Vriendengroet aan Oostacker's oudleerlingen

602353 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Juillet. Vriendengroet aan Oostacker's oudleerlingen. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gh9b56dv6k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Goedgekeurd door de Cénsaur. Nr loi3 - 14-7-18. G. z. J.-C. VRIENDENGROET A AN OOSTACKER'S OUD-LEERLINGEN Oorlogsreeks 3e jaar Nr7 (31) Geestdrift « De toekomst behoort aan de jeugd » zegt het spreekwoord ; en in de liturgische zangen van de kerk wordt er gesproken over « eeuwige jeugd. » Wij staan allen vôôr de toekomst; wij raoeten de toekomst ver-overen ; wij moeten als overwinnaars de toekomst naar onze idea-len inrichten, of als slaven meegesleurd worden door de tijdsom-standigheden. Om te gelukken moeten we de jeugd, onze jeugd, bezitten en bewaren. We moeten jong zijn, jong blijven in eeuwige jeugd. Jong zijn wil niet zeggen : amper een twintig levenslenten tellen en zijn bloed voelen gisten en schuimen in de aderen. Jong zijn wil zeggen: ongerept bewaren de blijde hoop die, aan 't geloof ontstoken, opflikkert in vlam van reine liefde. Jong zijn beteekent : levend en forsch houden zijn edele idealen, die heilige vlammen welke de ziel omhoogvoeren op de vieugelen van den geestdrift. De geestdrift, ziedaar de ware factor van de jeugd, de toetssteen van al wat jong en schoon is ; geestdrift voor het ware, geestdrift voor het schoone, geestdrift voor het a;oede, geestdrift voor God. Herinnert ge u nog de eerste dagen van dezen oorlog? Herin-nert ge u nog hoe dan uw harten triiden van heiligen iever, hoe tranen van begeestering in uw ooge i welden? Hoe ge vroolijk staptet langs de stoffige banen, uitbaadig, dorstend naar toewij-ding, opoffering, grootsche daden? Of zoo ge u dit niet meer herinnerea kunt, beproeft eens u in te beelden wat ge zoudt voelen, moest ge triomfantelijk mogen vooruitrukken in 't veroverde België, in zegemarsch langs Gent en Brussel naar Luik. We kunnen ons dat h'aast niet inbeelden zon-der te weenen van vreugde.Daî gevo^len,zoo machtig en grootsch: dat is geestdrift.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vriendengroet aan Oostacker's oudleerlingen appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Oostakker du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes