Votre recherche * a donné 374 résultats

a-z index des titres
  • Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Filtres

Série ou titre

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

" le JÂARCAλ iG, Nr 711. ZATERDAG, 20 OCTOBER 191' HET VADERLAND Kleine aankôndigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het numroer : 5 centiem (Front en Frarîkrijk). 10 centiem ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

IGroote id." " bij overeenkomst Belgisch dagblad, voorloopig te Parîjs, 3, Place des Deux-Êcus, 3 10 centiem (andere landen). Dienstaanbiedingen : voor gereformeer- * Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. den kosteloos. fïfiTïTniHfKïVÏ- Ail!* F.ncfplanH 9. sh. Hnllanrî 1 25. Elders 3.00 fr- | 1EEN REUZENRAID MISLUKT rijf ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

3de JAARÛANG, ! Nr 713? T9iAANBAC, 22 OCTOBER 1917. 4 HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kostelocs. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het iramraer ; 5 centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

I jrj© JAARGANG, Nr 714. D5NSDAG, 23 OCTOBER jL9l7. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiediagen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorfeopïg te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur . ■ ■ . ■ i . i llllll n—■■ ■■■■■! I UIHIIIW ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

L Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overcenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad9 çoorloopig te Parijs, 3, Place des Oeux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het numjner i 5 centiem (Front en Frankrijk)* 10 ccntiem (andere Ianden). Per ma and (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer t 5 ccntiera (Frent en Frankrijk). 10 centiem (andere Ianden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Sde JAARGANG, Nr 720. "MAANDAG, 29 OCTOBER 1917. HET VADERLAND KleiDe aankondigîngen : 1 fr, per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagbSadj toorlooplg te Parijs, 3? Place des Deux~Ëcus9 3 LEO VAN GGETHEM, Directeur Set nummer ! 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

3<Sè JAARGANG, Nr T2i. ~ DIN5ÛÂC. 30 OCTOBEIR 1917 HET VADERLAND Kleîae aankbtïdigingcn : 1 fr. per regel Groote id. bij ovcreenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformcer-dcn kosteloos. .■ » »»■ n h .u, ^ Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Hat nummer ; 5 centieru (Front en ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

Ljc aAABCÀNC, Nr 72g: r W0EN3D A£; 31 OCTOBER 1917. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgisch dagbiad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Êcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nammer : 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Kleine aatikoûdigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkûmst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deax-Écus, 3 , LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nnmrner t 5 cenîïem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk ...

Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Grootô id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer- den kosteloos. 1 1 Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcas, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrijk)i 10 centiem (andere landen). Per ma and (vooruitbetaald) : Fraftkrijk ...

Pages