Votre recherche * a donné 172 résultats

a-z index des titres
  • Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Filtres

Série ou titre

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

gu t>er neuntagtgcn ÎDinterfdîIadjt in ÎTÏafurett. (Befangcne ïîuffcn »or 6cm "Jlbtransport tn cincr ojlpreugijtytn ®ren3jlabt. La bataille de neuf jours en Masurie:' prisonniers russes attendant leur transport dans une ville-frontière de la Prusse orientale. Aangaande den negendagschen slag in Masuren. Gevangene Russen voor de ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Nr.49 2. Jahrgang Nr.49 Jur 3nfurif�-&� #ano�f�.ttnterfee&ootes �Deutfdjtett�" in Sremerltatwn. fiaptt�n Soma (X) �n& 6U �ttemrfn)ap fc* QanMa-Untcrfttboow. De aankomst van het onderzeesche hamjelsschip �DutfacMand^n Bremertaven. Kapitein K�nig (x) en de manschappen van het onder- zeesche ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

(Sraf 311 Z>ot?ncJ'Sd?loi>iett, ber Kommartbant ber gliirflicfj fyeimgefefyrten „lïïoœe", cor feirtem f^otel in Berlin. Graaf zu Dohna-Schlodien, de bevelhebber der gelukkig Le comte zu Dohna-Schlodien, commandant de la „Môwe", teruggekeerde „Môwe", voor zijn hôtel in Berlijn. qui est heureusement rentré en ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

J' ■■■■■■■■■■■■ i M|WfÉiiiii wiaHMi (Scfangette Serbctt. ÎÏÏefjt ate 100 000 0erben rourben blaser gefangengtiiommen. Servische gevangenen. Meer dan 100 000 Serviërs werden tôt nu toe Prisonniers serbes. Plus de 100 000 serbes ont été faits prisonniers, gevangen genomen. 10 cts. 2. Jahrgang Nr. 9 mu ii i .mu ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

WeKelMsctie Uif gave m mÊÈËÈmmB9¥IM¥*u'â* mÊÊÊlÊWSStt Kronpriiij 2îupf>rcdjt t>oit Payent tin (Sefyrad? mit Somme=Katitpfcrn, î>ic fiel? befoiti>crs ansge^cidjuct ïjabcit. Kroonprins Ruprecht van Beieren in gesprek met Somme- Le.Printe héritier de Bavière en conversation avec des soldats strijders, die zich bijzonder ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

■ Die pou bcit niittclmâcfjtcit crobcrtcn rumâutfdjcn petroleunifclbcr. IMicf auf dite îîobraulase im îîcttieb. De door de centrale mogendheden veroverde petroleumvelden. Les champs de pétrole roumains conquis par les puissances Gezicht op een boorwerk bij het bedrijf. centrales. Vue d'un puits en activité. Nr. 13 3. Jahrgang Nr. 13 ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Oorlogs Koerier Courrier de guerre llllll>IIIIIIIIIIIIIMMIIIullllUIIIUiMMIIIIIIil!IIIIIMMI>IIHIIIIIIIIIIIMIIIIIIilllllllllMIIIIIIII||l|||||||lllilMIIIIIIIIIIIIIII|l!lllll!lllllllllllllllllllllllllllllll|lll WeKeiuMe tfitgave IIIIDIUI -—''V; âttSiiaiiSii ii <£tn Scgrcibitts tit £itauen. Een teraardebestelling in Litauen. Un ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

»- ' ■ gur Zïîobtlntacfîung itt Sulgarteit: îtîarft itt Sofia, ber ï}auptftai>t Sulgartcns. De mobilisatie in Boelgarije: Markt in Sofia, de hoofdstad van La mobilisation en Bulgarie: Le marché de Sofia, capitale du Boelgarije. royaume. 10 cts. 2. Jahrgang Nr. ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

jlluftrierterKriegs=Kurier IZAÏT Aliiiiïrcf^ïi £% W ïi^c^£iiF£l I ||i»ti- Dcutfcfje Êanbfturmmâttner tcilctt tl;r Brot mit fran3Ôftfcf!en Kinbertt. Duitsche landstorm-soidaten deelen hun brood met Fransche kinderen. Des soldats du „Landsturm" allemand partagent leur pain avec des enfants français. German "Landsturm" ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

1^1 23uîgartfdjc Sauetrt^octj^eit. Een Boelgaarsche boeren-bruiloft. Une noce villageoise bulgare. •*., ' ' • 10 cts. 2. J al fgang ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Il il 11 i I WBL Edition hebdom dai Hufftfcbc Solbatcit bet ber Bccrbiguitg cines toten Kameraben. Russische soldaten bij de begrafenis van een gesneuvelden kameraad. Des soldats russes enterrent un de leurs camarades mort. Nf.29 illlllliiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn Nr.29 ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

KurlattMfcfjc îïïdfccfyen beim Derlafcen »oit Kol?len. Meisjes uit Koerland, bezig met het opladen van kolen. Jeunes filles courlandaises déchargeant du charbon. ^ • *> Nr. 50 2. Jahrgang Nr. ...

Pages