Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

786 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 25 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j678s4km0n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

--zï%■■■■■■-» Nr 227 Vlaams Zaterdag: 15 Augustus 1914 Prijs : 5 crotiflDro AANKONDIGINGEN 4e Bladzrdp, per kleinen regel. . .fr. 0,5* 3« 2« Bladzijde . . . • • •^•" Rechterlijke afkondigingen . .» 3 .w voor alle armoncen xtcn wenden ten buretl* StPlJSTEBSTR A AT $6. BTWSSEI van BÏÏSSEt Hoofdopsteller-Eigenaap . JTTJ1L,IXJS HOSTE, BRUSSEL VERSCHIJNT 7 U PER WEEK VIJFTIENDE JAAJ. Zaterdag: 15 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand tr. 1473.50 2010S.Of 31111.00 België, vrachtvrt Nederland, ■ andere landen ■en kan inschrijven ten bureele van het blad 30, St. Plettrstraat, Urusstl •D op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz VERKLARING DE MONTENEGRIN De inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht nv een gratis boekenpremie. EHGELAHDVERKLAART DEH. OORLOG AAN OOSTEHMJK ONZE HELDHAFTIGE SOLDATEN ;E«fce bom op den Spoorweg lEfiZEGOVINA BEMaC8T1u0 Een te meer hebben de Duitscfoers zich te ordoServiërsenaeMonteneqriinen H *vlen ,8d»nd*?« &$!*&»• o JZoodra de vijandelijke ruiters werde: be merkt GEESTDRIFT DER HERZEGOVINEN Nisj, 13 Oogst. — De Mcntenegiijnschetpen, na heiligen strijd, hebben de voorie strategische plaatsen Kosmatch en KcItize bezet en zich tot Assangitche • :corgejen. 'vluchten de Üostenriji bpeii wanordelijk, dlen Comitadp's rezet, welke dcor de meeste boeren verik t worden. [et eerste Montenegileger, 17,000 sterk, heeft na een hevig geschut van tfer zijden, de stad Djebbekitoh, m Her-, er kt saam met de Servische tr \\|e naar Serajevo oprukken. ins ligt bijna heel Hcr/egcv nit der Montenegrijnen en der in d 2 vanwege de bevolkingen op de grootste boord ga Irifi: onthaald vrijwilligers Lieden zich Ogolijjjan bij deïrheden en vragen v. a *-**+** e DUITSCHERS TE LUIK 200,000 MAN VOOR DE FORTEN Jliifsf el ged S Lan bezetten nog altijd de stad•h als oppermeesters.is herschapen inde paarden der officiers van denIe batterijen der aiks worden de tori en door de Duitiet woede aangevallen; doch«onze sollerstaan •ud aan al nu Wi ij duizenden, telt men de Diiitsehe doln i de gekwetsten in de omstreken foi. ?en schat dat er reedmanschap- pejuitn gevecht werden ge&\ U>i tsidat de provincie Luik over- wœclaen onze 101aen belegert telt ongeveer 2(X) nkn. (p slldaien doen wonderen van dapperheI)ffir ers en de soldaten zijn vast beslotenver dan ze over te gevei)vei>n meer en 1 dag D itschers 1aan verlaten. Hunne naar den rechteroeveracht. iuejfitdat de Duitschers den h. TTenri Fntte.p.ter van Dolhain, bin. alsook den h. Bournonville nein h1 Land van Herve. n dagelijks bovende:l. 's' :Nachts is alles kalm. h>-•♦•--•♦•-«- zant kwam tce m het ministerie van buitenlandsche zaken en deelde mede dat, variai isdag middernacht, Engeland den oorjan "Oostenrijk had verklaard. Daarna verzocht de gezant om zijn vrijgeleide. Aan de Fransch-Duitsche grens ->-«♦< AARLEN IN VESTING iF S€H§TTERE>DE der mmm AFGESCHEIDEN VAN HET SCHENDING VAN EET VOLKENRECHT —*-* Zij. die nauwkeurige fitenkennen vansohendh g'ilt0l plichtenT demenschheid, de ovenv' " hI iirifieüjkme.1te deelen aan het 11 de macht- wel zich per- aanhet Sekretariaal van is peoPiKl al1 van 14 1 k tol IG 1 2 uur, 61, lertogelijke Brus OVERIGE VAN 'T LAND Naar een reiziger vertelt die uit AaEEN REGIMENT, DRAGONDERS UITGEDELGD (Luxembuirg) aankwamLuxemburg ten De spoorwegen werden afgesneden, de lijnen van de buurttram vernietigd. In de omstreken hebben voortdurend schermutselingen plaats tusschen Fransche jagers Parijs, i lAan de Fran scho grens, niet ver van Nancy, werd sinds inscbnieri, een gevedht gn eindig-i de met eene Franming nr^iitsche "u'hlanen en huzaren ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes