vermijden. K. R. EERSTE ÏÏULP BIJ OSG-ETALLES Overgenomen uit liet bo^kje ''Eerste Iiulp bij Ongelukken", door Dr F. Billott. Verkrijgbaar in de Algemeene Boekhandel t Kersouwken, St. Jacobsmarkt, 66, Antwerpen, aan één frank. Behandeling van kramp Men probeere niet den aanval le verkorten. Gemakkelijke ligging der zieken op een rus-tige, luchtige plaats. Aile nauwsluitende klee-dingstukken losmaken en oppassen, dai de bewustelooze zich met verwonden kan. Tus-schen de tanden een stuk kufk of een samen-gevouwen zakdoek schuiven om te vermijden .datde zieke zijne tong kapot bijt. Na den aanval rustig laten slapen. —o—

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsch leven: wandelknapenblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - .

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes