Votre recherche * a donné 172 résultats

a-z index des titres
  • Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Filtres

Série ou titre

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

§ur îlmetifafabrt bes î>sutfd;cn Unterfcc-Banbelsbootcs „î>eutfdjlan&"» De overtocht naar Amerika door den Duitschen onderzeeër La traversée en Amérique du sous-marin allemand „Duitschland". „Deutschland". îllfrei tCofymautt, ber 3egriinber ber ^Deutfdjen (D3ean=Heeberei ©. m. b. £?., Bremen". Alfred ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

î3remtenî>e ÎTÏûtjlc bei î?pern. Een brandende molen bij Ypern. Un moulin en flammes, près d'Ypres. i Nr.32 5 ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

i}eli>en! fiuitjfroert dites ôjktreid)ifd)«ungadfd)cn SoUxxteit. Helden! Kunstwerk van een Oostenrijksch-Hongaarschen Héros! Oeuvre d'art d'un soldat austro-hongrois.- soldaat. Nr. 4 3. Jahrgang Nr. ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Der £jaupt«Itar tn bcr Stiftsfird;e 311 Sîoœicj itad; ber fiinnalîinc îmrdj 6ic Deutfdîcn. Maître-autel de l'église votive de Lowlcz, après l'occupation par les Allemands. Het hoofdaltaar In de stiftskerk te Lowicz na de inneming door de Duitschers. Mr. 18 5 centimes ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

î>er &eutfd;e Seticral-Soupemeur t>on Selgten, <£r;,eïïen3 pon Sfrfftng, in bem îîîufeutn ber Sdjônen Kuttjie in Selgien. ►elDuitsche Qeneraal-Qouverneur van België, Z. E. von Bissing in het muséum van schoone kunsten te Brussel. Spn Excellence von Bissing, Qouverneur-général de la Belgique, visite le Musée des ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

gu t>er neuntagtgcn ÎDinterfdîIadjt in ÎTÏafurett. (Befangcne ïîuffcn »or 6cm "Jlbtransport tn cincr ojlpreugijtytn ®ren3jlabt. La bataille de neuf jours en Masurie:' prisonniers russes attendant leur transport dans une ville-frontière de la Prusse orientale. Aangaande den negendagschen slag in Masuren. Gevangene Russen voor de ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

ifdje Solbuten in «leppo vot bem 2tus« $ nacÇ 2Igyptert. Um 6en fiopf fiaben ol&aten fiamelbaatririge, toelcfie 6ie ÎDtrfuna I 6« 6àbe(t)iebc mi(6etn folUn. H Turkische soldaten in Aleppo, voor de uitmarsch naar Aegyptien. Om het hoofd hebben de soldaten kameelhaar kringe, waar-door de werking van sabel slagen vermin-deren ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

illll'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliw ©ftcrccidjtfdjer Dcrbanfcplai} Ijtnter i>er $rottt, Oostenrijksche verbandplaats achter het front Poste de secours autrichien derrière le front. Illlllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

jlluftrierterKriegs=Kurier IZAÏT Aliiiiïrcf^ïi £% W ïi^c^£iiF£l I ||i»ti- Dcutfcfje Êanbfturmmâttner tcilctt tl;r Brot mit fran3Ôftfcf!en Kinbertt. Duitsche landstorm-soidaten deelen hun brood met Fransche kinderen. Des soldats du „Landsturm" allemand partagent leur pain avec des enfants français. German "Landsturm" ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

rMÉ ■BSSBHBBBBH | Deutfdje piomere ûurcfjftfntetôcn rufftfcfye Dra^tperîjaue, utn fie fturmretf 3U tnact?ett. uitsche pioniers snijden Russische prikkeldraadversperringen Des pionniers allemands coupent des obstacles en fil de fer door, om ze stormbereld te maken. établis par les Russes, afin de préparer i'assarut. I ■■....-' ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Sôienet fiefcett on Ber S dj m e II e Deê oicrttn firieaâjaljreS. S»orllt6cn auf bcm SMencr Tonoutanal. (w. pr. Fh > La rie à Vienne ail senil de la 4ème anné de guerre. La vie sportive snr le canal du Danube à Vienne. Het leven in Weenen bij h et intreden van het vierde oorlogsjaar. Het sportleveu op het Oonaukanaal in Weenen. JK h 3 h ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

gucfertoarenïjânMer ttt Syrien. Een suikerkoopman in Syrie. Marchands de sucreries en Syrie. Nr. 35/36 2. Jahr?an? Nr. ...

Pages