Votre recherche * a donné 225 résultats

a-z index des titres
  • Het tooneel

Filtres

Série ou titre

Het tooneel

10 Centiem per nummer var« minstens acht bladzijden HET TOONEEL lste Jaarofans:. Nr 11 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 29 Januari 1916 NESTOR DE TIÈRE NESTOR DE TIERF Cliché welwillend afgestaan door Hr Gust Janssens Nestor de Tière, de schrijver ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL P,e Jaargang Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antvverpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ...

Het tooneel

ls,e Jaargang. Nr 12 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 5 Februari 1916 EDWARD KEURVELS Een verdienstelijk man is Vlaanderen, maar vooral Antwerpen ontvallen. Edward Keurvels was niet alleen een toon-dichter van erkend talent, een ervaren en be-voegd ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL lste Jaargang. Nr 13 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 12 Februari 1916 Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Het Huis Bonardon = Fanny's Sonnet Foto René Lonthie, Carnotslr., 113 G. HEREYOERS Als de waarde van een drama of ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL I*te Jaargang NM4 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 19 Februari 1916 * Koninklijke Nederlandsche Schouwburg OP HOOP VAN ZEGEN HERMAN HEYERMANS Jr Schrijver van " Op Hoop van Zegen " Wanneer men het spel van de zee voor di ...

Het tooneel

10 Centiem 28. 2. 16 HET TOONEEL l*te Jaargang. Nr 15 Beheer en Redactie : VIeminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 26 Februari 1916 ANTOON JANSSENS Bij eene vertooning in de Scala hoorden wij nevens ons zeggen: «De oorlog is toch nog voor iets goed geweest; hij heeft ons ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL l,te Jaargang. Nr 16 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 4 Maart 1916 Onze Vlaamsche Schrijfsters Onder de Vlaamsche schrijfsters be~ kleedt Virginie Loveling wel een eere-plaats. Zij werd te Nevele (bij Gent) ge-boren op 17 Mei ...

Het tooneel

HET TOONEEL l',e Jaargang. Nr M Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel ojien aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 11 Maart 1916 MAURITS SABBE Maurits Sabbe Nu onze Koninklijke Nederlandsche Schouw-burg een nieuw tooneelspel van Maurits Sabbe opvoerde, achten wij het gepast aan dezen hoogst ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL l,uJaargang. Nr !7 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel opeii alie werkdagen van 9 lot i en van 3 tôt 5 uur (Torenisur) 11 Maart 1916 MAURITS SABBE Maurits Sabbe Nu onze Koninklijke Nederlandsche Schouwburg een nieuw tooneelspel van Maurits Sabbe opvoerde, achten wij het gepas-t aan dezer ...

Het tooneel

HET TOONEEL lste Jaargang. Nr 18 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 18 Maart 1916 HET MEISJE VAN ARLES Louis BERTRIJN als " Frédéri " Mevr RUYSBROECK PIET JANSSENS als " Balthazar " G. HERREYQERS als " Francet Mamaï " Mej. ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL l'te Jaargang. Nr 18 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 18 Maart 1916 HET MEISJE VAN ARLES Louis BERTRIJN als " Frédéri " Mevr. RUYSBROECK aïs " Moeder Renaude " PIET JANSSENS als " Balthazar " Q. ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL ls,e Jaargang. Nr 19 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annopcenbureel open aile werkdagen van 9 lot 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 25 Maart 1916 Mej. IVf. Van Eysendyck Mej. M. VAN EYSENDYCK aïs Maskotte Mejuffer M. van Eysendyck deed hare stu-iies in het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Zij begon ...

Pages