Votre recherche * a donné 19 résultats

a-z index des titres
  • De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

Filtres

Série ou titre

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

I » Vlaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15dn van elke maand. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen- > komst. Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS S.leurstraat, 7, Gent. Abonnement fr. 1,10 's jaars. Men kan zich abonneeren in aile postkantooren en ...

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

Vierde Jaargang Per nummer : 10 centienien. Oogst 1914. DE WITTE KAPROEN Vlaamsch strijdblad. — Verscliijnende den 1 5 van elke maand. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst. Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS Sieurstraat, 7, Gent. Abonnement fr. ...

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

^.5T~ ¥" J ^"^1 • Ç - Voornaamste huis der Stad voor kleederen jfM k\ lH' den Ullîant «emaakt' «n °p maat voorHee*». Jongelingen \w ^ en Kinderen. Rouw- en Ceremoniekleederen in 12 uren. 2*ÊËjsLË^SbsSm£ Donkerstese '12-14, Gent Rcgenmantels (imperméables) Meubel- en Billardlaken Huis Gesticht in 1£02. - - Ziet onze ...

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

Vierde Jaargang Per nummer : 10 centiemen. 8 December 1918 DE WITTE KAPROEN Vlaamsch Weekblad. — Yerschijnende elken Zondag Aile artikels, mededeelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den bestuurder ter sturen. Aankondigingen volgens overeen-v komst. Bestuurder-Eigenaar : ALFONS SEVENS Stearstraat, 7, Gent. Abonnement van lsten December ...

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

Vierde Jaargang Per nummer : 10 centiemen. 15 December 1918 DE WITTE KAPROEN Ylaamsch Weekblad. — Verschijnende elken Zondag Aile artikels, mededeelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den bestuurder te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst. , Bestuurier-Eigenaar : ALFONS SEVENS Sfeurstraat, 7, Gent. ; Abonnement van l6ten ...

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

Vierde Jaargang Per nummer : 10 centiemen. ^ 22 December 1918 DE WITTE KAPROEN Vlaamsch WeekbîacL — Verschijnende eïken 2ondag Aile artikels, mededeelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den bestuurder te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst.I Bestuurder-Eigenaar : ALFONS SEVENS Steurstraat, 7, Gent. i Abonnement van lsten ...

De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

DE WITTE KAPROEN ■ mm mm Uii! MB MB mm H Ylaamsch Weekblad. — Versehijnende elken Zondag viaaiu» Aile artikels, mededeelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den bestuurder te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst. Bestuurder-Eigenaar : ALFONS SEVENS Steurstraat, 7, Geni. Abonnement van lsten December 1918 tôt lst^ April 1919: ...

Pages

  • 1
  • 2