Votre recherche * a donné 2421 résultats

a-z index des titres
  • Frontbladen

Filtres

Sujet

Sociale bewogenheid aan het front: Gaston Rombaut

Na de Eerste Wereldoorlog maakte Gaston Rombaut vooral naam binnen de Vlaamse beweging. Hij engageerde zich als gouwvoorzitter in het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders (VOS) en werd in 1941 oorlogsburgemeester van Sint-Amandsberg. Tijdens de Groote Oorlog verbleef Rombaut echter vier jaar aan het IJzerfront, waar hij vooral bekend stond om zijn ...

New Year's greetings and gunshots

After the spontaneous Christmas truce of December 1914, army command was not eager for any new fraternization between the contesting parties. On New Year's Eve and New Year's Day, rifle shots rang out and the guns pounded as usual. Yet, some soldiers still tried to give the passing of the first year at the front a festive character. ...

Nieuwjaarswensen en geweerschoten

Na het spontane kerstbestand van december 1914 was de legerleiding niet happig op een nieuwe verbroedering tussen de strijdende partijen. Op oudjaar en nieuwjaarsdag weerklonken geweerschoten en bulderden kanonnen als vanouds. Toch probeerden sommige soldaten om de eerste jaarovergang aan het front een feestelijk karakter te geven. ...

De Limburgse voedselbevoorrading tijdens WO I

Vier augustus 1914. De Duitse legers vallen België binnen en veroveren op enkele maanden tijd het grootste gedeelte van ons grondgebied. Al snel kampt het bezette gebied met een immens probleem: voeding en goederen tot bij de bevolking krijgen.  Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit De oplossing dient zich aan in de vorm van een fijnmazig ...

Vier jaar vluchteling

De Eerste Wereldoorlog bracht een gigantische vluchtelingenstroom op gang. Minstens 500 000 Belgische burgers, ruim 7% van de Belgische bevolking, brachten vier lange oorlogsjaren in het buitenland door.    Voortgestuwd door gruwelverhalen en het oprukkende Duitse leger, ontvluchtten miljoenen Belgen hun stad of dorp. Velen bereikten ...

A deadly cloud: the first big gas attack in Belgium

On 22 April 1915, French and British troops were surprised by a yellow cloud drifting towards their lines between Steenstrate and Langemark. When the cloud reached the soldiers, they suffered violent and painful coughing fits and burning eyes. This first large-scale gas attack using deadly gas sent a wave of panic through the soldiers. On that ...

Overstepping the mark: the border with the Netherlands

From the beginning of the war, the border with the neutral Netherlands had bustled with activity. Almost immediately after the occupation, the German authorities sealed off the border to the Netherlands with barbed wire. The Germans wanted to prevent Belgian war volunteers from reaching the front via the Netherlands, and at the same time to call a ...

Emile Verhaeren

Voor de oorlog was Emile Verhaeren (1855-1916) een gevierd symbolistisch auteur. Als Franstalige Vlaming kreeg zijn werk veel weerklank in de francofone wereld. Verhaeren ontwikkelde zich tot een wereldwijze persoonlijkheid met een uitgebreide kennissenkring in het internationale culturele milieu. Hij sloot bovendien vriendschap met koning Albert ...

Emile Verhaeren

Vor dem Krieg war Émile Verhaeren (1855-1916) ein gefeierter symbolistischer Schriftsteller gewesen. Als französischsprachiger Flame erreichte er mit seinem Werk eine große Resonanz in der frankophonen Welt. Verhaeren entwickelte sich zu einer welterfahrenen Persönlichkeit mit einem großen Bekanntenkreis in internationalen Kulturkreisen. Auch ...

Emile Verhaeren

Before the war, Émile Verhaeren (1855-1916) was a celebrated symbolist author. The work of the French-speaking Flemish writer was highly acclaimed in the Francophone world, and Verhaeren became an urbane public figure with an extensive network of acquaintances in international cultural circles. He also made friends with King Albert I of Belgium ...

Secretariaat voor Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten

De Groote Oorlog was vier jaar lang het synoniem voor zinloos geweld, ellende en veel eenzaamheid. Frontsoldaten zochten bij wijze van afleiding hun toevlucht in drank, cafeetjes en allerlei oorden van vertier. Gestaag groeide er een frontcultuur die voor katholiek Vlaanderen synoniem stond voor ‘religieuze en zedelijke ...

Een dodelijke wolk, de eerste grote gasaanval in België

Op 22 april 1915 schrokken Franse en Britse troepen in de linies tussen Steenstrate en Langemark op van een gele wolk die naar hun linies toedreef. Toen de wolk de soldaten bereikte, kregen ze last van hevige en pijnlijke hoestaanvallen en brandende ogen.  Deze eerste grootschalige gasaanval met dodelijk gas zorgde voor een golf van paniek ...

Pages