Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers « 10 centiemen. M AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen «• Briefwisselaars gelieven telkens ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN — ■■■■■■■— — Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Berde «Margang, $7. Je ^ M % |<fOi «SX3#»»• vi «•vMli.O*i.1 Zsiàda.g 15 September 1918. De Gazet van Leuven ^\/>»' ..vw -visnjxrr t.r.w^wiwwtaacyxE» »«r -rwww j ftbok'SHer«ej2tsps,,!is : Per jaar 4-00 fr- Voor zes maanden . . . 2.00 fr. Voor drie maanden . • • 1-00 fr. Opstel en Beheer : ! 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 13 Dimanche 29 Mars 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest5 Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 31 Dimanche 2 Août 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 50 Dimanche 10 Décembre 1916 98" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN AKUJNJ\iiMttJyi:SPlUJZ,tilN. 1 xvIA 1» IS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre . . • . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. i.75 fr. per jaar meer voor liet 1.75 fr. par an en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 28 Dimanche 11 juillet 1915 97 année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de 30 centimes par ligne. Les ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNkyËNTSlUUJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per triraester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2-.50 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.73 fr. per jaar meer voor het 1.7o fr. par an en plus pour verzendeii per post. l'envoi par la poste. Sien abonneert zicïi te Leuvèh, ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang. nr 43 Prijs per nummer : 5 centiem Zondag\ 28 Oktober 1917 De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voorc.3 maanden . . 0,65 fr. alle briefwisseling »te zendenjj: Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) •• Postoheok-rekening Nr 242 Blke medewerker blijft verantwoordelijk voor zijn ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

|N° 43 Dimanche 27 Octobre 1918 100e année g s JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD van KLEINE AANKOIVDIGINGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar. . . . . 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar ineer voor het 1.75 fr. par an ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

6de JAAR. Nr 1. JANUARI 1914. De Boerin Maandschrift van den Belgischen Boerinnenbond Aile briefwisseling betrekkelijk het blacl moet gestuurd worden aan het adres: BELGISCHE BOERINNENBOND, Minderbroedersstraat, 24 ...

Pages