Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Derde Jaargang, nr 84. Frijs per nummer : 8 centiem. Zondàg 25 Augustus 1018. De Gazet van leuven ÉMiS^ ■ < * Abo^nenienis^rijs s Per jaar 4.00 fr. Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . . . 1.00 fr. Opstel en Beheer : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Postcheck-rekening Nr 242 Elk medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn | ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Behee of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGERLEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaara Noderland : 3 prulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Boheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tariei op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 10 - \ U ' ' " Dimanche 5 Mars 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient iO centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 52 Dimanche 30 Décembre 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. Per trimester 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Iîct nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuvcn, bij VAN LINTHOUT, Diestsche straat, 32. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre 2.50 ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang\ nr 39 Prijs per nummer • K centiem. sn ^cntvaaro * Zondag\ 30 September 1917, De gazet van Leven W ii □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 îr. I—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. } i Voor 3 maànden . . 0,65 fr. SS^alle Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheok-rekening- Nr 242 Bike ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang. nr 43 Prijs per nummer : 5 centiem Zondag\ 28 Oktober 1917 De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voorc.3 maanden . . 0,65 fr. alle briefwisseling »te zendenjj: Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) •• Postoheok-rekening Nr 242 Blke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

6de JAAR. Nr 1. JANUARI 1914. De Boerin Maandschrift van den Belgischen Boerinnenbond Aile briefwisseling betrekkelijk het blacl moet gestuurd worden aan het adres: BELGISCHE BOERINNENBOND, Minderbroedersstraat, 24 ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

> Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers md 10 centiemen. JH AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarie! op aanvraag. Briefwisselaars gelieven telkens hun ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 48 Dimanche 26 Novembre 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN abonnementsprijzen. Per trimester .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre . . . . 2.00 fr. Par an 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. par an ...

Pages