Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

1219 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Août. Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland. Accès à 27 novembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qv3bz62783/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

\jSTCTT^KTr^^^^?^TTS^^rS^C^^^^^^^^^^^ Tlaamsche Gazet VIJFTIENDE JAAR Zondag- 2 Augustus 1914 30, St-Pieterstraat, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand 3 maand ielgië, vrachtvrUir. 1473.50 Nederland, >20106.00 Andere landen32111.00 Men kan inschrijventen bureele van het blad .30, St. Pieterstraat, Brussel en op de postkantoren Alle abonnenten ontvangen een geïllustreerd bijvoegsel van 8 bladz Be inschrijvers voor een jaar (14 fr.) hebben recht op een gratis boekenpremie. Hoofdopsfceller-Eigenaar : JULIUS HOSTE, BFUSSEL van BRUSSEL VERSCHIJNT 7 WAAI PER WEEK TELEFOON Beheer (aankondigingen) : A 291 Redaktie :A 2384 Nr 214 Zondag* 2 Augustus 1914 Prijs : 5 centiemen AANKONDIGINGEN 4e Bladzijde, per kleinen regel. .. . fr.0,30 3« Bladzijde»*»°° •-Bladzijde.fr. 2 en »3,00 Rechterlijke afkondigingen ...»3,00 Voor alle annoncen zich -wenden ten bureel», StPIEIERSTRAAT, SO. BRVSSEL DE ALGEMEENE OORLOG DREIGT UIT TE RREEEN ♦4*. ULTIMATUM VAX DUITSCHLAND AAN RUSLAND EN FRANKRIJK. -- DE OÜRLOGSïOEBFREIDSÈLEN GERUSTSTELLENDE VERKLARINGEN VOOR BELGIË ->-•♦•-v loren moeite geweest. De Serviërs werden verdacht als Staat en als volk, on ze zijn dientengevolge tegenover

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland appartenant à la catégorie Liberale pers, parue à Brussel du 1900 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes