Vrienden ondereen

602214 0
01 decembre 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Decembre. Vrienden ondereen. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s46h12w91d/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Opstel : bij ROMBÀUT GASTON — BMH — Kroonlaan — BRUSSEL. Hasselt, 1-12-18. Waarde Vrienden, Na lijden komt verblijden ! 't Is omtrent één jaar geleden dat ik ter gelegenheid van 't nieuwjaar U allen mijne beste wenschen kwam aanbieden, waaronder bovenal een blijde thuiskomst. Die groote wensch is vervuld en elkendeen heeft nu, na een afwezigkeid van meer dan vier jaar, overgebracht in lijden en ellende, het genot gehad zijne familie te groeten. Gode zij dank voor die overgroote weldaad, want velen, ja allemaal, hebben den dood, meer dan ééns van dichtbij ont-moet. Duizenden keeren hebben wij de kogels hooren fluiten, de bommen hooren vallen, de obussen zien ontplofïen ; maar God heeft ons bewaard en wat God bewaart is wel bewaard ! Nu, moet ik U zeggen, beste Soldaten, dat ons bladje voortaan niet meer zal verschijnen. Het eenigste wat wij beoogden, was de jongens uit de streek, de nieuwsjes mee te deelen, die zoo schaars over den Yzer kwamen, Nu, dat iedereen met dezijnen in betrekking is, ware zuiks overtollig. Nochtans vooraleer dat liefdewerk te staken, behoeven wij nog een plicht te vervullen tegenover hen, die hun kostbaarste hebben ten pand gegeven voor het Vaderland, hun eigen bloed zonder persoonlijk er eenig voordeel uit te trekken. Voor die roemrijke helden, moeten wij zorgen dat er jaarlijks een Mis worde gelezen, zoolang er een oor-logsman nog op de parochie weze. Zoo zullen wij ten minste een blijk van eere en herdenking geven aan hen, die al onze bewondering en hoogachting verdienen. Nr 5 G. z. J.-C.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrienden ondereen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Ursel du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes