Votre recherche * a donné 188 résultats

a-z index des titres
  • De klok uit België = La cloche de Belgique

Filtres

Série ou titre

De klok uit België = La cloche de Belgique

imanche 22 Avril 1917 Ve Année N° 4 LA Cloche de Belgique Supplément spécial hebdomadaire du «Courrier de la Meuse" Rédaction Kapoenstraat 14 ABONNEMENT : Administration Kapoenstraat 16 v PRIX PAR NUMERO: 5 Cents. Pour la Hollande . . Fl. 1.00 par trimestre. MAESTRICHT. — Téléph. 614. Pour l'Extérieur . . . Fl. 1.25 „ Avis aux ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

De Klok uif België Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS 1K KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „ „ BERIGHT m OË LEZERS. Van af 22 April zal „De Klok uit ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Begin December 1916 wilde de Duit-sche Overheid te Mechelen de lijst optnaken der burgers die zij wenschte weg te voeren. Daarom moesten ook zij die niet tôt de werkeloozen gere-kend werden — zooals de geesteiijken, de magistraten, de onderwijzers — zich op het meldeamt aanbieden: door eiiminatie zou men dan de lijst der zoogenaamde ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 29 April 19T7. X© BLAD. lste Jaargang No. 5 De Klokuit België Kedactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. M UN NAAM 1S ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. * % MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, 1S T STORM ALS 1K LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kvvartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „ „ IERLAND. Op 22 Maart 1.1. werd er in het Engelsch Lagerhuis een débat, ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Cloche de Belgique Supplément spécial hebdomadaire du «Courrier de la Meuse" Rédaction Kapoenstraat 14 ABONNEMENT : Administration Kapoenstraat 16 PRIX PAR NUMERO: 5 Cents. Pour la Hollande . . Fl. 1.00 par trimestre. MAESTRICHT. — Téléph. 614. Pour l'Extérieur . . . FL 1.2S „ —— ■IIIIIM iWÏ «THjMTIfl I I ■■ Il ■ III I ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

WEEKBLAD VAN „LE COURRIER DE LA MEUSE" Zondag, 6 Mei 1917. le BLÂD. lste Jaargang No. De Klok uit Belgie Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Cloche de Belgique Supplément «pécial hebdomadaire du «Courrier de la Meu«e" Rédaction Kapoenstraat 14 ABONNEMENT : Administration Kapoenstraat 16 PRIX PAR NUMERO: 5 Cents. Pour la Hollande . . Fl. 1.00 par trimestre. MAESTRICHT. — Téléph. 614. Pour l'Extérieur . . . Fl. 1.25 , Avis aux vendeurs Nos vendeurs sont priés de commander ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Redactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM IS ROELAND ALS IK KLEP, IS T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRIJS PER NUMMER : 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland .... Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . . Fl. 1.25 „• „ X BEBICHT AAN DE VERKOOPERS. Wij vragen dat onze verkoopers zoo nauwkeurig ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

IRedactie Kapoenstraat 14 Administratie Kapoenstraat 16 MAASTRICHT — Teleph. 614. MIJN NAAM 1S ROELAND ALS IK KLEP, 1S T STORM ALS IK LUID, IS T ZEGE PRiJS PER NUMMER: 5 Cent. ABONNEMENT : Voor Holland . . . . Fl. 1.00 per Kwartaal Voor Buitenland . . .Pl. 1-25 „ „ Onze Plicht. Uit de Duitsche loopgraven werd er naar 't Vaderland de volgende ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

Dimanche 13 Mai 1917. Ire Année No 7 LA Cloche de Belaiatie Supplément spécial hebdomadaire du «Courrier de la Meuse" Rédaction Kapoenstraat 14 ABONNEMENT: Administration Kapoenstraat 16 PRIX PAR NUMERO: 5 Cents. Pour la Hollande . . Fl. 1.00 par trimestre. MAESTRICHT. — Téléph. 614. Pour l'Extérieur . . . Fl. 1.25 „ „ Et ...

De klok uit België = La cloche de Belgique

LA Cloche de Belgique Supplément spécial hebdomadaire du «Courrier de la Meuse" * «• r Rédaction Kapoenstraat 14 Administration Kapoenstraat 16 MAESTRICHT. — Téléph. 614. PRIX PAR NUMERO: 5 Cents. ABONNEMENT: Pour la Hollande . . Fl. 1.00 par trimestre. Pour l'Extérieur . . . Fl. 1.25 „ „ ■ imrwfflffirttw ru thi—utiw rrrr ...

Pages