Votre recherche * a donné 33 résultats

a-z index des titres
  • Temse

Filtres

Onze Temschenaars

Gecensureerd te Cherbourg. — - Prijs : KOSTELOOS — iMT" Daar de « cliché » met de pentee-keningen die dienen moet voor hoofdti-tel nog niet is toegekornen, verschijnen wij met zelfde opschrift als nr éen. Het zal dus zijn voor ons nr 9 - Voor nieuws,ondei'steuning,inlichtmgen en nu m m ers zicli wenden a) de soldaten op en acliter 't ...

Onze Temschenaars

Voor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : a) de soldaten op en achter 't front : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G 248, 7 Cie - Belgisch Veldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Beige, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland: tôt Aug. Brys, Loods ...

Onze Temschenaars

Nummer 13. (Met toelating der krijgsoverheid) f&S — Prijs : ONZE Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf JBULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M. pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannés (A.-M.); _ ^ b)de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, ...

Onze Temschenaars

Nummer 11 en 12. (Met toelating der krijgsoverheid) Januari-Februari 1918. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, H. M pour Convalescents Belges, Villa St-Jean, Cannes (A.-M.); b) de vluchtelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, G. I. nr 5, 2* ...

Onze Temschenaars

Nummer 7. (Met toelating der krijgsoverheid) September 1917. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't, front wenden zich : tôt Oclaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cie — Belgisch Yeldleger ; b) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, ...

Onze Temschenaars

Nummer 16. (Met toelating van de krijgsoveriieid). tept.-Oktober 1918. Prij.s : KOSTELOOS. Prijs : KOSTELOOS. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oclaaf BULTERYS — a) de soldaten wenden lich: tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vlucMelingen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, Z. 258 — 3* Cie, Veldleger. (Onze ...

Onze Temschenaars

Nummer 1 Februari - Maart 1917. Gecensureerd te Cherbourg. � IE TEMSCHENAARS � Prijs : KOSTELOOS � Voor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers wende men zich tot BULTERYS Octaa'�Serg.C 248,7CieVeldleger � ofwel tot Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Beige,Cherbourg. Vrienden en Strijdmakkers, Sedert lang reeds koesterden ...

Onze Temschenaars

Nummer 4. Juni 1917. Oecensureerd te Cherbourg. — — Prijs : KOSTELOOS. — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, G 248, 7 Cie- Belgisch Yeldleger ; h) de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldaat, Consulat Belge, ...

Onze Temschenaars

Nummer 16. (Met toeiating van de krijgsoverheid). Sept.-Oktober 1918. PrHjs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEYERS : CL. DE LANDTSHEER en Oclaaf BULTERYS -fi) de solclaten wenden zieh: tôt Octaaf' BULTERYS, Sergent, G. B. M. H., Le Havre b) de vluchtelingen : tôt CL DE LANDTSHEER, soidaat, Z. 258 — 38 Cie, Veldleger. (Onze Temschenaars ...

Onze Temschenaars

Nummer 17. {Met toelating der krijgsoverheid) November-December 1918. Prns t KOSTELOOS. - UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTEEYS — a) de soldâtes weadou zich tôt : Oktaaf BULTERYS, sergent, C. B. M. H. Le Havre. bj de vluchtaliûgea tôt : CL. DE LANDTSHEER, Z 215, Veldleger. c) onze Temschenaars uit Hoilaod tôt : Aug. BRYS, p/a M ...

Onze Temschenaars

Nummer 6. (Met toelating der militaire overheid) Oogst 1917. — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEËR en Octaaf BULTERYS — a) de soldaten op en achter 't front wenden zich : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent, D 91, 7 Cie — Belgisch Veldleger ; b) de vlïïchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, ...

Onze Temschenaars

ww»* w WII Jg—UWI Nummer 19. a {Met toelating der krijgsoverheid) Februari-Maart 1919. PllIJS : voor Burgers fr. 0,25 Voor Soldaten, KOSTELOOS. CWW—Ht—BXII i— III l l I ■Wlll ■■■■■——MWgr I—J»l !■ ■ I — UITGEVERS : CL. DE LANDTSHEER en Oktaaf BULTERYS - a) de soldaten weaden zich tôt : 0. BULTERYS, serg., dienst ...

Pages