Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1086 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 14 Août. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 30 novembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4f1mg7h18v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- m — B. Bewerber, die zur Ableilung fiir germanische Sprachen geliôren. Herr J. Lefèvre, Oberlelirer an der mittleren Normalschule, » D. Daeleman, » » » » A. Van Laar, » » » » R. Rcns, » » » » A. Wijgaerts, » » » )) E. Aileman, » » » » 0. Van Ilauwaert, » » » » Van Sint-Jan, » am Ivùniglichen Atheniium in Gent, » Vlamynck, Professor an (1er llochscliule in Gent. PRIIFUNG FiiR OBERLEHRER. A. Litcrarische Ableilung. Herr J. Lefèvre, Oberlehrer an der mittleren Normalschule, » D. Due!eman, » » » » Vlamynck, Professor an der Hochschule in Gent. Wenn sich Kandilaten fiir D?u(sch und Englich melden, wird dies< Priifungsausschuss crganzt durcir : Herr 0. Van Ilauwaert, Oberlehrer an der mitt'eren Normalschule, » Van Sint-Jan, » am Koniglichen Athenâum in Gc-nt. B. Wissenschaftlichc Ableilung. Herr J. Lefèvre, Oberlehrer an der mittleren Normalschule, » D. Daeleman, » » » » R. Rens, » » » » J. Hermanne, » » » » E. Aileman, » » » » A. Wijgaerts, » » » » T. De Vaere, » am Koniglichen Athenâum in Gent. C. Germanische Abteilung. Herr J. Lefèvre, Oberlehrer an der mittleren Normalschule, » D. Daeleman, » » # » 0. Van Ilauwaert, » » » » Van Sint-Jan, » ' am Koniglichen Athenâum in Gent. Staatliehe mittlere Madchen-Normalsehule in Gent. Vorsitzender : Herr Dr. Brabants, Inspektor des mittleren Unterrichl! eder bei dessen Abwesenheit Herr Professer De Bruycker, llochschu lehrer in Gent. PRUFUNG FUR LEHRERINNEN-KANDIDAl'EN. A. Bewtïierinnen, die nicht zur Ableilung fiir germanische Sprachen gehôren : Mitglieder : Frau Lefèvre-De Rijcke, M., Oberlehrerin an der mittl. Normalschuli Frl. llerrmann, A , » » » » Verberckt, J., » » » Frau Hoste-Van den Berghe, E., » » » » Vlamynck-Lefèvre, A., » » » Frl. Alzado, M., » » » » De Cavel, » » » Herr Sandbergen, Fr., Oberlehrer an der mittleren Normalschule, » De Vaere, » am Koniglichen Athenâum in Gent, » Vlamynck, Professor an der Hochschule in Gent. B. Beuitrberinnen, die zur Abteilung fiir germanische Sprachen gehôren : Mitglieder : Frau Lefèvre-De Rijcke, M., Oberlehrerin an der mittl. Normalschul( Frl. Herrmann, A., » » » » Verberckt, J., » » » Frau H'oste-Van den Berghe, E., ». » » » Vlam nck-Lefèvre, A , » » » Frl. Alzado, M., » » » Iierr Sandbergen, Oberlehrer an der mittleren Normalschule, » Van Sint-Jan, » am Koniglichen Atheniium in Gent, » Vlamynck, Professor ail der Hochschule in Gent. PRUFUNG FUR OBERLEHRERINNEN, A. Litcrarische Abteilung. 3 ilglie'er : Frau Lefèvre-De Rijcke, M., Oberlehrerin an der mittl. Normalschule » Martens-Vercouillie, J., » m » Frl. Verberckt, J., Oberlehrerin an der mittl. NormalscM Frau Vlamynck-Lefèvre, A., » » » Herr Vlamynck, Professor an der Hochschule in Gent. B. Wissenschaftliche Abteilung. Mitglieder : Frau Lefèvre-De Rijcke, M , Oberlehrerin an der mittl, Norraalschi » Martens-Vercouillie, J , » » » Frl. Verberckt, J., » » » » Alzado, M., » » # » Maliy, H., » » n Herr Sandbergen, F., Oberlehrer an der mittleren Normalschule, » De Vaere, T., » am Koniglichen Athenâum in Gent. C. Germanische Abteilung. Miiglieder : Frau Lefèvrc-Oe Rijcke, Oberlehrerin an der mittl. Norœalsc » Martens-Vercouillie, » » » Frl. Verberckt, » » » Frau Hoste-Van den Berghe, » » » Herr Van Sint Jan, Oberlehrer am Koniglichen Athenâum in Geil Staatliehe mittlere Mâdclien-Normalschule in Briiss Vorsitzender: Herr Dr. J. II, Quanjel, Inspektor des mill'i Unterrichts. PRUFUNG FUR LEHRER- UND LEHRERINNEN-KAND1DATEN. Mitglieder : A. Bewerber, die nicht zur Abteilung fiir germanische Sprachen çths Frl. De VVever, Oberlehrerin an der mittl. Normalschule, > Van Driessche, » » » Herr llouben, Oberlehrer » » n De Decker, » » » » Jansens, » » » » Verwaest, » » » » Buyckx, » » » » Lams, )> » » » Peeters, » am Kgl. Athenâum in Antwerpei » Verretb, » » » B. Bewerber, die zur Ableilung fiir germanische Sprachen gehôra Frl." De Wever, Oberlehrerin an der mittl. Normalschule, » Van Driessche, » » » Iierr Houben, Oberlehrer d » » De Ueckcr, » » » » Jansens, » » » » Verwaest, » » » » Buyckx, » » » » Lams, . » » » » Verreth, » am Kgl. Atheniium in Antwerpen, » Offergelt, » » in Lowen. PRUFCNG FUR OBERLEHRER UND OBERLEHRERINNEN. Mitglieder : A. Litcrarische Abteilung. Frl. De Wever, Oberlehrerin an tler mittl. Normalschule, Iierr llouben, Oberlehrer » » » Jansens, » „ B » Verwaest, » » » B Verreth, » am Kgl. Athenâum in Antwerpen. B. 1 YUsenschafilkhe Abteilung. Frl. De Wever, Oberlehrerin an der mitil. Normalschule, Herr Houbpn, Oberlehrer » » » Jansens, » » „ » Buyckx, » » » » Lams, » » „ » Peeters, » am Kgl. Athenâum in Antwerpen. C. Gtrmanische Ableilung. Fil. De We\cr, Oberlehrerin an der mitil, Normalschule, Herr llouben, Oberlelirer » » » M rgain, » » » » Brou, « » „ » Jansens, » » ,, » Sterekx, » am Kg'. Athenâum in Antwerpetij " Offergelt, » . # in Lowen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes