Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1152 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 17 Avril. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 20 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v11vd6qm14/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

429 - Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. ! Uitgegeven door de politiolc* îifdeeling bij den Generaalgou [terneur in België. Gedrukt in di druKkerij van liet Wet- en Veror ileningsblad, Brussel, Leuvenschi slraat 40. Het Wet- en Verordemngsbla< Is in ISelgie verkrijgbaar bi bovengcnoemde drukkerij. il Duitscliland en in het onzijdigi buitenland bij de Duitsclie post kantoren tegen een kwartaal abonnement van S.M mark. Un kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe tending van lict bijblad tôt lie Wet-en Verordeningsblad kai de roornoemde drukkerij tegei deaan 'tcHKle van elk kwartaa te innen soin van 4 Pfennig pe: vel uni ieder numiner besteli worden. Wet- en Verordeningsblad voor de bezelte slreken van Belgie. Bullelin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Heransgegeben von der Poiitischen Abteilungbei dem General gouverneur in Belgien. Gcdruck in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel. Lôwenerstrasse 40. Uas Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien dureh die geuannte Druckerei. in Deutschlum und im neutralen Auslaud durcli die deutschen Postanstaltcn fllr 2..V) M. vierleljiilirlicii rogelmiïs sig bezogen vverdqn. Die einzelne Numiner kostet 2 Pfennig. Die for.tlaufende Zu.sendung de: Beiblaltes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genanuten Druekerei gegen die an Iinde jeden vierteljalires eiu/.uziehenden Betr.ige von 4 Pfennig ftlr ein lilatl der eijizelnen Nummei beantragt >verden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique, impriméàBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin dos Lois et Arrêtés, rue de lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte ïlPtci!-nig. La susdite imprimerie so charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fin do chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. I BRUSSEL. HT° Al. 17. APRIL 1915 I 1NHA.LT: Verordnung. betr. Ausserkraftsetzen der Kônigl. Verordnung vom 1. Miirz 1914, S. 429. — Bekanntmachung, betr. Stellung von Unternehmungen unter Zwangsverwaltung und Ernennung von Zwangsverwaltern, S. 431 I INHOUD : Verordening betreffend het intrekken van de Koninklijk verordening van 1 Maart 1914, bl. 429. — Bekendmaking betreffend het onder dwangbeheer plaatsen van ondernemingen en de benoeming varLdwangbelieerders, bl. 430. HsOWAœs : Arrêté concernant la suspension de l'arrêté royal du 1" mars 1914, p. 429. — Avis concernant la mise sous séquestre de certaines entreprises et la nomination de séquestres, p. 430. VERORDNUNG. I Die Kônigliche Verordnung vom 1. Mârz 1914, belrellend das Brennen von Ziegelstcinen (Moniteur vom 11. Mârz 1911), wird fur ■die Dauer des Jahres 1915 ausser Kraft gesetzt. Brussel, den 14. April 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr vos Bissing, Generaloberst. ' VERORDENING. ! De Koninklijke verordening van 1 Maart 1914 betrellend het steenbakken (StaatsWad van 11 Maart 1914) houdt op gedurende heel ■het jaar 1915 van kracht te zijn. Brussel, den 14" April 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. ARRÊTÉ. I L'arrêté royal du 1er mars 1914, concernant la cuisson des briques (Moniteur du 11 mars 1914), est suspendu pour toute la durée ■de l'année 1915. Bruxelles, le 14 avril 1915. , . . Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes