Votre recherche * a donné 225 résultats

a-z index des titres
  • Het tooneel

Filtres

Série ou titre

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 12 — 30 November 1918 Beheer en Redactie : Handelslei, 139, Antwerpen 20 Centiem SCHOUWBURG " VARIÉTÉS MEIRPLAATS * ONS 1NVAL1EDENHU1S 6de Wijkafdeeling m Secretariaat : " HOTEL DE LONDRES De Keyserlei Vrijdag 6 December 1918, ten 7 uur Groot SYMPHONISCH CONCERT onder de hooge bescherming hunner Excellentiën ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 10 — 16 November 1918 Beheer en Redactie : Handeîslei, 139, Antwerpen 20 Centiem Kon. Ned. Schouwburg Aan Flarden -Top Naeff — in. werkelijkheid Mevr. Antoinette Van Rliyn-Naeff, liaar man is Dr W>. H. Van Rhyn — is van 't begin af eene sympathieke ver-schijning geweest in het wereldje &er Nederland-6che ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 13 7 December 1918 Beheer en Red&ctie : Handelslei, 139, Antwerpei 20 Centiem £ Me). VALÉRIE BELLYS, van de Variétés-Schouwburg Kon. Ned. Schouwburg Het Kindernummer Er ligt een groote afstand tusschen ^Het Kindernummer » en « de Anti-christ » liet drama van Ernest W. Schmidt, dat we verleden jaar zagen ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 13 — 7 December 1918 Beheer en Redactfe : Hande!slei, 139, Antwerpen 20 Centieii Mej. VALÉRIE BELLYS, van de Varlétés-Schouwburg Kon. Necl. Schouwburg Het Kindernummer Er ligt een groote afstand tusschen « Het Kindernummer » en « de Antichrist » het drama van Ernest W. Schmidt, dal we verleden jaar zagen ...

Het tooneel

HIPPODROOM Leopold de Waelplaats Bestuur : Frans Condès en Victor Neutgens I NU is het KERMIS GROOT SPEKTAKELREVUE In 2 bedrijven en één vôôrspel door de heeren PAUL ROBERT & J. FATUM > m ■ ii ni IIII i ■Mwmm iiihian ALLE AVONDEN om 7 uur 1 I Zon- en Feestdagen Middag- 1 ! vertooning om 2 1/2 uur. In de Haven CTERDE HOOFDSTUK. ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 14 — 14 December 1918 Beheer en Redactie : Handejslei, 139, Antwerpen 20 Centiem FEEST VAN „ONS INVALIEDENHUIS" (6e wijkafdeeling) Mev. Elisa LEVERING, Kunstzangeres Heer Karel CANDAEL, Orkesîleider Heer Geeraard DYCKHOFF, Pxanist-Virtuoos VERGEET DE HELDEN N1ET GEDICHT VOORGEDRAGEN DOOR MEVR. DILIS OP HET FEEST ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 15 — 21 Deeember 1918 Beheer en Redactie : Handeîslei, 139, Antwerpen 20 Centiem Zondag 22, te 3 en 7 1/4 uur ; HP1 Voornaamste vertolkers : 7aa1A«ÎÛ ~J%'iZrii7: PMI 1 1 11 IMI1 Hr L0U,S bouwmeester « Kinema Z.ooiogie D0NDERD40 26 4 rl\\J 1/l/luU mtHEomannbouwMeester te 7 1 /4 uur (Indrukwekkende film) KlRSI ...

Het tooneel

Het Tooneel 4e Jaargang Nr 15 — 21 December 1918 Beheer en Redactie : Handelslei, 139, Antwerpen 20 Centien Kinema Zoologie Zondaq 22, te 3 en 7 1/4 uur ; Maandag 23, te 7 1/4 uur; Woensdag 25 (Kerstmis) te 3 en 7 1/4 uur ; Donderdag 26 December, te 7 1/4 uur. BUITENGEWONE VERTOONINGEN voor de eerste maal in België PRO DOMO Voornaamste ...

Het tooneel

4e Jaargang Nr 16 — 28 December 1918 Beheer en Redactie : Handeislei, 139, Antwerpen 20 Ccntiem Juliaan PLATTEAU van het Fronttooneel Juliaan Platteau Voor het- uitbreken van den oorlog was heer Ju= liaan Platteau in onze Antwerpsche tooneelmiddens nceds aloni gunstig gekend. M'eniigmàal verkeerden onze schoonheidsgenieters in de gelegenheid ...

Pages