Votre recherche * a donné 13 résultats

a-z index des titres
  • Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

Filtres

Série ou titre

Hooger op!: orgaan van het Kruisverbond voor 't aartsbisdom Mechelen

1 Augustus 1914. N° 15 3e Jaargang. HOOGER OP Orgaan van « Het Kruisverbonu- voor t Aartsbisdom Mechelen DIT BLAD verschijnt den Ie" en 15e" van iedere tnaand. Prijs per jaar : 1,25 fr. Afzonderlijke nos : 6 centiemen. yïedaktie : P. J. Vullinqs, m. S. C. Borgerhout. Metvastemedewerking van : Hoogleeraar E. Vliebergh, Leuven; Eerw. p. ...

Pages

  • 1
  • 2