Vlaamsch leven: wandelknapenblad

293 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Decembre. Vlaamsch leven: wandelknapenblad. Accès à 11 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2m575/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3e JAARGANG Nr 2 DECEMBER igif : . VLAAMSCH LEVEN WANDELKNAPENBLAD f Ops'teller : Karel Resself.r. Prijs: s centiemen per nilumer. -o- Bu re el van uitgave: -o- 0,85 fr. per jaargangvfranco THUIS. Lange Nieuwstr., 48, Antwerpen. Aankondigingenbij ovIreenkomst. é v "" * jl . . t_! i ÎKwf' Oorlogsuitgave «1 DECEIBER1315 IIHOÏÏD *In Vlaandren ligt een strookje grond... *Brabançonne Allerlei: Aan onze lezers Wetenschappelijke uitstappen Makkers, houdt moed ! Aankondigingen Mengelwerk: Een Straattooneeltje * = Gedicht. IISTfLMimuyi II YLÂMDEEI LIGT EEN STROOKJE GrRONIL A ♦t'L. • .. In Vlaandren ligt een strookje grond Nog Belgenland geheeten. Daar vvordt nu elke raorzel duur Met heldenbloed gemeten. Het voile is arm, /Àjn arbeid zwaar, Maar strijdepd kent het geen gevaar. 't Is rijk aan fierheid en aan moed. U, België's kindren, heil en groet! In Vlaandren kronkelt een rivier Den Yzerstroom geheeten. Hij wordt in geen historieblaân Noch wereldkaart vergeten. De stroom is klein, bij hooggetij Hij droeg wel. nooit een schepenrij, Doch aan zljn boord, mpt de eêltste kracht Wordt België's grootheid thans volbracht. In Vlaandren leeft een roemrijk vorst, Held-koning thans geheeten, Zijn eedle name Adelbrecht Wordt in geen hart vergeten. Eenvoudig, grootsch, hij gaat vooraan Waarheen zijn dappre kindren gaan ; Is géén zijn kroon waard, hij is 't goed. U, België's Koning, heil en groet! S. v. D.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsch leven: wandelknapenblad appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à - du 1914 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes