Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

1153 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 17 Mars. Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad. Accès à 19 juin 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/bv79s1m80r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

■De Toondiehter flagust DE BOEGK en zijn " Winternaehtsdroom „ August De Boeck werd geboren te Merchtem (Brabant), waar zijn vader orgelist was. Na van dezen les te heb-ben gekregen, werd hij leerling aan liet Konservatorium ite Brussel. Hij is professor in de harmonie aan het Konink-lijk Vlaamsch Konservatorium te Antwerpen. en sinds lange jaren organist in de St-Bonifaciuskerk te Elsene en in de Karmelietenkerk op de Gulden Vlieslaan te BrusseL I Verschillende zijner liederen zijn onbetwiste meesterstuk-[ken : hier wijzen wij enkel op Stoet (gedicht van A Roden-jbach) en Gondellied, uit den Davidsfondsbundel van 191 r, Ibeide zoo breed gebouwd op een eenig thema; zijn kleur-irijk opgewekte Woud en zijn geliefd Groetend Kindie. I a;: —1 r I Hij schreet 00k verschillende kan-Itaten, onder meer de zoo heerlijke IConscience-Cantate (gedicht van Willem Gijssels) en zijn kindercantate G!orm Flori, ik herinner mij nog [de uitvoering op zijn geboortedorp pan zijn geestelijke kantate O. L Wrouw ten Nood, waar heel het dorp in meezong ! I Zijn eerste uitgebreid orkestwerk pas zijne Symphonie, reeds getoon-[dicht in 1906, met haar melodie-fcwierig andanteenhaar lustig scherzo, pie als een voorsmaak geven van zijn [atere groote opera's : Theroigne de Wericourt(igo ), Winternaehtsdroom 11902), Rijndirerycn en Reinaert de [Vos j De ontleding van Winternaehtsdroom die wij hieronder geven, zal jonsdehooge beteekenis van De Boeck als tooneelcomponist aantoonen Hij toondichtte 00k \oor versebei-pene speeltuigen en altijd vindt men In zijn werk diep gemoed, kleur en figenaardigheid. 1 Zijne vruchtbaarheid blijkt zonne. Waar uit deze bondige opgave van fie titels zijner werken : [Liederen.— Hoe zal ik, Scheidingt pchotsche zang (Uitgever Wilford); fienliinderlip.rUrpn flTit™ r . 'de wanhoop, Droomerij, Bij 't lijkje van eenj kind, Wat veuzelt in het loover, Het groetend kindje, Het lied, Ten strijde, ns boeleken (Uitgeyer Bouchery) ; Nu wil ik treuren, In de . ei>te(Uitgever Faes) ; La Prière, l'Enfant au berceau, Le rideau ema v°isine, In het woud. J'avais un cœur, Mignonne, Pour tes s c'e nacre, Marie. Mystère, Sonnet, Eté, Fidélité, Eclo-P'°n. Ode à Ste-Cécile (Uitg. Œrtel) ; Stoet, Gondellied, De pwiksteert, De drie Marias (Uitg. Davidsfonds) ; Lutgardislied 1 ''g De Vlaamsche Zanger, L. Lambrechts) ; Op de hoeve Ly ,^e ^elie, Art Belge); Vrede (Uitg. Ons Leven) ; "mtgegeven : De beker blinkt nog in de hand (Hiel), Schip-persminnelied (F. Toussaint), Smartlied (F Toussaint), Eerste "Ommunielied (H. Bamps>,De Vinke (H Teirlinck),Goede nacht jj ''011science), Het eeuwig lied (H. Teiilinck;, Mei (H. Teir-lnCi). En djeemny (F. Toussaint), Twee liederen voor