Votre recherche * a donné 2421 résultats

a-z index des titres
  • Frontbladen

Filtres

Sujet

Football in times of war: the Front Wanderers

Football was a popular pastime behind the front line. Soldiers would play a game themselves or watch matches played by former and current football stars serving in the ranks at the time. Popular football clubs of the past, such as Royal Antwerp FC and Beerschot VAC, regrouped in the unoccupied parts of Belgium, and teams from different regiments ...

Fußball in Kriegszeiten: die Front Wanderers

Fußball war ein beliebter Zeitvertreib hinter den Frontlinien. Militärs spielten selbst eine Partie oder sahen sich Spiele von Fußballstars oder ehemaligen Fußballstars an, die jetzt in den Rängen dienten. Beliebte frühere Fußballderbys wie Antwerp-Beerschot wurden im unbesetzten Belgien nachgespielt. Mannschaften aus verschiedenen ...

Voetbal in tijden van oorlog: de Front Wanderers

Voetbal was een populair tijdverdrijf achter de frontlijn. Militairen speelden zelf een partijtje of keken naar wedstrijden van (voormalige) voetbalsterren die nu in de rangen dienden. Vroegere populaire voetbalderby’s zoals Antwerp-Beerschot werden in onbezet België nagespeeld. Selecties van verschillende regimenten bekampten elkaar. Toen ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. In het beste geval ...

11. Juli 1917 – Die Frontbewegung wendet sich an den König

Ab 1915 ergriffen katholische Intellektuelle an der Front Initiativen, um Soldaten vor einem Verfall der Werte und (sexuellen) Versuchungen zu behüten. Durch Studienkreise, Gebetsbünde und Fußballklubs boten sie „passende“, organisierte Entspannung an. Die Initiatoren nutzten die Gelegenheit, auch eine politische Agenda zu ...

Een pint van stroop en duivenbonen

De meeste economische activiteiten in België hadden zwaar te lijden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar dat gold niet voor de brouwerijen achter het front, in het onbezette België. Zij deden juist gouden zaken. De bevolking in die regio was namelijk geëxplodeerd tijdens de oorlogsjaren. Er waren niet alleen de soldaten uit allerlei landen die ...

Ein Bier aus Apfelkraut und Taubenfutter

Die meisten Wirtschaftszweige in Belgien hatten während des Ersten Weltkriegs schwer zu leiden. Das galt jedoch nicht für die Brauereien im unbesetzten Belgien hinter der Front. Deren Geschäfte brummten vielmehr. Die Bevölkerung in dieser Region war während der Kriegsjahre nämlich explodiert. Da waren nicht nur die Soldaten aus den ...

A Pint Brewed from Treacle and Pigeon Feed

The First World War had a devastating impact on most economic activities in Belgium. The breweries in the unoccupied part of the country behind the front formed an exception, however – they flourished, thanks to an explosive population growth in the region during the war years. This growth consisted of soldiers of various nationalities ...

Frontblaadjes: de laatste link met het thuisfront?

Het gros van de buitenlandse soldaten aan het westelijk front kon vrij gemakkelijk contact houden met familie en vrienden. Ze schreven en ontvingen brieven en sommigen maakten van hun militair verlof gebruik om even naar huis te gaan. De meeste Belgische soldaten konden dat niet. Zij werden namelijk door de frontlijn afgesneden van hun dierbaren ...

Soldier newspapers: the last link with the home front?

For most of the foreign soldiers at the Western Front, keeping in touch with friends and family was relatively easy. They wrote and received letters, and some used their leave of absence to make quick visits home. Most Belgian soldiers did not have those options, as they were cut off from their loved ones in occupied Belgium by the front line. For ...

Weihnachtsstimmung dunkel überschattet

Die ersten Weihnachten an der Front von 1914 verliefen in einer besonderen Atmosphäre. Zu Beginn der Feindseligkeiten hatten die Soldaten auf einen kurzen Krieg gehofft. Sie hatten erwartet, gegen Weihnachten längst wieder zu Hause zu sein, und waren überrascht, sich immer noch in den Schützengräben zu befinden. Bei vielen Soldaten hatte sich ...

Emile Verhaeren

Vor dem Krieg war Émile Verhaeren (1855-1916) ein gefeierter symbolistischer Schriftsteller gewesen. Als französischsprachiger Flame erreichte er mit seinem Werk eine große Resonanz in der frankophonen Welt. Verhaeren entwickelte sich zu einer welterfahrenen Persönlichkeit mit einem großen Bekanntenkreis in internationalen Kulturkreisen. Auch ...

Pages