Votre recherche * a donné 191 résultats

a-z index des titres
  • Stavele

Filtres

Willebroeck aan 't front

lste NUMMER Willebroeck aan 't front *Voor jalle inllchtingen wende men zich tôt het bestuur ; — (§>>— ^rans Jïmelinckx, €{. 218, lste die —= NIEUWJAAR ! « Gelukkig en voorspoeciig Nieuwjaar ! » zoo klinkt het ten aile kanten en wij, bij het uitgeven van ons eerste bladje, houden wij er aan dien wensçh aan al onze vrienden en ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 2 MAART 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor studenten en oud-studeitei van Sint-Anamls colteoe te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliis, aalmoezenier, C. 127. Bericht. — Wij verzoeken onze lezers, ons het adres te vragen, van de vrienden met wie ze begeeren in ...

Willebroeck aan 't front

NITMMFP n Verschiint Maandeliiks ^ ^ ^ J ^ ^ -y '. j T t ■ ^ ^ ^ ^ 8 Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. •- NIEUWJAAR " Gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar ! " zoo klinkt het t' allen kant en wij houden er aan bij het uitgeven van het dertiende nummervan " Wille-broeck aan 't Front dien wensch aan al onze ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 3 APRIL 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiiad vsor stsidenten en oud-stadenten van Sint-Amasds cs!!ege te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. t>viwr<*'^wvvvw* »» -■>- — - Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliie, Aalmoezenier, C 127. Hartelijk Dank! Onze twee eerste numrners genoten bij cnze geachte ...

Sint-Rombouts

Nummer 2 September 1916 SINT-ROMBOUTS Maaniad voor stufaîen en oud-studEUten «an S'-Rsiontscolleje te MecheSen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwe zonen Pie vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. Verspreid door: E. H. Boon, aalmoezenier B.63 en E. H. Belpaire, aalmoezenier, B. B8! Ons Blad. Ons eersle ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

Sint-Amands Studentenblad Froilai voor sîudenten en id-stiÈnten van Siitt-Amasids college le Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mîlllie, Aalmoezenier, C 127. . . — — — — - - — — - - - - — — • — ~ <*w> iw> ffc rffr <*><1 iW> m —i i**iftr ^ - ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

2'' Jaf p ~ N 7 Ket numme? fOeentiemen Juli ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 1]. Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front ^ Bestuurder : FRANS AMELINCKX, sergeant, 15e linie. Onze terngkomst te Willebroeck Eene koortsachtige gejaagdheid doorliep liée front. Het gerucht van een aanstaand ofïensief verspreidde zich ten aile kanten, door de eenen onthaald als eene onmogelijkheid gezien de gering-heid van ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

1 SUPPLÉMENT au Numéro de Juillet-Août 1917- du Sint-Amands Studentenblad Nous sommes heureux de publier un long rapport sur les premiers mois de l'occupation Allemande de notre chère et vaillante ville de Courtrai. Le Docteur Etienne Debbaudt a demandé à son père, qui connut de longs mois d'une dure captivité en Allemagne, et qui est ...

De Marckenaar

...

t Nieuws van St Truiden

...

Pages