Votre recherche * a donné 2421 résultats

a-z index des titres
  • Frontbladen

Filtres

Sujet

Soldier newspapers: the last link with the home front?

For most of the foreign soldiers at the Western Front, keeping in touch with friends and family was relatively easy. They wrote and received letters, and some used their leave of absence to make quick visits home. Most Belgian soldiers did not have those options, as they were cut off from their loved ones in occupied Belgium by the front line. For ...

Frontblaadjes: de laatste link met het thuisfront?

Het gros van de buitenlandse soldaten aan het westelijk front kon vrij gemakkelijk contact houden met familie en vrienden. Ze schreven en ontvingen brieven en sommigen maakten van hun militair verlof gebruik om even naar huis te gaan. De meeste Belgische soldaten konden dat niet. Zij werden namelijk door de frontlijn afgesneden van hun dierbaren ...

Tourism in time of war

Immediately before The First World War, a democratisation of tourism took place. Tourism was no longer only reserved for the very wealthiest; the well-off middle class could also afford a trip every now and then too. At the outbreak of the war, tourism in occupied Belgium initially fell completely still. Conveyances such as cars and bicycles were ...

Four years a refugee

The First World War created a gigantic stream of refugees. At least 500,000 Belgian citizens, more than 7% of the Belgian population, spent four long war years abroad.    Driven out by horror stories and the advancing German army, millions of Belgians fled their town or village. Many ultimately reached the borders with The ...

The electrified frontier: the border fence between Belgium and the...

The border region between occupied Belgium and the neutral Netherlands soon became a smuggling paradise. Traffic in letters, military information and foodstuffs was rife. Young men who wanted to join the Belgian army also crossed the border. From the spring of 1915, the German troops decided to call a halt to this. They constructed a barbed wire ...

Grenze unter Strom: Die Grenzschließung zwischen Belgien und den...

Das Grenzgebiet zwischen dem besetzten Belgien und den neutralen Niederlanden wurde alsbald ein Schmugglerparadies. Es gab dort einen regen Verkehr an Briefen, militärischen Informationen und Lebensmitteln. Auch junge Männer, die sich der belgischen Armee anschließen wollten, überquerten die Grenze. Daraufhin beschlossen die Deutschen ab dem ...

Belgische vluchtelingen in Engeland

Net als nu kwam er bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en bij de inval van de Duitsers in België een massale vluchtelingenstroom op gang. Van de ruim anderhalf miljoen Belgen die naar het buitenland vluchtten, kwamen er in het Verenigd Koninkrijk alleen al minstens 250.000 terecht. Zowat 90 procent van hen verbleef in ...

Weihnachtsstimmung dunkel überschattet

Die ersten Weihnachten an der Front von 1914 verliefen in einer besonderen Atmosphäre. Zu Beginn der Feindseligkeiten hatten die Soldaten auf einen kurzen Krieg gehofft. Sie hatten erwartet, gegen Weihnachten längst wieder zu Hause zu sein, und waren überrascht, sich immer noch in den Schützengräben zu befinden. Bei vielen Soldaten hatte sich ...

A Christmas spirit with a dark side

The first Christmas at the front, in 1914, passed in a remarkable atmosphere. At the start of hostilities, the soldiers had hoped for a short war. They had expected to be home long before Christmas and were surprised to find themselves still in the trenches. This is why there was little will to fight amongst many of the soldiers. This attitude was ...

Kerstsfeer met een donker kantje

De eerste Kerstmis aan het front in 1914 verliep in een bijzondere sfeer. Bij het begin van de vijandelijkheden hadden de soldaten gehoopt op een korte oorlog. Ze hadden verwacht tegen Kerstmis al lang terug thuis te zijn en waren verrast zich nog steeds in de loopgraven te bevinden. Bij veel soldaten was daarom de wil om te vechten ver te zoeken. ...

Vlaamse oorlogsdichters?

Hoe bekend we misschien ook zijn met de Engelse war poems en war poets – moeilijker wordt het om Vlaamse oorlogsgedichten of -dichters te noemen. Dat is opvallend, omdat er ontzettend veel gedichten verschenen zijn tijdens en na de oorlogsjaren. Maar slechts Paul van Ostaijen en zijn experimentele bundel Bezette Stad vond een plek in ons ...

Neujahrswünsche und Gewehrfeuer

Nach dem spontanen Weihnachtsfrieden vom Dezember 1914 war der Heeresleitung an einer neuerlichen Verbrüderung zwischen den kämpfenden Parteien nicht besonders gelegen. Zu Silvester und am Neujahrstag knallten Gewehre und donnerten Kanonen wie ehedem. Dennoch versuchten manche Soldaten, dem ersten Jahreswechsel an der Front etwas Festliches zu ...

Pages