eene m's> Huwelijkslied (J. De Smedt); Berceuse, Triptyque L erryrken) ; Septembre (G.Maes); Chanson de Bilitis; Ele-i16, Le don, Crépuscule (J. Cuisinier); Quand viendra l'heure errycken); Een liedje voor u iN. deTière); In 't beuken AugustJDe Boeck. boschje (E Hiel); Spreek uw taal (W. Gijssels); Kom mijn lieveken kom E. Hiel); Foi, Spleen (Van de Geinst); De min-nestreel (H. Conscience); Toutes blanches, C'est en toi (Van Lerberghe); l'Eglise paysanne (P Fierens) ; Naar lieder-land (tweezang) (M. Sabbe). Vliegt de Blauvoet, met begeleiding van harmonie, met klavier (Uitg. Pouchery); De zang van den leeuwenk, koor voor twee gelijke stemmen (Uitg. Œrtel) ; Gloria Flori, voor kinderstemmen (Uitgever Œrtel). Koren voor Mannenstemmen. — Stille nacht, La vache égarée, volkslied (Uitg. Œrtel); Vroolijke jeugd, Waar goede vrienden samen zijn Uitg Faes); Vlaamsche mannen, Yader- land (Van Cauter) onuitgegeven ; Ik zag Ceciliakomen, Spinsterslied,volks-liederen(onuitgegeven) ; Meiliedeken, voor 4 gemengde stemmen en klavier (F. Toussaint). Kantaten. — 1. En l'honnneur de St Jean-Berchmans (quatuor en klavier) ; 2. Voor d'inhuldiging van 't standbeeld van den baron d'Hoog-vorst (fanfaren); 3. Boerenkrijg (harmonie);^ Jubilé «De Winde » (fanfaren) : 5. Jubilé X... (fanfaren); 6. Jubilé Burgemeester van Steen-huffel (fanfaren) ; 7. Onze Lieve Vrouw ter Nood, Merchtem (harmonie); 8. Conscience herdacht (harmonie of orkest) ; 9. Veld en stad, voor kinderstemmen (klavier) f/issen — i. La 7, voor gemengde stemmen (onuitgegeven); 2 Ut gr., voor 3 gelijke stemmen en soprano ad lib. (Uitgever Faes) ; 3. Si kl. voor 3 gelijke stemmen en soprano ad lib. (onuitgegeven). Motetten. — O Salutaris, a gem. of 3 gelijke stemmen, Ave Maria (id.), O beata mater (id.), Verbum supernum (id.), Ave Maria voor mezzo (Uitg. Œrtel); (Twee) Ave verum (2 stemmen), Surrexlt (5 stemmen), Tantum (4 gelijke stemmen), Tantum (uniss.), Tantum (2 stemmen), Ecce panis (ba- 1 aiiLum yjï y, i.» riton), Ave Verum (2 stemmen), (Twee) Ave Maria (a capella), Exultate (4 stemmen, orkesten orgel), Panis Angelicus (2 stemmen), Tota Pulcbra (2 stemmen), Litanie, Virginesproies ^stemmen), Te Joseph (3 stemmen), Fidelis nam quas (3 stemmen), Régis superni (6 stemmen). Flos Carmeli (3 stemmen en solo) (onuitgegeven Een tiental lofzangen (cantiques). Viool —Twee schetsen (Uitg. Œrtel); Prélude, Sonate. Concerto (onuitgegeven). Cello. — Sonate, Feuillet d'album, Cantilène (quatuor en harp), Fantasie. Alto. — Fantaisie Klarinet. — Impromptu. Hobo — Droomerij. Orgel. — Allegro con fuoeo (Uitg Breitkopf). Ook met orgel en orkest (Uitg. Schott) ; 3 pièces. Klavier. - Sérénade, Nocturne, Esquisse, Prélude, Humo-respue, Toccati, Mazurka (Uitg. Œrtel); Impromptu, Menuet (Uitg. Breitkopf); Lied, 2e Mazurka, Intermezzo, Scherzando, Marche burlesque, Scherzo, 3 Valses,, Capriccio (onuitgege- 371

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Brussel du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes